Nyheter

Biskop Gomez utfordret landets mektigste

EL SALVADOR: Medardo Gomez kjempet for freden. Derfor ble han truet med døden. Påskedag fikk to norske prester feire høytiden sammen med fredsbiskopen.

Sårene er mange. Mangel på oppgjør og forsoning, og dyp urettferdighet preger fortsatt landet. President Nayib Bukele får skryt fra flere for at drapstallene og volden har minket betydelig de siste årene. Men oppskriften er overfylte fengsler og mangedobling av soldater og politi i gatene.

Det er Einar Tjelle som forteller. Teologen og presten er internasjonal direktør i Kirkerådet, det øverste administrative organet i Den norske kirke.

I påsken besøkte han det lille, lutfattige landet El Salvador – og en mann som har fått kjenne på kroppen at mange ønsket ham død.

Medardo Gomez utfordret landets mektigste, de som virkelig eide landet, landeierne og deres beskyttere, generalene.

Flere ganger forberedte Gomez seg på å betale den høyeste prisen. Men biskopen i den lutherske kirken ble reddet.

Den tomme graven minner om at livet seirer over døden. Freden er kommet til El Salvador, men den har hatt en høy pris

—  Einar Tjelle, internasjonal direktør, Kirkerådet

Hedret Den hellige frelsers dag

Frelseren er nær i det mellomamerikanske landet.

Navnet, República de El Salvador, betyr Frelserens republikk.

Hovedstaden San Salvador, eller Hellige Frelser, fikk navnet av de spanske erobrerne, conquistadorene, på 1520-tallet, de ville hedre pavens beslutning om å gjøre 6. august til Den hellige frelsers dag.

Den lutherske katedralen i San Salvador bærer navnet Resurrecciòn, Oppstandelsen.

PÅSKEDAG: Biskop Medardo Gomez feiret påskedagen med gudstjeneste i Oppstandelses-katedralen i San Salvador sammen med Einar Tjelle.

Deltok på påskedagsgudstjenesten

Inn i denne kirken steg Einar Tjelle og Per Christian Skauen, for å feire påskehøytiden. Skauen er som Tjelle teolog og prest. Til daglig leder han Kirkens Bymisjon i Østfold.

Per Christian Skauen er også sønn av Petter Skauen, en mann Medardo Gomez har svært kjær. Skauen junior er oppvokst i Ecuador og Guatemala, El Salvadors naboland, han kjenner derfor folket og kirken godt.

– Det var et stort privilegium å få være med å feire påskedag og Jesu oppstandelsen nettopp her, sier Tjelle.

Den norske kirkes utenriksminister forteller at påskesalmene ble sunget med innlevelse og kraft. Lidelsen ble minnet, livskreftene som vinner ble bejublet.

Skutt foran alter i kapell

Mer enn 75.000 ble drept under borgerkrigen som raste i årene 1980–1992. På den ene siden stod den generalledede salvadoranske regjeringen, massivt støttet av USA. På den andre siden venstregeriljaen FMLN

I 1980 ble konfirmantlæreren og barndomsvennen til Medardo Gomez drept. Oscar Romero hadde blitt en torn i øyet for landets herskere.

Romero, som var erkebiskop av San Salvador, og den katolske kirkes øverste leder, ble vurdert som for farlig mann til at han kunne få leve.

Han ble skutt av en dødsskvadron mens han sto for alteret og forrettet nattverd under en messe i et lite kapell i San Salvador. Dagen før hadde han holdt en preken der han oppfordret salvadoranske soldater, som kristne, til å adlyde Guds ordrer framfor menneskers, og slutte å utføre regimets undertrykkelse og menneskerettsbrudd.

Oscar Romero ble et frigjøringsteologisk ikon.

Fikk ære likvidert kirkeleder

Påskedagen fikk Einar Tjelle forrette nattverden i Iglesia Luterana La Resurreccion. Der fikk han bære med seg minnet om Oscar Romero.

– Medardo Gomez lånte meg en stola, med et kors på den ene siden og ansiktet til erkebiskopen Oscar Romero på den andre siden. Romero var hans konfirmantleder en gang i tiden, og har vært og er en stor inspirasjon for biskop Medardo, forteller Tjelle.

En uke tidligere, på palmesøndag, besøkte Tjelle og Skauen kirken hvor Romero ble skutt. Det var på dagen 44 år siden.

Tjelle skildrer en politisk omvendelse:

– Den heller reaksjonære biskop Romero så flere og flere av sine nære medarbeidere bli drept, og ble vekket til motstand. Han begynte å tale de fattiges sak, og måtte til slutt bøte med livet. Pave Frans har i dag gjort ham til en helgen.

Han begynte å tale de fattiges sak, og måtte til slutt bøte med livet.

—  Einar Tjelle, om Oscar Romero

Norsk press satte biskopen fri

Medardo Gomez var blant prestene som høylytt talte de fattiges og de undertryktes sak, som satte ord på uretten – nesten 80 prosent av landets jord ble eid av 0,1 prosent av befolkningen.

De som drepte Romero, dødsskvadronene som hadde sterke bånd til regimet, kom også etter Gomez.

En gang ble han tatt til fange, torturert og truet med døden, for han stod på en liste over personer skulle likvideres. Men vennskapet med to nordmenn reddet ham.

– Petter Skauen og Jappe Erichsen, som den gangen var generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, klarte å lage så mye press internasjonalt, at biskopen til slutt ble satt fri, forteller Tjelle.

Sentrale i arbeidet med å skape fred

Petter Skauen var Santalmisjons-misjonæren som i 1976 ble hyret inn av Kirkens Nødhjelp til å bistå i hjelpearbeidet etter det dødelige jordskjelvet i Guatemala, og som gjennom dette arbeidet ble kjent med Medardo Gomez i El Salvador.

– Et livslangt vennskap ble til, sier Tjelle.

Skauen ble sentral i fredsprosessen i borgerkrigsherjede Guatemala, Gomez i borgerkrigsherjede El Salvador.

VENNER: Biskop Medardo Gomez og Petter Skauen sammen i Norge i 1990.

Freden kom med høy pris

Påskedagen talte Per Christian Skauen i Oppstandelsens katedral, om nettopp oppstandelsen som gir liv og nytt håp, midt i det mørkeste.

– Den tomme graven minner om at livet seirer over døden. Freden er kommet til El Salvador, men den har hatt en høy pris, minner Einar Tjelle om.

Freden i 1992 ble avløst av en ny borgerkrig, kriminelle mot myndighetene, mot politiet, mot hæren. El Salvador var lenge beryktet for sine voldelige gjenger, høye drapstall og en terrorisert befolkning.

Kaller seg «verdens kuleste diktator»

Endringene kom med Nayib Bukele, den palestinske innvandrersønnen som ble landets president i 2019. På fem år har han klart å forvandle landet til en nasjon med de laveste drapstallene i Latin-Amerika.

Men Bukele er også kjent for å ikke bry seg mye om menneskerettigheter i sin kamp mot de voldelige bandene. Han har gitt sikkerhetsstyrker mulighet til å arrestere hvem som helst – etter beviser som er så spinkle som et anonymt tips.

Regjeringen har sørget for å få full tilgang til privat kommunikasjon, og fanger kan holdes uten siktelse. Fengslene er stufulle.

Nayib Bukele, som selv kaller seg «verdens kuleste diktator», ble gjenvalgt i februar, med 80 prosent av stemmene.

prest

Skal bære hverandre byrder

78 år gamle Medardo Gomez er fremdeles biskop i den lutherske kirken i El Salvador. Men den gamle fredsbiskopen er helsesvak og lever noe mer tilbaketrukket.

Einar Tjelle opplever at kirken og kirkens ledere manøvrerer forsiktig i dagens politiske landskap. I angiversamfunnet som har vokst fram under president Bukele må alle se seg over skulderen.

– Derfor er fellesskapet i kirken viktig. Gudstjenestene brukes til å gi hverandre krefter. Det så vi på påskedagsgudstjenesten, de feiret livskreftene.

Tjelle er tilbake i den lille lutherske katedralen i San Salvador.

– Påskehendelsene er fundamentet for den verdensvide kirken og for nattverden vi feirer. Død blir til liv og livskrefter for hverdagene våre her og nå. Fellesskapet på tvers av tid og rom, landegrenser, hudfarge og språkbarrierer er godt å kjenne på. Vi er dypest sett én kropp, ett fellesskap. Som skal bære hverandre byrder og synge hverandres sanger.

---

El Salvador

  • Republikk i Mellom-Amerika, arealmessig det minste og tettest befolkede landet i regionen.
  • Innbyggertall: 6,83 millioner.
  • Religion: Katolsk kristendom
  • Gjennomlevde en blodig borgerkrig i årene 1980–1992.
  • Preget av fattigdom, store sosiale og økonomiske forskjeller.
  • I mange år preget av høy voldskriminalitet, som under president Nayib Bukele er kraftig nedkjempet.
  • Kritikere mener voldsbekjempelsen har gått på bekostning av menneskerettighetene.

---

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter