Nyheter

PST: – Kirker er trukket frem i ekstremistisk propaganda

Politiet er midlertidig bevæpnet over hele landet fra onsdag 27. mars til tirsdag 2. april.

– Vi har informert alle geistlige i Oslo katolske bispedømme og ber om ekstra årvåkenhet i gudstjenestene, sier Hans Rossiné, pressekontakt i Oslo katolske bispedømme.

– Vi setter pris på at politiet informerer så tydelig som de gjør, og har tillit til at politiet vil trygge kirkegjengerne i påskehøytiden, sier han.

Bakgrunnen er at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) nå sier at kirker og kristne forsamlingssteder framstår som aktualiserte terrormål i påsken, ifølge en pressemelding fra Politidirektoratet.

Bollestad: – Trist og ufattelig

Krfs partileder Olaug Bollestad er sjokkert over nyheten, skriver hun til Vårt Land i en e-post.

KrF-leiar Olaug Bollestad seier i podkasten «Størst av alt?» at ho blir lei seg når ho tenkjer på korleis homofile har blitt behandla av partiet. 
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

– Dette er rett og slett trist å høre. At kirker og andre kristne menigheter og forsamlinger som feirer påskens budskap nå er terrormål også i Norge er utrolig trist og ufattelig.

Partilederen påpeker at hun har full tiltro til politiets avgjørelse for å forebygge og å trygge befolkningen.

– Og sist, og dette er viktig: Jeg ønsker alle en god og trygg påske! Jeg håper vi fremdeles sammen aktivt kan delta i feiringen av påsken.

PST: Høytider kan være terrormål for ekstremister.

− Politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen. Selv om det ikke foreligger konkrete trusler, har politidirektøren etter en samlet vurdering besluttet midlertidig bevæpning for å sikre en best mulig beredskap gjennom påsken, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.

Trusselnivået for Norge som helhet er uendret, og politiet oppfordrer folk til å feire påsken som normalt tross at det kan være mer synlig og bevæpnet politi.

– Høytider og merkedager kan være aktuelle terrormål for ekstremister fordi det på slike dager samles et stort antall mennesker på ulike arrangement. I denne trusselvurderingen trekker vi fram blant annet kirker og kristne forsamlingssteder som aktualiserte mål, sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST til NTB.

Kirker trekkes fram i propaganda

– Vi har sagt at kirker og kristne forsamlingssteder er aktualisert som mål fordi de er trukket fram i ekstremistisk propaganda. Det er bakgrunnen for det politiet har valgt å gjøre i denne høytiden, sier Céline Schiøtt, strategisk analytiker i PST.

– Terrortrusselnivået er fremdeles moderat. Dette er et forebyggende tiltak som er gjort av politiet, sier hun om den midlertidige bevæpningen politiet har innført.

Schiøtt påpeker at folk bør leve som normalt.

– Ansatte i kirker og menigheter, er det noe spesielt de bør gjøre?

– Man kan ha med seg øynene og ørene. Det som virker rart, det du stusser på, det som skiller seg ut i mengden, det kan man være oppmerksom på.

Kirkerådet: Glad for at PST følger med

– Påsken er den viktigste høytiden vi har, sier Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges kristne råd.

– Vi skal følge med på trusselbildet, men ellers er det ikke noe i dette som endrer på situasjonen som nå har vart en stund. Så vi skal gå med frimodighet til våre gudstjenester og møter, sier Hermansen.

Direktør Ingrid Vad Nilsen i Kirkerådet i Den norske kirke sier til Vårt Land at at hun er trygg på PSTs vurdering.

Portrettbilder av Kirkerådets direktør Ingrid Vad Nilsen, fotografert høsten 2021.

– Påsken er en viktig høytid hvor mange ønsker å gå i kirken. Vi retter oss etter anbefalinger fra PST og er tilfreds med at politiet sier fra og har økt oppmerksomhet på situasjonen slik at påskefeiringen i kirkene kan gjennomføres som planlagt.

Overfor NTB viser hun til en lignende situasjon i den forrige nyttårshelgen, da det på bakgrunn av en oppdatert trusselvurdering ble besluttet nasjonal bevæpning av politiet.

– Vi har jevnlig kontakt med PST og er glad for at de følger med slik at vi kan informere kirkene som planlegger arrangementer i påsken, sier hun til NTB.

Kirkerådet sendte mandag ettermiddag ut et informasjonsskriv til kirkene. Der skriver de blant annet at tilbakemeldingen fra Politiet og PST er at kirken sine arrangementer kan gå som planlagt og at alle oppfordres til å feire påske som normalt.


Les mer om mer disse temaene:

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter