Nyheter

Human-Etisk Forbund anbefaler abortgrense ved uke 22

NY LOV: Et knapt flertall i Human-Etisk Forbunds landsstyre ønsker å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 22.

Forslag til ny abortlov er ute på høring, med frist fredag før påske.

Human-Etisk Forbund (HEF) har sendt inn et høringssvar, der de anbefaler en grense for selvbestemt abort ved uke 22. Det er fire uker lenger enn abortutvalget, som har foreslått å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. I dagens abortlov er grensen ved uke 12.

Det kommer fram i HEFs høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet.

Tidligere har TV2 meldt at også Helse Bergen ønsker en grense ved uke 22.

Landsstyret er delt

I høringssvaret kommer det fram at et knapt flertall i Human-Etisk Forbunds landsstyre ønsker å utvide grensen for selvbestemmelse til uke 22.

– Dette samsvarer ifølge flertallet best med WHOs anbefaling for abort som vektlegger at det uansett tidspunkt i svangerskapet ikke er noen som er bedre i stand til å avgjøre dette enn kvinnen selv, skriver HEF i høringssvaret, som er signert generalsekretær Trond Enger og spesialrådgiver Bente Sandvig.

Verdens helseorganisasjon WHO kom i 2022 med oppdaterte retningslinjer for abort, der organisasjonen tar til orde for full dekriminalisering av abort. Her fraråder WHO restriksjoner som obligatorisk rådgiving og venteperiode. WHO fraråder også å ha grenser knyttet til svangerskapslengde.

Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn med rundt 150.000 medlemmer. Landsstyret i HEF er delt i synet på abortgrense.

– Et mindretall i vårt landsstyre mener at forbundet ikke nødvendigvis bør ta stilling til et bestemt uketall, men legger likevel vekt på å styrke kvinnens rett til selvbestemmelse, skriver HEF i høringssvaret.

Lanserer Island som modell

I høringssvaret viser Human-Etisk Forbund (HEF) til Island, som i 2019 utvidet abortgrensen til uke 22.

– Utvalget viser til at for eksempel Islands utvidelse til uke 22 i 2019 ikke har ført til en økning i antall aborter. Det er heller ikke noe som tyder på at en utvidelse av grensen for selvbestemmelse fører til at aborter foretas senere i svangerskapet, skriver HEF.

Etter den nye islandske abortloven er abort bare tillatt etter uke 22 dersom kvinnens liv er i fare eller det vurderes at fosteret ikke er levedyktig. At fosteret ikke er levedyktig, må bekreftes av to leger, skriver HEF i sitt høringssvar.

Dette mener HEF kan være en mulig modell, også i Norge.

– Human-Etisk Forbund vurderer dette som en mulig modell som alternativ til å innføre krav om nemndbehandling etter et gitt uketall, skriver HEF.

– Lover bør reflektere virkeligheten når den har endret seg

Et mindretall i abortutvalget vil bevare grensen på 12 uker. De viser til fosterets økende verdi utover i svangerskapet og mener at ved å utvide abortgrensen, så nedtones fosterets verdi.

Human-Etisk Forbund er ikke enig i mindretallets argumenter om at lover former holdninger.

– Kunnskapen vi sitter på viser imidlertid at det ikke er noen realitet i dette, og at abortnemnder ikke har hindret at grensen for selvbestemmelse de facto er blitt utvidet i Norge, til tross for en restriktiv lov. Human-Etisk Forbund vil snarere mene at lover bør reflektere virkeligheten når den har endret seg. Det er en viktig forutsetning for tillit til rettsstaten og det politiske systemet at kart og terreng samsvarer.

Les mer om mer disse temaene:

Maria Lavik

Maria Lavik

Maria Lavik er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter