Nyheter

Frelsesarmeen åpner botilbud for kvinner i rus: – Går under radaren

RUSOMSORG: Frelsesarmeen åpner nye botilbud for kvinner med rusproblemer i Bergen og i Oslo: – Ønsker å ta en lederrolle.

Frelsesarmeen ønsker å tilby kvinnelige rusmisbrukere et trygt og skjermet sted å bo i Oslo og Bergen, skriver den kristelige organisasjonen på sine nettsider.

Målet er at kvinnene skal få individuelt tilpasset støtte og veiledning.

– Vi har for lite kunnskap om kvinner i rusmiljøene. De går ofte litt under radaren og bruker hjelpetilbud mindre. De har andre måter å overleve på enn mennene, sier Signe Haukvik Haugen i artikkelen.

Hun er prosjektleder for Fremtidens boliger og ønsker å knytte de nye boligtilbudene til forskning:

– Frelsesarmeen ønsker å være litt ledende på dette, å samle inn kunnskap om kvinnenes situasjon, hvilke behov de har og hva slags tilbud som fungerer for dem, sier Haugen.

Vi har for lite kunnskap om kvinner i rusmiljøene. De går ofte litt under radaren og bruker hjelpetilbud mindre

—  Signe Haukvik Haugen, prosjektleder Fremtidens boliger

Her skal tilbudene ligge

Tilbudet i Bergen skal ligge i «Hannas hus» over Bakkegaten bo- og omsorgssenter, ha seks plasser og være døgnbemannet. Slik skal det være tilpasset også beboere med såkalt dårlig boevne.

– Kvinner i rusmiljøet utsettes ofte for overgrep og krenkelser. Vi ønsker å forstå mer av den sårbarheten. For en del av kvinnene vil det være bedre å bo på et sted med færre beboere istedenfor en stor institusjon. I et skjermet botilbud med få plasser kan vi få gode muligheter til å jobbe med dette, og kanskje bidra til å bygge opp igjen noe i livet som er brutt ned, sier Ann Kristin Åkerlund Riise, avdelingsleder i Frelsesarmeens rusomsorg Bergen.

I Oslo skal seks leiligheter i et av Frelsesarmeen eksisterende tilbud omdisponeres til botilbud for kvinner som kan bo alene, men med tilpasset oppfølging.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter