Nyheter

Helse-Kjerkol strammer grepet om røykerne

TOBAKK: Helseministeren jakter røykerne, det kan bli vanskeligere å få kjøpt sigaretter og flere skal skremmes fra å tenne den første røyken.

Rundt 320.000 personer, eller sju prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år, røykte daglig i 2023, opplyser Helsedirektoratet.

Ingvild Kjerkol (Ap) mener antallet som inhalerer er altfor høyt. Som helseminister har hun et overordnet mål: En tobakksfri generasjon.

Derfor ønsker hun en rekke nye forbud, tiltak og kampanjer utredet i vinter og vår, viser Helsedepartementets tildelingsbrev til Helsedirektoratet for 2024:

 • Redusere tilgangen til tobakks- og nikotinvarer.
 • Nye helsevarsler på sigaretter – og andre tobakksvarer.
 • Forbud mot e-sigaretter til engangsbruk.
 • Redusere reklame og eksponering for tobakks- og nikotinprodukter på internett og i sosiale medier.
 • Kampanjeplan for 2024 og 2025: «planen må ta høyde for eventuell innføring av nasjonalt program for røykeslutt fra 2025».

Sender snart nye lovforslag på høring

– Det haster å få på plass bedre vern mot passiv røyking og flere tiltak for å hindre at barn begynner med tobakks- og nikotinprodukter, skriver Ingvild Kjerkol i et brev til Stortinget.

Da helseminister la fram folkehelsemeldingen i fjor, sa hun at mellom 2025 og 2030 er målet å få ned tobakksbruken med 30 prosent.

Det hårete målet til Kjerkol og Støre-regjeringen er en «tobakks- og nikotinfri generasjon 2010».

– Departementet jobber for tiden med nye forslag til endringer i tobakksskadeloven, og disse vil etter planen sendes på høring i løpet av våren 2024. Dette gjelder først og fremst forbud mot nettsalg og utvidelser av røykeforbudet, melder Kjerkol og skriver at hun håper å kunne legge frem en lovproposisjon for Stortinget i løpet av året.

Andelen unge kvinner som snusar aukar. 
Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK

Færre røyker, flere snuser

Dette er fakta om nordmenns bruk av sigaretter og andre tobakksvarer:

 • Det er flest som røyker daglig blant dem over 45 år, færrest blant de yngste.
 • Andelen som røyker daglig er halvert de siste ti årene.
 • I Oslo og Akershus røyker kun fem prosent, i Finnmark røyker 12 prosent.
 • Blant dem med kun grunnskole, røyker nesten en av fem daglig, blant dem med utdanning på universitets-/høgskolenivå røykte kun to prosent.
 • Det har blitt færre som røyker i alle gruppene de siste årene, men forskjellen er fortsatt svært stor.
 • 730.000 personer, eller rundt 16 prosent av befolkningen 16–74 år sier at de bruker snus daglig.
 • Nordland har flest dagligsnusere, om lag 18 prosent, Rogaland har færrest dagligsnusere, rundt 12 prosent.
 • Kun én prosent av befolkningen bruker e-sigaretter daglig, og om lag to prosent av og til.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter