Nyheter

Netanyahu gir ordre om evakuering av befolkninga frå Rafah

Israels statsminister Benjamin Netanyahu seier han har beordra militæret til å førebu ein «evakuering» av palestinarar frå Rafah før ein varsla bakkeinvasjon.

Om lag 1,5 millionar palestinarar er i Rafah heilt sør på Gazastripa.

Netanyahu seier Rafah er Hamas' siste skanse. Det er strengt nødvendig å sende bakkestyrkar inn i området i ein «massiv operasjon» for å fullføre målet om å utslette Hamas, ifølgje han. Netanyahu seier han har bede militæret presentere ein «dobbelt plan» som omfattar evakuering av sivile og ein militæroperasjon for å «bryte ned» Hamas' attverande einingar. Han seier ikkje kvar Israel meiner palestinarane skal flykte til.

Fredag har bombinga av det folketette området framleis. Det skjer trass i krasse og uvanlege åtvaringar frå Israels viktigaste støttespelar, nemleg USA.

Ein talsperson for det amerikanske utanriksdepartementet har sagt at dei ikkje støttar ein bakkeinvasjon, og president Joe Biden kallar ein slik operasjon overdriven.

– Dersom israelske styrkar rykkjer inn i Rafah, vil det som skjer vidare, overgå våre verste mareritt. Folk i Gaza har vorte fortalt at Rafah er trygt. No er 80 prosent av befolkninga – kor halvparten er barn – stua saman i dette området, mange utan vegger eller tak som kan verne dei, seier Jason Lee, Redd Barnas landsdirektør for dei okkuperte palestinske områda.


NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter