Nyheter

Skulle ta oppgjør med fossil energi – skaffer milliarder til norsk oljeboring

OLJE OG KLIMA: Danske Bank sørger for at norske Odfjell Drilling får låne nærmere fire milliarder norske kroner. Kapitalen går til å lete og bore etter olje blant annet i Arktis.

I januar 2023 gikk Danske Bank ut med sin nye klimaplan. I den understreket banken at rask handling må til for å nå Paris-avtalens mål om å begrense temperaturøkningen på kloden til 2 eller helst 1,5 grader.

I mars kom bankens såkalte posisjonsdokument for fossil energi. Der understreker Danske Bank at dersom ikke noe gjøres med utslippene av klimagasser, vil temperaturøkningene ved utgangen av dette hundreåret ha «katastrofale følger for liv, økosystemer og menneskelige samfunn».

Banken erkjenner at selskaper som driver med leting og produksjon av olje og gass kan ha ødeleggende konsekvenser for miljøet lokalt og for lokalsamfunn.

«Dette er en bekymring særlig i Arktis-regionen (…) der oljeutvinning utgjør en stor risiko for de sårbare miljøene der», heter det i posisjonsdokumentet.

Sørger for milliarder til oljeleting

Nå skriver danske Danwatch og avisen Finans at Danske Bank har utstedt en obligasjon som vil gi det norske lete- og boreselskapet Odfjell Drilling 2,6 milliarder danske kroner i kapital. Det tilsvarer nærmere 4 milliarder norske kroner.

Odfjell var ifølge Wikipedia ved utgangen av 2022 Norges største bore-, engineering- og oljeservicekonsern.

Danwatch skriver at det gjøres klart i prospektet at Odfjell Drillings forretningsmodell baserer seg på oljeleting og oljeboring i blant annet Arktis. På sin nettside skriver Odfjell at de har boreutstyr som opererer i de mest krevende områdene i Nordsjøen, vest for Shetland, Barentshavet og i ekstremt utfordrende dypvannsområder utenfor Sør-Afrika.

Det er flere ledd i hele verdikjeden omkring olje og gass som vi ikke har adressert ennå

Bryter sine klimaløfter

Carsten Tanggard, professor i finans ved Aarhus Universitet, sier til Danwatch at Danske Bank med dette bryter sine egne klimaløfter.

– Det er jo ikke noen som på en troverdig måte kan hevde at denne finansielle tjenesten ikke vil gå til leting og produksjon av olje i sårbare områder, sier Tanggard til Danwatch.

Skiller mellom selskaper som borer og de som har letelisens

Samu Slotte er Danske Banks globale leder for bærekraftig finans. Han sier til Danwatch at Danske Bank skiller mellom selskapene som sitter på lisensene til å utvinne olje og gass, og som treffer beslutningene om å gå inn i nye felter for olje og gass, og selskaper som Odfjell som utfører oppdrag for olje- og gasselskapene.

Odfjell har ifølge Danwatch oppdrag for Equinor, Aker BP, Shell, ExxonMobil og Neptune Energy.

Danske Bank har utelukket Odfjell Drilling fra sitt investeringsunivers av klimahensyn. Men Slotte sier til Danwatch at utestengingslisten bare gjelder der Danske Bank investerer, ikke der banken står for finansielle tjenester.

Bærekraftsjefen i Danske Bank medgir overfor Danwatch at også finansielle tjenester kanskje må omfattes av denne typen utestenging av selskaper på sikt.

– Det er flere ledd i hele verdikjeden omkring olje og gass som vi ikke har adressert ennå. Det inkluderer blant annet oljeservice, offshoreservice, transport og distribusjon. Det blir vi nødt til å adressere på et tidspunkt, sier Slotte i Danske Bank til Danwatch.

Danwatch er et uavhengig undersøkende medie- og researchsenter og har fått flere priser for undersøkende journalistikk.

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter