Nyheter

Gilbert: – Å kalle Israel for en «jødisk» stat er i mine øyne antisemittisme

ANTISEMITTISME: Palestina-aktivisten Mads Gilbert kritiseres for å ha fremmet antisemittiske forestillinger.

Antall anmeldelser om antisemittisme i Norge har doblet seg siden i fjor, opplyser politiet. Halvparten kom etter Hamas’ terrorangrep mot Israel 7. oktober.

Ervin Kohn, som var forstander i Det Mosaiske Trossamfund (DMT) fram til i høst, sier til Vårt Land at han tror mørketallene er mye større.

Han mener politiet og påtalemyndigheten må ta ut flere tiltaler i antisemittisme-saker, og at flere bør dømmes for hatkriminalitet.

Johannes Due Enstad er enig med Kohn i at det er få tiltaler og dommer på antisemittisme. Han mener det er vanskelig å si hva som er det «korrekte» antallet når man ikke kjenner de konkrete sakene. Due Enstad er forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

– NRKs nylige undersøkelse viste at mange jøder i Norge har opplevd negative hendelser, også trusler mot seg og sine nærmeste, i etterkant av 7. oktober-massakren. Vi vet at mange ikke anmelder hendelser de opplever, det gjelder for alle typer hatkriminalitet, sier Due Enstad til Vårt Land.

Han mener at skillet mellom antisemittisme og Israel-kritikk ikke alltid er lett å navigere. Due viser til et nylig eksempel med en lederartikkel i Dagbladet der antisemittiske forestillinger kom til uttrykk. Lederartikkelen ble kritisert av Vårt Lands sjefredaktør.


Blinderen, Oslo 01.08.2018.
Postdoktor Johannes Due Enstad, UiO Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Det humanistiske fakultet.
Foto: Joakim S. Enger

Peker på Mads Gilbert

– Vi har sett antisemittiske forestillinger komme til uttrykk i sammenheng med Israel-kritikk både i media (Dagbladets lederartikkel) og fra fremtredende offentlige personer som Mads Gilbert, sier Due Enstad.

I en tale i Sør-Afrika nylig beklaget den profilerte legen og Palestina-aktivisten seg over «den massive kontrollen «de» har over penger, media og maktene».

– Det er ikke så vanskelig å slutte seg til hvem «de» Gilbert refererer til her. Han nevner ikke ordet «jøder», men jødisk kontroll over disse tingene er jo helt udiskutabelt en antisemittisk forestilling.

– Kanskje er ikke kunnskapen om hvordan Israel-fiendtligheten henger sammen med antisemittisme stor nok i samfunnet, sier Due Enstad.

Gilbert: Jeg har et ansvar

– Mads Gilbert, hvem er «de»?

– Med utsagnet mente jeg de sterke økonomiske, politiske og mediale støttespillerne staten Israel har for sin politikk i USA spesielt, både i Kongressen og gjennom USAs vekslende regjeringers utenrikspolitikk med nær ubetinget finansiell og militær støtte til staten Israel, og i mainstream media i USA, skriver han i en e-post til Vårt Land.

– Hvor bevisst er du dine ordvalg når du kritiserer Israel?

– Jeg bruker i motsetning til mange nyhetsmedier, ikke betegnelsen «jødisk» synonymt med «israelsk» fordi det er feil.

– Hvilket ansvar har du og andre samfunnsdebattanter for å hindre at antisemittisme nå brer om seg?

– Alle, også jeg, har et selvsagt ansvar for å hindre alle former for bevisst og ubevisst rasisme, også all antisemittisme. Jeg kritiserer staten Israels massive militære voldsbruk mot palestinske sivilsamfunn i Gaza og på Vestbredden. Å påstå at jeg derfor er å kalle for antisemitt, er bare et forsøk på å sverte Israels kritikere, og gjør det vanskeligere å bekjempe den reelle antisemittismen.

«Har røtter i europeiske kolonitradisjoner»

– Hvor bevisst er du på grensen mellom Israel-kritikk og antisemittisme?

– Og hvor bevisst er forsker Due? Handlingsplan mot antisemittisme fra forrige regjering beskriver antisemittisme som «fiendtlige holdninger og handlinger rettet mot jøder eller det som oppfattes som jødisk, basert på bestemte forestillinger om jøder». Handlingsplanen påpeker også at «kritikk av Israel og israelske myndigheter kan være kraftig, ensidig og ubalansert uten å være antisemittisk», svarer Gilbert, før han han utdyper:

– Å kalle Israel for en «jødisk» stat er i mine øyne antisemittisme. Okkupasjon og apartheidstyre har ingenting med jødiske tradisjon og kultur å gjøre. Staten bygger på en politisk ideologi, sionismen, som har røtter i europeiske kolonitradisjoner.

---

Antisemittisme

  • Ordet «antisemittisme» benyttes vanligvis som betegnelse for fiendtlige holdninger og handlinger rettet mot jøder fordi de er jøder.
  • Begrepet brukes om alt fra kulturelle forestillinger om jøder til direkte trakassering, segregering og voldelig forfølgelse.

---

Les mer om mer disse temaene:

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter