Nyheter

Ap-kvinner inviterer til abortforlik

ABORTLOV: Aps helsetalskvinner på Stortinget ber alle partier legge uenigheter om abortgrense og -nemnder til side for å gi kvinner bedre oppfølging etter abort. Kamzy Gunaratnam åpner døra på gløtt for at fastlegen kan gi ut abortpiller.

Torsdag kommer Abortutvalgets NOU-utredning, som kan bli grunnlaget for de første større endringene i abortloven på over 45 år.

Nå inviterer Arbeiderpartiets to helsetalskvinner på Stortinget til et tverrpolitisk forlik om bedre oppfølging for kvinner som har gjennomgått abort:

– Uansett hva vi mener om grensen for selvbestemt abort, så må vi klare å samle oss i Stortinget om at det må bli bedre oppfølging etter abort, sier Kamzy Gunaratnam.

Hun er Aps talsperson for kvinnehelse og holder i abort-tematikken. Med seg har hun Tove Elise Madland, som er medlem i Helsekomiteen på Stortinget og nestleder i Kristne Arbeidere.

Første Ap-signaler om «den andre delen» av abortloven

I dette intervjuet snakker de to Ap-politikerne om «den andre delen» av abortloven og Abortutvalgets arbeid, bortenfor splittende spørsmål om hvor grensen for kvinners selvbestemmelse skal gå.

For hvert år påvirkes over titusen kvinner og par av to spørsmål som nå kan havne på Stortingets bord:

  • Er oppfølgingen god nok etter provosert abort og spontanabort?
  • Hvordan bør abort gjennomføres på ulike stadier i svangerskapet?

På det første svarer Ap-kvinnene nei allerede før Abortutvalgets utredning er lagt fram og åpner for å lovfeste rett til oppfølging etter abort.

Om det andre er de mer forsiktige, men ønsker å modernisere loven og vurdere mer bruk av medikamentell abort hjemme.

Vil vurdere å lovfeste rett til oppfølging etter abort

– Oppfølgingen etter abort må uansett styrkes. En utredning trenger ikke fortelle oss det. Det vet vi, sier Kamzy Gunaratnam.

Dette er budskapet fra Ap-kvinnene: Oppfølgingen både før og etter abort er for tilfeldig. Hvem som har ansvaret, er for uklart og varierer mellom helsestasjon, fastlege, ideelle organisasjoner, samtalegrupper.

– Vi trenger mer systematikk. Vi kan ikke overlate kvinner i en sårbar situasjon til tilfeldighetene. Derfor vi vi gjerne diskutere rettighetsfesting som en mulighet, sier Gunaratnam.

Kravet om styrket oppfølging gjelder både ved spontantabort og såkalt provosert abort, bekrefter de to helsepolitikerne på spørsmål fra Vårt Land.

– Kvinner står i ulike prosesser. For noen kan en abort, om den er i 12. eller 18. uke, være en enkel løsning. Mens for andre vil det være en livskrise, minner Tove Elise Madland om.

Regjeringen og SV har kuttet i statsstøtten til stiftelsen Amathea, slik at stiftelsen har sett seg nødt til å fjerne kontorene sine i seks byer, ifølge TV2.

– Blir det ikke da litt hult å ta til orde for styrket oppfølging?

– Regjeringen har gjennom satsing på fastleger og helsestasjon prioritert de tjenestene som skal gi oppfølging. Ytterligere tiltak kan bli aktuelle etter Abortutvalgets anbefalinger. Amathea får fortsatt over 20 millioner korner øremerket i statsbudsjettet og kan søke om ekstra midler til å fortsette sin viktige jobb, svarer Gunaratnam.

Til sak om den kommende utredninga fra abortutvalget.

Åpner dør på gløtt for abortpiller fra fastlegen

På møtebordet på stortingskontoret har Kamzy Gunaratnam en eske med «abortpiller». De har hun lagt der for å minne om spørsmålet om tilgjengelighet av abort.

Lovteksten fra 70-tallet krever nemlig at kvinner som ønsker abort, også før 12. svangerskapsuke, må møte opp på sykehuset eller en godkjent institusjon.

– Partiprogrammet vårt og regjeringsavtalen med Sp går i retning av at man kan få medikamentell abort via fastlegen og ta abort hjemme. Nå blir det spennende å se hva utvalget anbefaler om hvordan dette kan gjøres, sier Gunaratnam.

Begge dokumentene går inn for å «legge til rette for et faglig forsvarlig valg mellom medikamentell og kirurgisk abort, og styrke oppfølgingen etter en abort for kvinner som har behov for det».

– Men selv med piller og tidlig i svangerskapet, så er ikke abort nødvendigvis gjort i en fei. Det kan ta tid. Kvinner og par vil fortsatt trenge oppfølging?

– Det kan være en veldig prosess i forkant og i etterkant, nikker Tove Elise Madland.

Til sak om den kommende utredninga fra abortutvalget.

Vil ikke snakke om «pakkeforløp»

Hva skal oppfølgingen bestå i? Hvor mye er nok? Om hvordan er de to helsepolitikerne fra Ap mer ordknappe. De vil avvente Abortutvalgets anbefalinger.

– Det er et viktigere spørsmål enn om vi skal lovfeste rett til oppfølging. Utredningen bør gi oss en pekepinn, sier Kamzy Gunaratnam.

– Ønsker dere et pakkeforløp?

– Nå blir det feil å bruke ordet pakkeforløp, for det skaper en del forventninger. Men det er viktig med et system som fanger opp og følger opp alle på en god måte, sier Tove Elise Madland.

Også om utsiktene til lovfesting av rett til oppfølging etter abort, tar Ap forbehold og påpeker:

  • En rettighet i loven kan fort bli hul uten nok fagfolk, rett kompetanse og nok penger. Kriterier og insentiver må vris så oppfølging prioriteres. Her har regjeringen alt tatt noen grep.
  • Lovfesting kan også «stjele» penger og fagfolk fra andre viktige helsetilbud.

– Derfor vil jeg være forsiktig med å lovfeste. Påbud og forbud er jo ofte et resultat av at alle andre virkemidler ikke har fungert. Derfor er det viktig at vi bruker andre virkemidler først. Vi avviser ikke lovfesting, vi bare sier at det er en mulighet. Men vår jobb er å skaffe kompetanse og personell, sier Kamzy Gunaratnam.

Til sak om den kommende utredninga fra abortutvalget.

Ber om innestemme og samling om abortgrense

Vårt Land avslørte onsdag at aktører på høyt hold i Ap og Senterpartiet er helt uenige om hvorvidt regjeringen i det hele tatt skal følge opp Abortutvalget med et lovforslag om endringer i abortloven.

Særlig vanskelig er spørsmålet om hvorvidt en slik proposisjon i så fall skal inneholde et forslag om å utvide grensen for selvbestemt abort.

I intervjuet med Vårt Land snakker de to stortingsrepresentantene fra Ap som om begge deler er en selvfølge: en proposisjon kommer og den vil foreslå en utvidelse.

– Nå starter jo den store debatten inn mot å revidere en 45 år gammel lov, sier Kamzy Gunaratnam.

Og også her ønsker de å rekke ut en hånd til de andre partiene.

Kristne Arbeidere-topp endret syn på abort: håper på samling

– Abortloven er absolutt klar for en gjennomgang og oppdatering. Jeg håper genuint at et samlet storting kan stille seg bak det, sier Tove Elise Madland.

Stortingsrepresentanten fra Vindafjord i Rogaland, som også er nestleder i Kristne Arbeidere, forteller at hun selv har endret syn til at grensen for selvbestemt abort bør utvides til 18. svangerskapsuke.

Madland sier hun har tvilt seg fram og ikke synes spørsmålet er etisk lett. Nå kreves «klokskap», «innestemme» og «god politisk kontakt» i den kommende abortdebatten, mener hun:

– Vi må ta høyde for at noen er i tvil, for dette er individuelt. Da må vi unngå å gjøre saken til en moraldebatt og ikke møte andre med en forutinntatt holdning.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter