Nyheter

Toppsjefen på Lovisenberg tjente 2,2 millioner

SKATTELISTER: Topplederne i diakonale stiftelser hadde alle millioninntekter i fjor. Øverst troner sjefen for Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg.

Onsdag ble skattelistene for inntektsåret 2022 lagt fram. Vårt Land har undersøkt hva sjefene i diakonale stiftelser hadde i inntekt i fjor.

Vidar Haukeland er administrerende direktør i Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, som holder hus i Oslo.

Han hadde en inntekt på vel 2,2 millioner kroner i fjor.

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg eier og driver en rekke virksomheter. Størst er Lovisenberg Diakonale Sykehus (eier 50 prosent), som har driftsavtale med Helse Sørøst. Videre driver stiftelsen helseutdanning, rehabilitering, barnehage og eldreomsorg.

Vårt Land fortalte sist uke om da selskapet Lovisenberg Omsorg overtok driften av Bekkelagshjemmet i Oslo.

Sykehus og utdanning

Ingunn Moser er administrerende direktør i Det norske Diakonhjem i Oslo. Det er en ideell, diakonal stiftelse som særlig driver utdanning – gjennom høgskolen VID, sykehus og eldreomsorg.

Hun hadde en inntekt på nesten 1,8 millioner kroner i fjor.

Jørn-Henning Theis blir ny styreleder i Sjømannskirken.

Sykehus i Bergen

Nummer tre på listen driver med det samme som Haukland og Moser – Jørn Henning Theis er administrerende direktør i Haraldsplass Diakonale Stiftelse i Bergen.

Han hadde en inntekt på 1,7 millioner kroner i fjor.

Denne stiftelsen eier og driver sykehus, helseutdanning, barnevern og eldreomsorg.

Sykehus i Bergen II

Per Martin Knutsen er administrerende direktør i Stiftelsen Betanien Bergen, en selvstendig og selveiende stiftelse, opprettet av Metodistkirken i Norge.

Han hadde en inntekt på 1,3 millioner kroner i fjor.

Stiftelsen Betanien Bergen driver også sykehus, eldreomsorg – og helseutdanning, via VID vitenskapelige høgskole.

Trine Stensen er ansatt som ny generalsekretær i Blå Kors. Foto: Foto: Marcel Leliënhof

Rusbehandling

Trine Stensen er generalsekretær i Blå Kors. I fjor hadde hun en inntekt på vel 1,3 millioner kroner.

Blå Kors er en ideell organisasjon som eier og driver 62 virksomheter, særlig rusbehandlingsinstitusjoner, tilbud for barn og unge, videregående skoler, arbeidstrening og gatetiltak.

Medeier i sykehus

Johnny Thorsen er daglig leder i Stiftelsen Diakonova i Oslo. Han hadde en inntekt på nesten 1,1 millioner kroner i fjor.

Stiftelsen eier 50 prosent av Lovisenberg Diakonale Sykehus, er medeier i VID og eier og drifter en fagskole og et sykehjem.

Hjelper barn

Helmut Liessem er generalsekretær i CRUX, en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse.

I fjor hadde han en inntekt på litt over millionen.

Stiftelsen tilbyr særlig tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling og arbeidstrening etter endt soning eller behandling.

---

Dette viser tallene

  • Inntekt: Viser summen av de skattepliktige inntektene til personen, minus fradrag. Dette kan være minstefradrag, renteutgifter, tap på aksjer og andre fradragsberettigede utgifter. Dette er ikke det samme som lønn.
  • Formue: Viser den skattemessige verdien av personens eiendeler, minus gjeld. Skattemessig verdi av boligen personen eier og bor i, blir satt til 25 prosent av markedsverdi.
  • Skatt: Viser hvor mye personen betalte i skatt i 2022.

---

---

Derfor publiserer vi disse tallene

  • «Skatt har aldri vært en privatsak i Norge. Så lenge vi har betalt skatt, har skattelistene vært offentlige tilgjengelig.
  • Åpenhet om skatt og inntektsforhold styrker tilliten til skattesystemet, og denne informasjonen er et helt avgjørende premiss i samfunnsdebatten.
  • Opplysninger om hva kristne ledere tjener og betaler i skatt er viktig og relevant informasjon i debatten om de økonomiske rammene for trossamfunn, livssynsorganisasjoner og frivillige organisasjoner i Norge».
  • Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør og administrerende direktør.
  • Inntekt i 2022: 1.510.575, formue: 1.868.548, skatt: 638.654

---

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter