Nyheter

Cop 28-forhandlere vurderer utkast om utfasing av fossilt brensel

Et utkast til slutterklæring på FNs klimatoppmøte i Dubai viser at forhandlerne vurderer å be om en «ryddig og rettferdig» utfasing av fossilt brensel.

Reuters skriver at «ryddig og rettferdig» i FN-språk tilsier at rikere land som har brukt mye fossilt brensel, vil fase ut dette raskere enn fattigere utviklingsland.

To andre muligheter står også i utkastet til tekst fra klimatoppmøtet Cop 28. I ett av dem tas det til orde for å «framskynde innsatsen for å fase ut urenset fossilt brensel». Det innebærer at man fortsatt åpner for fossil energi som er renset for CO2 ved hjelp av teknologi som karbonfangst og -lagring.

I det tredje alternativet nevnes ikke utfasing av fossilt brensel i det hele tatt.

USA, EU og små øystater som er svært utsatt for klimaendringenes skadevirkninger, jobber ifølge Reuters for en utfasing, altså det første alternativet.

– Vi snakker ikke om å skru av krana over natta. Det man er vitne til her, er en reell kamp om hva slags energisystem vi sammen skal bygge for framtida, sier Tysklands klimautsending Jennifer Morgan.

Flere store olje- og gassprodusenter, blant dem Saudi-Arabia og Russland, har motsatt seg tidligere forslag om utfasing.

Cop 28s vertsnasjon De forente arabiske emirater mener fossil energi må «fases ned», mens Norge ønsker «utfasing» med unntak for fossil energi med fangst og lagring av CO2.

FNs generalsekretær António Guterres er blant dem som har advart om katastrofale følger av klimaendringene. Han har tatt til orde for på sikt å stanse bruken av olje, kull og gass.

NTB Nyheter

NTB nyheter

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter