Nyheter

Kirken gir ekstra støtte til lavinntektsfamilier

Den norske kirke får mer enn fire millioner fra regjeringen som skal gå til vanskeligstilte i juletiden.

Regjeringen gir 4,125 millioner kroner til Den norske kirke. Midlene skal gå til arrangementer i juletiden, utdeling av matposer til familier og julegaver til barn. Det skriver Den norske kirke i en pressemelding.

– Det er gledelig at regjeringen ser innsatsen til trossamfunnene for mennesker i vanskelige situasjoner, sier kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen.

Også organisasjoner som Norges Kristne Råd, Kirkens Bymisjon og Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn får støtte til dette.

Kirkerådsdirektøren forteller at Kirkerådet vil fordele midlene ut til 25 kirkelige fellesråd. Disse blir valgt på bakgrunn av størrelse og statistikk om barn i familier med vedvarende fattigdom i kommunen.


Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter