Samlivspanelet

Kan vi leve sammen selv om han har mer penger enn meg?

ØKONOMI: Hun skal flytte sammen med sin nye kjæreste, men hun er redd at hans barn vil bli behandlet rausere enn hennes egne. Hva skal hun gjøre?

Jeg har vært kjæreste med verdens beste mann i snart to år. Vi ønsker begge å flytte sammen. Han har to tenåringsdøtre, og jeg har også to barn fra tidligere ekteskap.

Vi ser for oss at vi har alle barna sammen annenhver uke, og at vi har annenhver uke der det kun er oss to. Barna har blitt kjent med hverandre, og selv om de er veldig ulike, så tenker vi at det vil gå seg fint til.

Det som har kommet opp som et vanskelig tema mellom meg og kjæresten nå er økonomi. Han tjener dobbelt så mye som meg, bor i en flott villa som han og ekskona bodde i, og ser for seg at jeg flytter inn til han. Dette kan høres ut som et luksusproblem, men jeg er redd at barna mine og jeg vil føle oss mer som gjester, enn at vi også bor der. Jeg er også urolig for den store forskjellen det blir mellom barna våre når det gjelder hva jeg har råd til. Han er veldig raus med sine døtre, mens mine er vant til at vi må være svært forsiktige.

Jeg og min eksmann hadde felles økonomi, men jeg har inntrykk av at min nye kjæreste ser for seg at vi skal ha separat økonomi. Når jeg tar opp min bekymring føler jeg at han bagatelliserer det.

Jeg merker at dette stresser meg, og lurer rett og slett på om vi ikke bør flytte sammen. Det gjør meg veldig fortvilet siden jeg er så glad i han. Jeg trenger råd.

Hilsen Rådvill, 38

Kjære Rådvill.

Du beskriver bekymringer, økende stress, både når det gjelder å bli samboer, og å flytte sammen med kjæresten i hans bolig. Og at du føler usikkerhet på hvordan dere skal håndtere økonomiske spørsmål. At dere begge har barn fra tidligere forhold gir en ekstra utfordring når man skal etablere seg sammen. Derfor er det god grunn til å bruke tid på prosessen og avklaringer før dere flytter sammen.

Krangling om økonomi

Mye forskning viser at par generelt krangler om de samme tingene, og et av de sentrale konflikttema er økonomi. Du skisserer en situasjon der den økonomiske ulikheten mellom deg og kjæresten din kan bli et betent tema, dersom dere ikke finner en god måte å forholde dere til dette på. Du skriver at du føler kjæresten din bagatelliserer din bekymring. Det kan jo handle om at for ham er ikke dette et vanskelig tema, siden han er vant med å være i en trygg økonomisk situasjon. Og at han derfor kan ha vanskelig for å forstå hva dine bekymringer er. Her tror jeg det er nødvendig at du er tydelig på det du ser som utfordringer, siden dere har så ulike økonomiske rammer.

Samboerkontrakt?

Det er mange tema dere bør være helt konkrete og avklart på for å gjøre situasjonen enklere. Det ene er spørsmålet om separat eller felles økonomi. Hvordan skal det se ut i praksis når dere bor sammen? Skal dere dele femti-femti på utgifter, eller er det riktig med en annen fordeling ut fra at dere har så ulik inntekt? Skal du kjøpe deg inn i hans hus? Kan det gjøres konkrete endringer i huset slik at du og dine barn også kan oppleve at det er deres hjem? Hva skal til for at du kan se for deg at det blir mulig? Eller er det slik at du faktisk ikke ser for deg at du kan bo der? Dette er noen av de spørsmålene som er nødvendig å snakke skikkelig igjennom i forkant av et eventuelt samboerskap.

Felles familiekultur

Vi vet at det å etablere en ny familie sammen, med mine og dine barn, er et krevende prosjekt. Og at det tar tid, ikke minst for barna, å venne seg til å være del av en ny familie. Det er lett å tenke at siden motivasjonen og kjærligheten mellom de to voksne er så sterk vil det gå greit. Dessverre viser det seg at for mange blir det nye familieprosjektet langt mer krevende enn noen hadde forestilt seg. Det er derfor viktig at dere snakker igjennom både hvilke forventninger og ønsker hver og en har, hvilke roller skal dere ha overfor hverandres barn, og hva slags familiekultur dere ønsker å utvikle sammen. Dette vil for deres del også kunne innebære at dere prøver å lage noen felles rammer for pengebruk, knyttet til for eksempel fritidsaktiviteter og gaver.

Trygghet og trivsel

Viktig for et godt samliv, og familieliv. Det vil derfor være nødvendig for dere, at du er tydelig på hva skjevhetene i økonomi kan gjøre med forholdet mellom dere. Og også hva en eventuell forskjellsbehandling av barna vil kunne innebære. Det samme gjelder din uro ved å flytte inn i hans hus. Om dere ikke har en felles forståelse vil det sannsynligvis tære på deg, og etter hvert forholdet, og dermed også på alle seks familiemedlemmer. Derfor synes det avgjørende å bli enige om noen klare rammer i forkant. Det kan skape den nødvendige trygghet og følelse av at dere er omforent også om den økonomiske delen av familielivet. Hvis du opplever at avstanden er for stor mellom dere, vil det kanskje fungere bedre for dere å fortsette som kjærester, og bo hver for dere. Jeg støtter deg i at du lytter til den uroen du føler og gjør grep for å få en mest mulig trygg og forutsigbar situasjon for deg, og dine barn, før du blir samboer og etablerer en stefamilie.

Lykke til med nødvendige og viktige prosess og samtaler.

Vennlig hilsen

Bente

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Samlivspanelet