Nyheter

Langt billigere å sone hjemme med fotlenke

ALTERNATIVT BUDSJETT: Flere kan sendes hjem med fotlenke for å sone straffen. Slik kutter KrF 103 millioner i fengselsutgifter.

– Flere kan sone hjemme, det frigjør midler til andre tiltak i kriminalomsorgen, sier finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad til Vårt Land.

Fredag la han fram KrFs alternative statsbudsjett for 2024.

Justisdepartementet har regnet ut at dersom Kriminalomsorgen utvider strafferammen for fotlenkesoning fra seks til 12 måneder vil det bety at man trenger 117 færre helårs fengselsplasser.

De som sendes hjem for å sone der, må forberede seg på å bli fraktet på dårligere vedlikeholdte veier og jernbaner, om KrF får gjennomslag på samferdselsbudsjettet.

For partiet kutter hele 700 millioner kroner på drift og vedlikehold av riksveier og vedlikehold av jernbane.

Flere og flere vanlige familier og eldre med å få økonomien til å gå rundt

—  Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Mer til barnefamilier

Ellers inneholder KrFs budsjett flere kjente satsinger:

  • Øke bevilgningen til utviklingsbistand med 8,1 milliarder kroner, noe som betyr 1,08 prosent av BNI, slik nås enprosentmålet.
  • Gi 100 prosent kompensasjon for strømpriser over 50 øre per kWt for husholdningene – koster 4,3 milliarder kroner, skal dekkes inn med skatt for personer med mer enn en million kroner i inntekt, for disse trenger økt statlig støtte.
  • Øke barnetrygden med om lag 2,8 milliarder kroner, noe som vil gi en barnetrygd på 2.000 kroner i måneden for barn under 6 år, og 1.500 kroner for barn fra 6 til 18 år.
  • Innføre fritidskort for barn i alle kommuner, noe koster 850 millioner kroner i halvårsvirkning.
  • Øke pensjonen til enslige minstepensjonister med 4.000 nye kroner i året.
REGJERINGEN VIL INNFØRE FRITIDSKORT. Det la KrFs Kjell Ingolf Ropstad vekt på da plattformen ble lagt fram. FOTO: NTB SCANPIX

Ti milliarder i skattelette

– Med økte rentekostnader, høyere matvarepriser og alt annet som har blitt veldig mye dyrere de siste par årene, sliter flere og flere vanlige familier og eldre med å få økonomien til å gå rundt, sier Ropstad.

KrF anslår at økningen i barnetrygden vil gi om lag 3.700 færre barn som vokser opp i lavinntektsfamilier.

KrF vil også fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften for lønn over om lag 800.000 kroner, som innebærer en skattelette til næringslivet og organisasjoner på om lag ti milliarder kroner.

Dyrere alkohol og søtsaker

Partiet finansierer flere av satsingene med økte avgifter:

Avgift på sjokolade og sukkervarer: 1,65 milliarder.

Avgift på sukkerholdige alkoholfrie drikkevarer: 1,7 milliarder.

Økt alkoholavgift: 1.3 milliarder.

Halvere innførselskvoten for alkohol: 950 millioner.

Økte avgifter på snus og tobakk: 760 millioner.

CO₂-avgift mineralske produkter: 2,28 milliarder.

Formuesskatt, økt verdsetting dyre primærboliger, grense på 8 millioner: 1,2 milliarder.

Bygger ikke ny flyplass

På kuttlisten har KrF den nye flyplassen i Mo i Rana Nordland. Dette ser de for seg at vil spare staten for 1 milliard.

De vil også ha en avvikling av timetallsutvidelser i grunnskolen siden 2006. Dette blir 1,1 milliard i innsparinger.

De ønsker også å fortsette med avbyråkratiseringsreformen, noe de ser for seg vil gjøre statens utgifter 1,3 milliarder mindre i 2024.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter