Nyheter

Flertall på Stortinget for kompromiss om anerkjennelse av Palestina

Et forslag der Stortinget ber regjeringen forberede seg på å anerkjenne Palestina som selvstendig stat, ser ut til å få bredt flertall.

Slik det så ut tirsdag ettermiddag, var det bare Fremskrittspartiet som i debatten stilte seg negativt til kompromissforslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Det lyder slik, ifølge Aftenposten, som omtalte forslaget først: «Stortinget ber regjeringen være forberedt på å anerkjenne Palestina som en egen stat på et tidspunkt der en anerkjennelse kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess og uten forbehold om en endelig fredsavtale.»

Det opprinnelige forslaget fra Rødt om å anerkjenne Palestina som stat nå, ser ikke ut til å ha det nødvendige flertallet for å bli vedtatt.

Til sammen 138 av FNs 193 medlemsland – blant dem Sverige – har anerkjent Palestina som selvstendig stat. Norge er blant dem som ikke har gjort det, med begrunnelse i at det vil kunne vanskeliggjøre forhandlinger mellom Palestina og Israel om fred og en fremtidig tostatsløsning.

Rødt: Subsidiær støtte

– Rødt vil gi subsidiær støtte til forslaget, fordi et slik vedtak i Stortinget vil være et lite fremskritt sammenlignet med tidligere. Samtidig er det langt fra nok. En anerkjennelse er allerede på overtid, og jeg håper derfor Arbeiderpartiet og Senterpartiets representanter tenker seg om fram til forslagene voteres over, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til NTB.

Rødt vil primært støtte sitt opprinnelige forslag, hvor de ber regjeringen anerkjenne Palestina nå, men sier det utvannede forslaget fra Ap og Sp er et framskritt fra det som har vært Støre-regjeringens posisjon så langt.

Martinussen understreker at Rødt vil kjempe for å samle støtte for sitt forslag helt fram til voteringen torsdag. Voteringen skulle etter planen finne sted klokka 15 tirsdag, men blir utsatt fordi det var ventet at debatten ville trekke ut i tid.

Voteringen utsatt

– Tidspunktet for å erklære norsk støtte til palestinernes selvråderett og legge maksimalt press på Israel er nå. En anerkjennelse av Palestina som stat nå ville vært å vise tydelig motstand mot angrepskrigen mot Palestina og forbrytelsene mot sivile i Gaza. Å stemme mot anerkjennelse av Palestina som stat er å motarbeide palestinernes rett til selvbestemmelse og å tilrettelegge for fortsatt israelsk okkupasjon og undertrykkelse, sier Martinussen.

Også Venstre og SV bekrefter overfor Aftenposten at de vil stemme for det forslaget sekundært – det vil si etter at forslaget de opprinnelig støttet, har falt.

– Det er en gapende selvmotsigelse i at flertallet av partiene her på Stortinget, som ønsker en tostatsløsning, bare anerkjenner én av statene. Jeg mener vi må gjøre som våre naboland, Sverige og Island, og anerkjenne Palestina som egen stat, sier SVs Ingrid Fiskaa, som er saksordfører i komiteen.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter