Nyheter

Kaller SVs kutt i NLA-tilskudd for useriøst

SV-BUDSJETTET: – Vanskelig å ta helt alvorlig, sier Espen Ottosen i Misjonssambandet om SVs forslag om å utradere den kristne NLA Høgskolen fra statsbudsjettet.

– Det fremstår som useriøst.

Slik reagerer Espen Ottosen, informasjonsleder og redaktør i Norsk Luthersk Misjonssamband, på SVs alternative statsbudsjett der de kutter hele statsstøtten til NLA Høgskolen – 340 millioner kroner. Budsjettforslaget ble presentert torsdag.

Misjonssambandet er en av de sju kristelige organisasjonene som eier NLA Høgskolen.

Statsstøtten er et være eller ikke være for NLA, peker Ottosen på:

– NLA har i en årrekke forholdt seg til skiftende regjeringer som har sørget for en viss forutsigbarhet, så det er vanskelig å ta dette helt alvorlig. Noen vil si at det er som forventet at SV har lite sans for kristen virksomhet

Espen Ottosen i forbindelse med utgivelse av boken hans "Uten Gud er alt tillatt"

– SV er høyrøstede kritikere

– SV er ikke ute på «kristenjakt», sier de – hvorfor sier du da at «det er som forventet»?

– Fordi SV er skeptiske til private initiativ og har gjerne vært blant de mest høyrøstede kritikerne når det er snakk om støtte til kristne aktører. Det er ikke første gang stemmer i SV mener at noen har en teologi som staten bør straffe økonomisk.

SV er skeptiske til private Initiativ og har gjerne vært blant de mest høyrøstede kritikerne når det er snakk om støtte til kristne aktører

—  Espen Ottosen, NLM

Da partiet la fram budsjettforslaget, ville de ikke begrunne kuttet.

– Vi har gjort omprioriteringer, der vi tenker at dette er det ikke noen vits i å bruke penger på, sa Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson.

Stortingsrepresentant Grete Wold begrunner imidlertid kuttet i en e-post til Dagen:

– Dette er en skole som jobber ut fra et verdigrunnlag som vi mener er problematisk.

Dette er en skole som jobber ut fra et verdigrunnlag som vi mener er problematisk

—  Grete Wold, SV

SV-forslaget kommer overraskende på NLA-rektor Sigbjørn Sødal.

– Det ville overraske om et slikt forslag fra SV skulle få gjennomslag, skrev Sødal i en tekstmelding til Vårt Land torsdag.

SVs alternative budsjett viser partiets primærpolitikk. Nå begynner forhandlingene med regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet om det endelige statsbudsjettet for 2024.

Margret Hagerup, Høyre, Rogaland

Høyre: – Rart når vi trenger lærere

SVs kuttforslag er rart i lys av at Norge trenger flere lærere, synes Margret Hagerup som sitter i Stortingets utdanningskomité for Høyre:

– Og spesielt i lys av at SV har snakket varmt om friskoler de siste dagene.

– Hvordan tolker du utspillet – er det strategi foran statsbudsjettforhandlingene eller ideologi?

– Jeg tror det er ideologi. SV går systematisk til verks for å kutte private høyskoletilbud. NLA Høgskolen er en godkjent skole som trenger støtte på lik linje med andre høyskoler, sier Hagerup til Vårt Land.

Mener kutt vil vitne om «lite rom for mangfold»

Det har stormet rundt NLA høgskolen de siste årene. En gruppe ansatte ved skolen ville opprette et lokallag for Skeivt kristent nettverk i 220, men møtte motstand fra høgskolens ledelse, ifølge Khrono.

Det har også vært bråk rundt NLAs verdidokument, som viser til ekteskapet mellom mann og kvinne som «bærende norm i samlivsetikken». Direktoratet Nokut har gjennomgått NLAs akkreditering som høyskole. De konkluderte i fjor med at det kristne verdigrunnlaget ikke står i motsetning til akademisk frihet.

Espen Ottosen vil bare forholde seg prinsipielt til spørsmålet «hvor viktig er det å kjempe for retten til å ha skolens såkalte verdidokument hvis skolen risikerer store kutt i støtten»?

– Samfunnet er på ville veier om det er så lite rom for mangfold i livssyn og etisk overbevisning. Da blir staten en teologisk overdommer.

SV har også tidligere ønsket å kutte i private høyskoler.

---

NLA HØGSKOLEN

  • Privat høyskole med studiesteder i Bergen, Oslo og Kristiansand.
  • Har rundt 2.800 studenter.
  • Er en livssynsbasert, kristen institusjon.
  • Eid av følgende organisasjoner: Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag.
  • Høyskolen tilbyr utdanning innen fagområdene journalistikk, lærerutdanning, pedagogikk, teologi, religion og filosofi, interkulturelle studier, økonomi- og administrasjon, musikk og idrett.

Kilde: nla.no

---

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme er journalist i Vårt Land på nyhetsavdelingen. Har du nyhetstips, send e-post til kjell.kvamme@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter