Nyheter

SV kutter nesten all statsstøtte til NLA Høgskolen

BUDSJETT: SV foreslår å kutte nesten hele statsstøtten til kristne NLA Høgskolen i sitt alternative budsjett. Det skjer etter storm rundt skolens samlivssyn.

Det fremgår av SVs alternative statsbudsjett for 2024, som partileder Kirsti Bergstø og finanspolitiker Kari Elisabeth Kaski presenterte torsdag morgen.

I praksis foreslår SV å kutte partiet hele statsstøtten til den kristne NLA Høgskolen: 340 millioner kroner. I 2023 mottok NLA 350 millioner kroner fra staten.

Kuttet til NLA Høgskolen er ikke omtalt nærmere og får ingen begrunnelse i SVs budsjettdokument.

– Vi mener at det ikke er riktig å prioritere det og er nødt til å gjøre omprioriteringer fra regjeringens budsjettforslag for å få nok penger til våre satsinger, sier Kari Elisabeth Kaski til Vårt Land.

SV har også ved tidligere korsveier villet kutte i private høyskoler. Men i partiets budsjettforslag for 2023 ble det ikke foreslått kutt i denne sektoren.

Ord om samliv i NLA Høgskolens verdidokument

Det har i senere år stormet rundt NLAs verdidokument, som viser til ekteskapet mellom mann og kvinne som «bærende norm i samlivsetikken»

Så SV er ikke på «kristenjakt»?

– Nei, vi er ikke på noe kristenjakt, svarer Kaski.

Dette har altså ingenting med LHBT-kamp og skolens verdidokument å gjøre?

– Vi har gjort omprioriteringer, der vi tenker at dette er det ikke noen vits i å bruke penger på, sier SVs finanspolitiske talsperson.

Partileder Kirsti Bergstø og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski legger fram SVs alternative statsbudsjett for 2024 på Stortinget torsdag formiddag.
Foto: Javad Parsa / NTB

Rivalen Rødt har raslet med sablene

Også SV-rivalen Rødt har tidligere raslet med sablene overfor den kristne høgskolen.

I desember i fjor spurte stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt om Forsknings- og høyere utdanningsministeren ville vurdere å kutte statsstøtten til skolen.

Rødt-politikeren hevdet at samlivsordene i høyskolens verdidokument strider med Opplæringslovens ord om at «alle former for diskriminering skal motarbeides.

Direktoratet Nokut har gjennomgått NLAs akkreditering som høyskole, og vurdert om det kristne verdigrunnlaget står i motsetning til akademisk frihet.

Styret i Nokut konkluderte i fjor med at det ikke er påvist brudd på NLA sin plikt til å fremme og verne om akademisk frihet.

SV har budsjettnøkkel – vil forhandle om kutt også

Kari Elisabeth Kaski er SVs finanspolitiske talsperson og forhandlingsleder. Hun vil knapt på noe felt si hva partiet vil prioritere når de møter Ap/Sp til forhandlinger.

Men SV er regjeringens foretrukne forhandlingspartner – og sitter altså med nøkkelen til om budsjettet går igjennom.

Det er altså uklart per nå om SV vil stå hardt på at nettopp NLA-bevilgningen skal kuttes. Men i forhandlingsrommet serverer SV også egne kutt – som det er flere av i partiets budsjettalternativ.

Reverserer regjeringens kutt til friskoler

Mens NLA Høgskolen får kutt i SVs forslag, vil partiet derimot reversere regjeringens omstridte kutt i støtten til friskoler.

Kuttet ville utgjort 52 millioner i 2024, men onsdag rykket kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ut og varslet at kuttet skal krympes og gjennomgås.

– Vanskelig å kommentere

SVs forslag om å kutte statsstøtten til NLA Høgskolen kommer overraskende og uten begrunnelse, og blir tilsvarende vanskelig å kommentere, skriver rektor Sigbjørn Sødal i NLA Høgskolen i en SMS til Vårt Land.

Han sier at NLA Høgskolen, som alle andre institusjoner i universitets- og høyskolesektoren, er avhengig av forutsigbare rammebetingelser for å kunne utføre samfunnsoppdraget sitt i møte med sine ca 2800 studenter.

– Høyskolen driver en ansvarlig virksomhet klart innenfor norsk lov og regelverk, så det ville overraske om et slikt forslag fra SV skulle få gjennomslag, skriver Sødal.

---

NLA Høgskolen

  • Privat høyskole med studiesteder i Bergen, Oslo og Kristiansand.
  • Er en livssynsbasert, kristen institusjon.
  • Eid av følgende organisasjoner: Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag.
  • Høyskolen tilbyr utdanning innen fagområdene journalistikk, lærerutdanning, pedagogikk, teologi, religion og filosofi, interkulturelle studier, økonomi- og administrasjon, musikk og idrett.

Kilde: nla.no

---


Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter