Nyheter

– Vi har sett ting som ingen barn skal måtte se

FATTIGDOM: I en ny rapport forteller ti barn om hvordan det er å vokse opp i kommunal bolig. Noen av dem forteller at de hører voksne i blokka som skriker om natta fordi de har det vanskelig.

Flere av barna i kommunale boliger føler seg ikke trygge der de bor.

Det kommer fram i rapporten utarbeidet av Redd Barna og universitetet Oslo Met, som ble lansert torsdag 28. september.

– Vi har ofte vært redde. Vi har sett ting som ingen barn skal måtte se, og vi har vært i farlige situasjoner, heter det i oppsummeringen fra barna som forteller om det å vokse opp i kommunal bolig.

Videre forteller barna at de har opplevd ubehagelige situasjoner med naboene. Det handler om alt fra festing og husbråk, omsetning av rusmidler som gjør at personer kommer og går, til sprøytespisser i oppgangen eller folk som segner om og trenger hjelp.

Gir råd til politikerne

I rapporten forteller ti ungdommer mellom 15–18 år som bor i kommunale boliger i ulike bydeler i Oslo om egen situasjon. De gir også flere råd til myndighetene om hva som kan gjøre for å bedre situasjonen.

Vi har ofte vært redde

—  Barn som bor i kommunale boliger

Ett av rådene barne gir er at ingen barn skal måtte bo samme sted som alvorlig syke eller rusa personer.

– Barnefamilier må få bo sammen, så kan voksne som sliter bo for seg, oppsummerer barna i rapporten.

Enkelte får traumer

Noen av barna som er intervjuet sier de har opplevd aggressive og rusede naboer som har forsøkt å komme seg inn i leiligheten. Det har gjort at de har blitt redde og ikke turt å gå ut alene. Alt fra bakgården, trappeoppgangen, heisen og fellesområder, både ute og inne, oppleves som utrygt.

I rapporten slås det fast at «Ut fra noen av erfaringene ungdommene deler er det rimelig å anta at hendelsene har ført til traumer hos noen av barna».

En av barna som er intervjuet opplevde at lillesøsteren ble holdt fast og truet av en nabo. Situasjonen skal ha eskalert og mange i blokka ble vitne til hendelsen. «Lillesøsteren var preget av hendelsen i lang tid og torde lenge ikke å gå ut alene», ifølge rapporten.

Mangler oversikt

Barna kan også ha hørt om alvorlige hendelser som har skjedd i blokka, som gjør dem utrygge i etterkant.

Kommunale boliger er tenkt som en midlertidig løsning, men særlig barnefamilier blir boende kommunalt i lang tid. Mange barn og familier må flytte fra den ene til den andre kommunale boligen.

Norske myndigheter har ingen nasjonal oversikt over hvor mange barn som bor i kommunale boliger. En studie fra 2010 anslår at 17 prosent av dem som bor i kommunale boliger er barnefamilier.

---

Ungdom i kommunale boliger

  • Forskningsprosjekt utført av forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL) ved OsloMet – storbyuniversitetet.
  • Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Redd Barna og finansiert av Stiftelsen Dam.
  • 10 ungdommer mellom 15–18 år forteller om det å bo i kommunal blokk. De bor i tre ulike bydeler i Oslo.
  • Rapporten ble lansert torsdag 28. september.

---

Les mer om mer disse temaene:

Tove Bø

Tove Bø

Tove Bø er vaktsjef i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter