Nyheter

Nestledere slutter i FRI etter intern uro

LHBTQ: Begge nestledere og tre sentralstyremedlemmer i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold har trukket seg. Begrunnelsen skal være mistillit til ledelsen.

Det er uro i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Det går fram av en melding som gikk ut til foreningens medlemmer 25. september:

«Mandag 11. september orienterte fem medlemmer av sentralstyret, deriblant to nestledere, at de fratrådte sine verv i Fri. Årsaken til fratredelsen er mistillit til ledelsen i Fri».

Det melder kulturavisen Subjekt. Inge Alexander Gjestvang er leder i FRI.

Melding omtaler intern varslingssak

Meldingen til foreningens cirka 4 100 medlemmer, omtaler en «intern varslingssak», som landsstyret har nedsatt et eget utvalg for å håndtere.

«Dette utvalget består av 3 fra landsstyret og 2 eksterne. Samtlige er vurdert habile i saken. Utvalget har startet sitt arbeid», står det i meldingen.

På samme møte, 15. til 17. september, vedtok landsstyret i FRI også å sette ned «et interimsstyre bestående av gjenstående sentralstyremedlemmer samt leder av Skeiv ungdom», heter det i meldingen.

Den er signert av Inge Alexander Gjestvang «på vegne av interimsstyret».

Leder Inge Alexander Gjestvang i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) sier han gjerne inviterer Thon Hotels til et møte etter at det er kjent at de ikke vil flagge med regnbueflagg på noen av hotellene sine i år.
Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Dette svarer FRI-lederen nå

Vårt Land har spurt FRI-leder Gjestvang om meldingen i Subjekt er riktig gjengitt. Vi har også spurt om «mistillit mot ledelsen» vil si mot ham, samt om det er ham det er varslet mot.

Gjestvang svarer ved å sende en uttalelse vedtatt av landsstyret i FRI:

«FRI bekrefter at to nestledere og tre medlemmer av sentralstyret fratrådte sine mandag 11. september. Landsstyret, FRIs øverste organ mellom landsmøtene, har gjennomgått tilbakemeldingene fra fratrådte sentralstyremedlemmer. Landsstyret har gitt sin tillit til gjenværende sentralstyremedlemmer og satt ned et interimsstyre ledet av Inge Alexander Gjestvang. Interimsstyret fungerer som et sentralstyre fram mot landsmøtet våren 2024».

Landsmøte fremskyndes

Ifølge Subjekt har landsstyret bedt om tett dialog med interimsstyret og bestemt at landsmøtet fremskyndes fra høsten 2024 til våren 2024.

FRI har elleve fylkeslag og til sammen 20 ansatte i varierende stillingsbrøker. De fleste som jobber for og med FRI gjør det på frivillig basis, skriver foreningen på sin nettside.

---

Foreningen FRI

  • Slik beskriver FRI sitt formål i sin politiske plattform:
  • «FRI er en medlems- og interesseorganisasjon som arbeider for kjønns- og seksualitetsmangfold slik at lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, ikke-binære, intersex- /intetkjønnspersoner og andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet, heretter benevnt som skeive, kan leve gode og frie liv»
  • FRI arrangerer blant annet den årlige Pride-feiringen i Oslo.

---

Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter