Nyheter

Støre: Ingen land skal måtte velge mellom utvikling og klimamål

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at rimelig og tilgjengelig energi er avgjørende for å få utvikling og fremgang i mange utviklingsland.

Nærmere 3,6 milliarder mennesker i verden har ikke tilgang på den energien de trenger til for eksempel oppvarming, matlaging og lys. 675 millioner mennesker har ikke tilgang på elektrisitet i det hele tatt, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Støre sier at å sikre tilgang på nok og rimelig og ren kraft er en av de viktigste oppgavene i alle land fremover – ikke minst i utviklingsland.

– Rimelig og tilgjengelig energi er helt avgjørende for å få utvikling og fremgang i svært mange utviklingsland. Samtidig må verden nå klimamålene. Ikke noe land skal måtte velge mellom å ha utvikling og å nå klimamålene. Derfor er det så avgjørende at energien som trengs, blir ren og fornybar. Verden trenger store investeringer i fornybar energi.

Støre har en lederrolle i rådet til alliansen Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP). Alliansen skal mobilisere privat og offentlig kapital til fornybar energi i utviklingsland.

– Målet er å hjelpe utviklingsland til å hoppe over den fossile fasen. Det positive er at teknologien finnes. Utfordringen er at det mangler kapital for å investere i denne teknologien, sier Støre.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter