Nyheter

Politiforum: Flertall av politiets ansatte sier etaten er preget av fryktkultur

FRYKTKULTUR: 40 prosent av politiansatte har unnlatt å ytre seg fritt internt, ifølge en undersøkelse fra Politiforum. Politidirektøren stiller spørsmål ved metodikken.

Fagbladet har gjennomført en undersøkelse blant 14.500 politiansatte, hvor nærmere 3000 har svart. 58,6 prosent av respondentene har svart at politiet er preget av en fryktkultur når det kommer til å ytre sin mening internt eller eksternt, skriver Politiforum.

31,4 prosent mener at det er rom for dem som politiansatte å «ytre seg fritt i offentligheten om jobbrelaterte temaer som ikke er omfattet av taushetsplikt eller annen form for konfidensialitet».

40,7 prosent har svart at de har unnlatt å ytre seg fritt internt, av frykt for at det skal få konsekvenser for egen karriere.

Politidirektoratet og politidirektør Benedicte Bjørnland stiller spørsmål ved metodikken i undersøkelsen. Hun mener den ikke er representativ, men at svarene likevel er noe direktoratet vil ta seriøst.

– Funnene i Politiforums undersøkelse er viktig informasjon for oss. Vi ønsker å ta med oss også dette inn i arbeidet med å jobbe med ytringskultur, at det skal være trygt å si fra om ting som er negative, at man skal føle seg godt ivaretatt, det er kjempeviktig gitt det samfunnsoppdraget vi har, sier Bjørnland i en annen Politiforum-sak.

Hun trekker også fram at politiets egen medarbeiderundersøkelse, som treffer 80 prosent av politiets ansatte, viser noe annet.

– Da svarer de fleste at det er stor grad av åpenhet på arbeidsplassen, at man opplever at det er trygt å si fra, og at man opplever at det som blir tatt opp, blir fulgt opp på en god måte. Det har vi ganske gode tall på.

Les mer om mer disse temaene:

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter