Nyheter

– Velgerne har trua på meg

FINNMARK: Personstemmer ga Truls Olufsen-Mehus fylkestingsplass for KrF i Finnmark.

– Det hadde jeg ikke regna med. Dette er nok en vending, nok en gang går jeg plutselig går til topps, først i kommunestyret og nå i fylkestingsvalget. Det tyder på at velgerne har trua på meg, og det tar jeg som en tillitserklæring, sier Truls Olufsen-Mehus.

KrF i Finnmark fikk en oppslutning på to prosent, og beholder dermed sitt ene mandat i fylkestinget i Finnmark. Det går til Truls Olufsen-Mehus.

Tirsdag ble det også kjent at den profilerte pride-kritikeren har kommet inn i bispedømmerådet i Nord-Hålogaland.

Personstemmer snudde på rekkefølgen

På førsteplass hadde KrF nominert Svein O. Iversen, som har vært 2. vara til Troms og Finnmark fylkesting i 2019-2023, og fylkestingsrepresentant i Finnmark i tolv år før det.

Først fikk Iversen beskjed om at han var valgt inn. Men en uke etter valget fikk KrF beskjed om at dette blir rekkefølgen, etter opptelling av personstemmer:

  1. Truls Olufsen-Mehus, Hammerfest
  2. Anders S. Buljo, Kautokeino
  3. Svein Iversen, Alta
  4. Hilde T. Huru, Vadsø

Personstemmer vil si at de som har stemt på KrF, har satt kryss bak en eller flere kandidater, og på den måten endret på rekkefølgen. Opprinnelig var dette rekkefølgen på de fire første plassene på fylkestingslista til KrF:

  1. Svein Iversen
  2. Hilde T. Huru
  3. Truls Olufsen-Mehus
  4. Anders Buljo

Opptatt av skole

Olufsen-Mehus sier at utdanning er noe av det han vil være opptatt av i fylkestinget.

– Videregående skole er vi jo ansvarlige for i fylket. Der har jeg begynt med å kvalitetssjekke skolebøkene, særlig knyttet opp til læren om kjønn. En annen verdimessig sak er at alle 1.-klassingene får en gratis skolesekk av fylkeskommunen, og den har pride-logo, sier Olufsen-Mehus.

Han sier at det kan bli for travelt å være både kommunestyrerepresentant i Hammerfest og fylkestingsrepresentant, og at han må ta noen valg om noen dager om hvordan han skal løse dette.

– Fylkestinget er en arena som er opp et nivå, så det vil jeg prioritere, sier han.

Ferskinger i fylkestinget

Iversen sier at for ham har det liten betydning at han ikke kom inn i fylkestinget, og at han nå får frigjort tid til andre oppgaver.

– Det er partiet som får ta konsekvensen av at det nå kommer mange nye inn i fylkestinget som ikke har erfaring derfra fra før. Jeg kunne bidratt til kontinuitet. Nå får ferskingene boltre seg, sier Iversen.

Han er mer kritisk til at det har tatt en uke å få de endelige stemmetallene. Selv fikk han først melding om at han ville få plass i fylkestinget, men sa internt at han ville ha is i magen til det endelige resultatet med personstemmer var klart.

– De minste partiene er mest utsatt for at personstemmer endrer utfallet, sier Iversen.

At Olufsen-Mehus til dels har vært omstridt i KrF, ønsker Iversen ikke å kommentere, men understreker at Olufsen-Mehus er voksen og stand til å takle utfordringen det er å sitte i fylkestinget.

– Der vil han møte mange andre sakstyper enn de han har profilert seg mest på. Jeg ønsker ham bare lykke til, sier Iversen.

Ordfører for Flyttsamepartiet blir vara

Anders Buljo ser ut til å bli ordfører i Kautokeino, innvalgt for Flyttsamelista. Der har KrF ingen liste. I fylkestinget blir han 2. vara for KrF.

– Det er ikke uvanlig at det sitter ordførere i fylkestinget, og det lar seg godt kombinere, sier Iversen.

Ifølge Iversen er det ikke avklart hvordan forhandlingsutvalg og gruppestyre blir sammensatt. Det har fylkesstyret regi på, og der er Widar Skogan styreleder. Han var KrFs representant i Troms og Finnmark fylkesting i 2019-2023, men stod ikke på lista nå. Skogan ble i fjor avdelingsdirektør for reindrift i Landbruksdirektoratet, med base i Alta, og ønsket ikke å stille til valg til fylkestinget.

Fylkestinget i Finnmark konstituerer seg 10. oktober.


Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter