Nyheter

Metodistkirken brukte liturgi som ikke var godkjent – 800 ekteskap kan være ugyldige

VIGSELSLITURGI: I over 30 år kan Metodistkirken i Norge ha benyttet en vigselsliturgi som ikke har vært godkjent. Nærmere 800 ekteskap kan dermed være ugyldige.

I en kartlegging avisa Dagen har utført, viser at Metodistkirken i 1970 fikk godkjent en vigselsliturgi av justisdepartementet. I årene etter har trossamfunnet endret liturgien fem ganger, siste gang i år.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er imidlertid bare kjent med at det er ritualene fra 1970 og fra 2023 som er godkjent.

Nå kan alle ekteskap inngått etter endringen av ritualet i 1991 og fram til 2023 være ugyldige. En beregning avisa har foretatt, viser at det kan være nesten 800 par.

– Konsekvensene av å vie et par uten at vigselsritualet er godkjent av Bufdir, er at ekteskap ikke er inngått, skriver avdelingsdirektør Marija Rosenqvist, i avdelingen for ekteskapsrett.

Emil Skartveit er daglig leder ved hovedkontoret til Metodistkirken i Norge. Han sier til Dagen at kirkesamfunnet har forutsatt at endringene i vigselsritualet bare har vært av språklig karakter og derfor ikke har krevd noen ny godkjenning fra myndighetene.

Statsforvalteren i Oslo og Viken skriver at saken skal utredes nærmere, og at det er for tidig å si noe om hvilke konsekvenser saken vil få.

Asbjørn Strandbakken er professor ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen, og har skrevet en hel kommentar til ekteskapsloven.

– De parene er ikke gift, sier han om dem som er viet etter de ugyldige vielsesritualene.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter