Nyheter

Totalt seks varsler mot rektor etter håndhilse-sak

HÅNDHILSING: Rektoren ved en Oslo-skole prøvde å gripe tak i en elev som nektet å håndhilse. Utdanningsetaten bekrefter nå til Vårt Land å ha mottatt flere varsler mot rektoren i kjølvannet av hendelsen.

Tidligere i sommer gikk en video fra vitnemålsseremonien ved den aktuelle skolen viralt.

På videoen kan man se den kvinnelige rektoren ved skolen prøve å gripe tak i den ene eleven etter at vedkommende nektet å ta henne i hånden.

Etter seansen henvendte hun seg til de foresatte fra podiet:

«Folkens, vi bor i Norge, og vi kan ikke ha det sånn. Foreldre, vi bor i Norge» og «Dere skal jobbe med norske kvinner, ellers lykkes dere ikke i Norge», gjengav VG henne.

Videoen utløste en stor debatt om skolelederens oppførsel, men også om hvilke krav man generelt skal sette til håndhilsing i Norge.

Nå opplyser Utdanningsetaten til Vårt Land at de har mottatt totalt seks varsler mot rektoren i forbindelse med hendelsen.

Ansatte med varselbrev

Allerede i slutten av juni skrev VG at Utdanningsetaten hadde mottatt et varsel mot rektoren. Varselet skal ha vært signert flere av skolens ansatte, og skal ha vært sendt med bakgrunn i opplæringsloven paragraf 9A-5.

Denne paragrafen brukes når det er mistanke om at en ansatt har krenket en elev.

Dagen etter omtalte Aftenposten et annet varselbrev mot rektoren. Dette brevet skal ha vært signert av 19 ansatte, og skal ha hatt utgangspunkt i en sterk misnøye med rektorens ledelse.

«Det vi på skolen reagerer aller mest på, er rektors voldsomme, og fysiske håndtering av saken. Hele seansen viser ikke våre elever annet enn at det er greit å fysisk gå løs på noen når de er uenig i hva som blir sagt», het det i varselet, ifølge avisen.

I brevet hevdet de ansatte at hendelsen ikke var enestående.

Til Aftenposten opplyste Utdanningsetaten at de formelt sett ikke ser på dette brevet som et varsel.

«Vi har tett dialog med skolen nå og følger opp situasjonen som oppsto under vitnemålsutdelingen, og debatten i etterkant av det», skrev kommunikasjonsdirektør Randi Haugen Eriksrud til Aftenposten.

Vil ikke utdype

Nå sier altså Utdanningsetaten at de totalt har mottatt seks varsler i kjølvannet av håndhilse-episoden.

Fire av disse er ferdigbehandlet og to av disse er under behandling, opplyser de.

«Utover dette kan vi ikke si noe mer av hensyn til de som er involvert. Det gjelder også hvem som har sendt inn varsel», skriver Linda Sørfjord, seniorrådgiver i Utdanningsetaten.

Vårt Land kjenner ikke til hvem som står bak varslene eller innholdet i dem.

Avisen har spurt om rektor ønsker å kommentere varslene, samt innholdet i det ene som er blitt gjengitt i Aftenposten.

– Jeg har ingen kommentar til dette, sier hun til Vårt Land.

Leder for skolens driftsstyre sier at hen verken har mulighet til eller ønske om å kommentere saken. Vedkommende viser til at det er en personalsak mellom rektor og skoleeier, altså Utdanningsetaten.


Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Ulrik Alver Solli

Ulrik Alver Solli

Ulrik Alver Solli er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter