Nyheter

Lover melding om tros- og livssynspolitikk i Oslo

LIVSSYNS-POLITIKK: Oslo kommune har et vedtak om å være en livssynsåpen by. I dag eksisterer det likevel ingen planer tro, livssyn og religioners plass i byen. Nå lover kulturbyråd Omar Gamal (SV) endring.

Det jobbes med en egen tros- og livssynssmelding i Oslo. Den skal legges fram for byrådet, for deretter å behandles i bystyret. Målet er å utvikle en overordnet strategi for Oslos tros- og livssynspolitikk.

Det opplyste Omar Samy Gamal (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet, tirsdag kveld.

– Utfordringen i dag er at mange partier ikke har en politikk på dette området. Vi har lenge hatt lyst til å lage en melding som får bredt flertall, som legger føringen for politikken i årene fremover.

Gamal var en av deltakerne i debatt om nettopp tros- og livssynspolitikk, arrangert av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), på Litteraturhuset i Oslo.

Etter debatten utdypet han overfor Vårt Land hva dette innebærer.

– Ofte er det internt i de politiske partiene uenighet knyttet til tros- og livssynsspørsmål. Derfor lanserer vi denne saken vi håper kan stadfeste noen prinsipper for bystyret. På den måten får vi et felles grunnlag på tvers av politiske partier vi kan ta utgangspunkt i når vi skal ta stilling til tros- og livssynssaker i årene som kommer.

KLART FOR DEBATT: Tirsdag kveld inviterte STL OSLO ledende Oslo-politikere til panelsamtale om tros- og livssynspolitikk på Litteraturhuset.

Tatt lang tid

Meldingen vil basere seg på rapporten «Tro det eller ei. Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo», som Bakkevig-utvalget la fram i 2020. Flere i debatten pekte på at det har tatt hele tre år fra rapporten kom til meldingen nå kommer.

– Det er trist at rapporten har tatt lang tid. Det som skjer nå er ikke noe nytt, det blir en lang behandlingstid, sa Arve Juritzen fra Høyre.

I en Vårt Land-artikkel før helgen mente han det var pinlig at hans eget parti ikke hadde noen livssynspolitikk for hovedstaden. Avisen har gått gjennom partiprogrammene til Høyre og Arbeiderpartiet i landets fem største byer. I Trondheim og Stavanger får tros- og livssynspolitikk knapt omtale, men blir mer vektlagt i Bergen og Bærum.

KrF var partiet som først lanserte forslaget om å utforme en felles tros- og livssynspolitikk for Oslo. 1.-kandidat i Oslo Øyvind Håbrekke sa han var fornøyd med at denne meldingen nå kommer, selv om det har tatt lang tid.

– Kanskje er dette siste kommunevalg partiene møtes uten en tros- og livssynspolitikk i programmet? Da har det kommet noe viktig ut av rapporten, sa Håbrekke.

– Kanskje er dette siste kommunevalg partiene møtes uten en tros- og livssynspolitikk i programmet?

—  Øyvind Håbrekke, 1. kandidat for KrF i Oslo

Behov for livssynsåpne rom

Oslo kommune har et vedtak om å være en livssynsåpen by. I dag eksisterer det likevel ingen planer om bygg eller rom for ulike tro, livssyn og religioner i byen. I samarbeid med med foreningen Pådriv har Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn jobbet for å utvikle en pilot for et slikt hus.

Under debatten kom det fram at det også var stor politisk enighet om viktigheten av et slik hus. Først ville alle partiene – med unntak av MDG – også forplikte seg til at dette kom til å bli vedtatt. Siden måtte alle så innrømme at det lå utenfor deres makt som enkeltindivider å bestemme hva som får plass i partiets budsjett.

– Det haster med dette rommet. Vi ser at private aktører tilbyr rom. Vi kan ikke tillate at også dette blir noe som kommersialiseres, sa Arve Juritzen (H).

Vi kan ikke tillate at også dette blir noe som kommersialiseres

—  Arve Juritzen, Høyre

– Koranbrenning er en hatytring

Koranbrenning ble også tema i debatten. Leder av debatten Tor Øystein Vaaland – som også er leder i STL OSLO – ville ha partiene til å svare på to spørsmål: Hva er kommunens ansvar når det blir utrygt å tro? Og hva bør kommunen gjøre i møte med koranbrenning?

Geir Lippestad, leder av partiet Sentrum – samt jurist – mente kommunen har et større påvirkningsrom enn hva som er blitt utnyttet hittil.

– Vi snakke litt juss. Koranbrenning er en klassisk hatefull ytring, sa han og henviste til straffelovens §185, som tar for seg hatefulle ytringer.

---

Disse deltok:

 • Abdullah Alsabeehg, Arbeiderpartiet
 • Arve Juritzen, Høyre
 • Øyvind Håbrekke, Kristelig Folkeparti
 • Arne Haabeth, Miljøpartiet de Grønne
 • Geir Lippestad, Partiet Sentrum
 • Sareedo Ali, Rødt
 • Omar Samy Gamal, Sosialistisk Venstreparti
 • Gøril Havro, Venstre

---

Etter debatten utdypet han til Vårt Land hva dette innebærer.

– Fire ganger i året har vi politiråd, hvor kommunens ledelse og byrådet møter politiet. Hvis Oslo kommune var mer tydelig på at koranbrenning – kombinert med ukvemsord som ropes ut – sees på som hatkriminalitet, håper jeg det ville ført til at politiet tok dette mer på alvor.

Fra debatt om tros- og livssynspolitikk i Oslo.

---

Tros- og livssynspolitikk i Oslo

 • Tirsdag kveld 29. august inviterte Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Oslo (STL OSLO) flere ledende Oslo-politikere til panelsamtale på Litteraturhuset i Oslo.
 • Tema for debatten var tros- og livssynspolitikk: Hva mener de ledende partiene om aktuelle temaer som koranbrenning, håndhilsning, levekår og livssynsåpne seremonirom?
 • Vårt Land har tidligere skrevet om hvordan dette politikkområdet mangler i mange av partienes programmer. Under debatten ble det klart at dette er noe det nå jobbes for å gjøre noe med.

---

Les mer om mer disse temaene:

Ulrik Alver Solli

Ulrik Alver Solli

Ulrik Alver Solli er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter