Nyheter

Statsforvalteren skal undersøke mulig lovbrudd i støttekutt til kristne lag på Klepp

KULTURSTØTTE: Fem kristne organisasjoner på Klepp klagde på at de ikke fikk tildelt kulturstøtte, men fikk ikke medhold. Nå skal Statsforvalteren undersøke saken.

– Vi er veldig fornøyde. Det var det vi ønsket skulle skje, sier gruppeleder i Klepp KrF, Siri Lindtveit.

Sammen med åtte andre kommunestyrepolitikere på Klepp i Rogaland, fikk hun mandag gjennomslag for et krav som de fremmet tidligere i vår:

Statsforvalteren skal nok en gang undersøke om det er blitt fattet et lovlig vedtak i den såkalte kulturstøtte-saken på Klepp. Det ble bestemt av kommunens klagenemnd.

For å ta en oppfriskning av saken som tidligere har fått bred medieomtale:

Fem kristne lag fikk i fjor avslag på sin søknad om kulturstøtte fra Klepp kommune.

Avslaget skjedde etter at kommunestyret i Klepp i 2021 vedtok å stramme inn kriteriene for støtte. Endringene førte til at aktører med tradisjonelt samlivssyn i realiteten ble forhindret i å søke om kulturstøtte.

De fem lagene som ble rammet av endringene er Ungdomsgruppa i Bore bedehus, Klepp kristelige ungdomsforening, Orre yngres, Bedehuset Betania og Fokus hverdagsmenighet.

Til lovlighetskontroll

Tidligere år klaget de fem organisasjonene på avslaget, men ingen fikk medhold da klagenemnda i Klepp behandlet saken i mars.

Ni kommunestyrepolitikere, som tilhører KrF, Høyre og Frp, var uenig i klagenemndas avslag, og krevde at det ble gått i sømmene. I går ble saken tatt opp i klagenemnda, hvor det ble fattet følgende vedtak:

Avslaget på klagen skal sendes til Statsforvalteren for lovlighetskontroll.

De ni kommunestyrepolitikerne mener det er grunn til å se nærmere på om saksbehandlingen «ivaretar kravene til god og forsvarlig forvaltning, og om det her kan være lovbrudd knyttet til forvaltningsloven», har de tidligere skrevet til Statsforvalteren.

Lindtveit håper naturlig nok at Statsforvalterens vedtak vil bli i deres favør. På sikt håper hun det kan føre til at de mye omtalte endringene i kulturstøtte-kriteriene kan bli reversert.

– Vi håper det blir retningslinjer som er lett å forvalte slik at alle skal få økonomisk støtte fra Klepp kommune, sier hun.

Fikk ikke medhold

Det er ikke første gang Statsforvalteren undersøker mulige lovbrudd ved vedtak fattet i saken.

Da kommunestyret i Klepp vedtok de nye kriteriene for tildeling av kulturstøtte fra kommunen, ble vedtaket klaget på til Statsforvalteren av seks kommunepolitikere. De mente at vedtaket strider med menneskerettighetene og likestilling- og diskrimineringsloven, som sier at diskriminering på religiøst grunnlag er forbudt.

Klagerne anførte at kriteriene diskriminerer mot organisasjoner som på teologisk grunnlag fastholder et klassisk samlivssyn.

I fjor konkluderte Statsforvalteren med at kommunen har full anledning til å stille betingelser til søkerorganisasjonene.

---

Kulturstøtte

  • I desember i 2021 vedtok kommunestyret i Klepp nye kriterier for tildeling av kulturstøtte fra kommunen.
  • De nye reglene krever at alle medlemmene til søkerorganisasjonen må kunne velges til «styre, tillitsverv og posisjoner, uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet».
  • I fjor søkte fem kristne lag om kulturstøtte etter de nye kriteriene, og fikk avslag.

---

Les mer om mer disse temaene:

Selma Elise Ekre

Selma Elise Leinebø Ekre

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter