Nyheter

Vil løfte fram nye stemmer

SAMFUNNSDEBATT: Unge mennesker med religiøse perspektiver skal få hjelp til å bli hørt.

Tenk om eksistensielle spørsmål kunne fått mer naturlig plass i det offentlige ordskiftet! Å få til dette er ett av målene for prosjektet Nye stemmer, et samarbeid mellom Bispemøtet i Den norske kirke, Vårt Land og Samarbeidsrådet for tros- og livssynsorganisasjoner (STL).

– Vi håper å løfte fram nye, spennende stemmer. Mange av disse samtalene finnes allerede, i sosiale medier og andre semi-offentlige fora, men vi ønsker å løfte dette inn i en større offentlighet, sier Sven Thore Kloster, som er teologisk rådgiver for Bispemøtet.

– Er denne delen av den offentlige debatten mangelfull i dag?

– Det kan i hvert fall bli bedre. Ofte reduseres den til en konfliktfylt debatt om verdistandpunkter, men samtalen om tro, eksistens og livssyn bør være bredere.

---

Nye stemmer

  • Talentutviklingskurs som går over tre dager våren 2024. Kursdeltakerne forventes å levere tekst til hver samling, som benyttes i undervisningen.
  • Målet er å vil løfte fram talentfulle og unge stemmer i det offentlige rom – stemmer som evner å bruke et troverdig tros- eller verdibasert språk, og som bidrar til en større, offentlig eksistensiell samtale.
  • Arrangeres av Vårt Land, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Bispemøtet for Den norske kirke.

---

Inspirasjon fra naboland

Tre dager våren 2024 vil 5-10 utvalgte kursdeltakere møtes og få undervisning om blant annet skriveteknikk, retorikk, og dynamikken i den offentlige debatten. Til hver av samlingene vil deltakerne jobbe med tekster som etter planen skal publiseres som en serie neste sommer. Søknadsfristen for kursopplegget er 1. oktober.

Inspirasjonen til Nye stemmer kommer blant annet fra lignende prosjekter igangsatt av de svenske og danske folkekirkene. Men Nye stemmer favner bredere, og har mål om å også få inn mennesker fra andre trossamfunn.

– Det er viktig å få fram mangfoldet, sier Hans Olav Arnesen, som er kommunikasjonsansvarlig i STL. De vil spre informasjon om prosjektet gjennom sine medlemsorganisasjoner og nettverk.

– Så håper vi å få med skribenter fra tros- og livssynssamfunn som ikke er så godt representert.

Skape trygge skribenter

Vårt Lands politiske redaktør Berit Aalborg vil få en sentral rolle i kurssamlingene.

– Noen ganger kan det være vanskelig å få fram hovedbudskapet, uten å ta så mange omveier at poenget drukner. Dette er noe vi som har skrevet mye har erfaring med, og kan hjelpe med, sier Aalborg, som har ansvar for Vårt Lands debattavdeling.

Hun legger til at det noen ganger kan koste litt å stikke hodet fram, og at kurset også vil hjelpe deltakerne til å håndtere dette. For det er en utfordring at stemmer trekker seg fra debatten på grunn av «trolling» i sosiale medier, mener hun.

– Noen ganger må man gå inn i det som skjer på nettet, mens det andre ganger er bedre å skjerme seg selv mot det. Debattanter trenger ballast og trygghet. Vi vil gi noen nye stemmer en plattform og mulighet til å skrive hos oss og andre steder, fordi vi ser en stor verdi av at religiøse stemmer i samfunnsdebatten.

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter