Nyheter

– Moskeane er for konservative

OSLO SYMPOSIUM: Hadia Tajik gjekk på bedehuset i oppveksten. Som vaksen går ho ikkje i moskeen. – Eg har ikkje funne ein som høver for meg. Moskeane er for konservative.

Ho kom til ei forsamling som er sterkt usamd med henne i svært mykje. Frå scenen på Oslo symposium fredag forklarte Arbeidarpartiets Hadia Tajik kvifor ho hadde takka ja til å gjeste den kristenkonservative storsamlinga.

– Me møtes for lite på tvers. Me er usamde i mykje, me bør øve oss på å vere usamde i det same rommet, sa stortingsrepresentanten som har vore både statsråd og nestleiar i Ap.

Til ei bedehussterk forsamling snakka ho om oppvekståra i Bjørheimsbygd i Rogaland – på bedehuset:

– Dei hadde si tru, me hadde vår tru. Men foreldra mine meinte at eg skulle gå på bedehuset, sa Tajik og forklarte at det var trygt å vere der.

«Eg går ikkje i moskeen»

Hadia Tajik er tydeleg på at ho er muslim. Men ho har ikkje funne eit trussamfunn eller moské ho går fast i.

– Eg går ikkje i moskeen, eg har ikkje funne ein moské som høver for meg. Moskeane er for konservative for meg, så det er vanskeleg å finne ein.

Tajik forklarte den fulle symposiumsalen kva ho ønskjer seg når det kjem muslimske forsamlingar i Norge:

– Eg etterlyser meir breidde og fridom.

Moskeane er for konservative for meg, så det er vanskeleg å finne ein

—  Hadia Tajik (Ap), stortingsrepresentant

Hegnar om offentlege skular

Før Hadia Tajik entra scenen for å bli intervjua av symposiumleiar Bjarte Ystebø, hadde ho fått servert ei rekkje angrep på politikken Ap-Sp-regjeringa fører, frå talarane som fekk tilmålt tid på talarstolen – og som sanka både lågmælt støtte i benkeradene og applausar.

Difor spurte Ystebø henne om friskular, abort og konverteringsterapi.

– Privatskular skal vere eit supplement, men ikkje fortrengje den offentlege skulen, sa Tajik.

– Me skal leve i det same samfunnet, på dei same arbeidsplassane, då er det viktig å gå i den same skulen.

Tajik forklarte at Støre-regjeringa difor ville stramme inn den rause privatskulepolitikken Solberg-regjeringa hadde ført i åtte år.

Oslo symposiun 2023

Vil ha vekk abortnemndene

Ap-toppen vedgjekk at utvidinga av abortgrensa frå 12 til 18 veker er «ei vanskeleg sak», men at ho støttar forslaget.

Abortloven er under revisjon av eit regjeringsoppnemnd utval, og skal levere ein rapport innan året er omme. Så skal regjeringa fremme eit lovforslag for Stortinget.

– Me har klart å ha konsensus rundt abortlova, så eg vonar me klarar å samle oss på tvers av partia, sa Tajik, og opplyste at ho ønskjer at abortnemndene forsvinn.

«Pastorar må ikkje påføre andre skade»

Regjeringa har lagt fram eit forslag til forbod mot konverteringsterapi, som no ligg i Stortinget. Forbodet mot å utføre konverteringsterapi vil ramme «den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

– Konverteringsterapi påfører folk skade, mange blir påført skuld og skam, sa ho.

På spørsmål om pastorar kan bli straffa for å hjelpe folk som søkjer hjelp, svarte Tajik:

– Pastorar må ikkje påføre andre skade.

«Skade og smerte»

I fjor forfatta Bispemøtet i Den norske kyrkja ei fråsegn som blei kunngjort i det offentlege rommet: «Vi som nå er biskoper i Den norske kirke erkjenner at Bispemøtets uttalte holdninger til og omtale av homofili og homofile opp gjennom årene har påført mange mennesker stor skade og smerte.»

Denne fråsegna henta Tajik fram på Oslo symposium.

– Eg skulle ønskje at fleire kristne miljø ville vedgå det same.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter