Nyheter

Disse har holdt KrF nede

VALGDRAMA: KrF må hamle opp med ett blått parti og en gammel «kompis» for å styre unna en ny valgsmell i høst. Et dykk i tall avslører hvem som kan bli det gule partiets fiender i september.

Høstens kommunevalg er for KrF et skjebnevalg «light»: For bak jakten på å holde skansene i lokalpolitikken, lurer også spøkelset på riksplan – sperregrensen.

 • Ramler partiet godt under de symbolske fire prosentene, øker faren for at KrF vil forbli et miniparti i rikspolitikken.
 • En valgnatt med sifre over sperregrensen vil derimot plassere KrF som et parti å regne med frem mot neste stortingsvalg.

– Det vil være en stor symbolsk seier for KrF om de kommer over fire prosent ved høstens valg, påpeker valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Hvem har over tid rappet KrFs velgere? Vårt Land har spolt tilbake. Sjekket valgundersøkelser og våre egne bakgrunnstall fra Norstats målinger.

Akkurat nå er den største velgertyven stor og blå. Men KrF bakser også med en gammel sentrumsrival.

Sp har tappet KrF alle de siste valgene

Selv om Senterpartiet sliter i rikspolitikken, har partiet hentet stort fra KrF de to siste stortingsvalgene.

 • Valgundersøkelsene viser at Sp rappet desidert mest i 2017, da KrF med 4,2 prosent så vidt havnet over sperregrensen.
 • I 2021 – da KrF fikk 3,8 – var også Sp største velgertyv.
 • Ved kommunevalget i 2019 stemte ni prosent av KrF-velgerne fra 2015 heller Sp. Fire år før var tapet minimalt.

Men etter Sps reise nedover på målingene, henter KrF ikke tilbake det tapte.

Arendalsuka 2023

Og nå før valget: Igjen henter et svekket Sp fra KrF

Vårt Land har sjekket alle Norstats galluper for 2022 og hittil i 2023. Kun tre måneder i fjor vår fikk KrF tilbake velgere fra Sp. Men målingene etter påske i år – og Vårt Lands denne uken – viste at KrF igjen taper til Vedum-partiet.

– Er det fortsatt store lunger av gamle KrF-velgere i Sp?

– KrF mistet velgere dit da Sp tok fra alle. Jeg vet ikke hvor disse velgerne har gått siden, svarer valgforsker Bergh.

– Kan KrF vinne dem tilbake?

– Det tror jeg. Når såpass mange misfornøyde Sp-velgere sitter på gjerdet, så kan det være en mulighet for KrF og andre partier.

KRF landsmøte. Olaug Bollestad(KRF) og Trygve Slagsvold Vedum(SP)

Styrte med Høyre. Men nå rapper Erna velgere

Men foran lokalvalget i september synes KrF nå å møte en stor trussel: Høyre og Erna Solberg.

Et sterkt Høyre har sanket velgere fra nær alle partier i halvannet år. Vårt Lands gallup-sjekk viser at Høyre også forsyner seg kraftig fra KrF.

 • I samtlige Norstat-galluper om stortingsvalg fra januar 2022 og til nå, taper KrF velgere til Høyre. Ofte 10-20.000 velgere.
 • Vårt Lands kommunemålinger fra i år viser samme tendens, men KrFs tap er ikke like stort.

---

Ferden mot valgdrama

 • KrFs galluptall spriker denne uken fra totall til høyt firetall.
 • Gjennomsnittet av lokale galluper på nettstedet Pollofpolls viser akkurat denne uken fire prosent.
 • Ved forrige kommunevalg i 2019 ble KrFs oppslutning 4,0 prosent.

---

Kom plutselig til KrF – nå vender de blå hjem

Erna Solbergs parti har også tappet KrF ved de to siste kommunevalgene – nesten like mye som Sp har gjort, viser valgundersøkelsene i 2019 og 2015.

– Er Høyre den store stygge ulven for KrF i høst?

– Ja, det kan Høyre være, svarer Bergh.

Men ved stortingsvalget i 2021 skjedde det noe overraskende: KrF vant plutselig velgere fra Høyre, ifølge Bergh slik Venstre tidligere har gjort i kamp for å klare sperregrensen.

Taktisk stemmegivning fra Høyre-folk? Bergh er ikke sikker:

– Men det kan tenkes. Slik sett er det ikke så rart om velgere går tilbake til sitt gamle parti.

Arendalsuka 2023

Ikke bare et firetall. Mye står på spill

For KrF handler årets lokalvalg ikke bare om revansj for usle 3,8 prosent og fall under sperregrensen i 2021, erkjenner sentrale KrF-aktører.

 • Partiet må unngå en ny motivasjons-smell «innad» – og taperstempel utad før ny sperregrensekamp i 2025.
 • Taper KrF mer terreng fra forrige lokalvalg, mister man også lokalpolitikere og ordførere. De er viktige lokale ambassadører før stortingsvalget.

Gammelt grunnfjell svekkes – sofaen truer KrF

I tillegg til Høyre og Sp lurer en annen stor fiende: De som heller velger sofaen på valgdagen.

Siden krisevalget i 2021 har ofte 10-20.000 tidligere KrF-velgere satt seg på gjerdet, viser Vårt Lands målinger. De er usikre på om de ville valgt partiet nå.

– KrF har tradisjonelt hatt ganske lojale kjernevelgere. Det er et skikkelig dårlig tegn om en betydelig andel sitter på gjerdet ved høstens valg, sier Bergh.

Ved kommunevalget i 2019 var det bare 58 prosent som holdt fast ved KrF da de stemte. Ved stortingsvalget for to år siden var lojaliteten like skral.

Kontrasten er stor: Ved stortingsvalget i 2013 var hele 88 prosent av velgerne lojale.

Arendalsuka 2023

En fare til venstre? Den er ikke like stor

I Vårt Lands målinger holder KrF skansen mot venstresiden – og partier som Venstre og MDG. Et unntak er Ap. Tidvis veksles det velgere med KrF.

Men forrige stortingsvalg ga ifølge valgforsker Bergh en tydelig avskalling til venstresiden. Ni prosent av KrFs velgere i 2017 valgte heller Ap i 2021.

– KrF har ikke vunnet disse velgerne tilbake. Kanskje sitter de på gjerdet og er en mulig velgergruppe for KrF, sier Bergh.

Det vil være en stor symbolsk seier for KrF om de kommer over fire prosent ved høstens valg.

—  Valgforsker Johannes Bergh

Slik vil KrF riste velgere ned fra «gjerdet»

Det er nettopp tidligere KrF-velgere på gjerdet, som partiet setter inn støtet mot i valgkampen, forteller generalsekretær Ingunn E. Ulfsten:

– De er lettest å få med og i tale.

I lokallagenes verktøykasse er ringerunder til folk som har stemt KrF før, eller som man tror står nær partiet. Andre redskap er personlig kontakt, brev og skyssing av eldre til valglokalet.

KrF har ingen egen «Høyre-strategi». Men partiet ønsker å fri til verdibevisste Sp-velgere som ligger nær KrF, ifølge Ulfsten.

Arendalsuka 2023

KrF satser på å vise velgerne at andre partier verken fanger opp eller løfter de samme sakene som KrF gjør i landets kommunestyrer.

– Der er det KrF som er den absolutt sterkeste stemmen for rusomsorg og barnevern, ikke Høyre. Det ser vi gang på gang sier Ulfsten.

Geografisk trykker KrF ekstra til i der de har ordfører i dag, eller ser mulighet for samarbeid. For eksempel i Bergen eller Kristiansand.

Å gjenreise KrF i Møre og Romsdal er også en satsing. Olaug Bollestad har reist mye der.

Valgforsker: KrF-suksess kan sitte langt inne

I motsetning til tidlig dette tiåret er Frp ikke lenger noen stor konkurrent for KrF.

– Kan KrF klare firetallet nasjonalt i høst?

– Det blir en utfordring. KrF må klare å mobilisere i valgkampen, og det må skje noe med dynamikken i norsk politikk for at de skal lykkes. KrF har lenge ligget stabilt under fire prosent, sier valgforsker Bergh.


Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter