Nyheter

En av fem danske prester sykemeldes – Presteforeningen i Danmark krever lovendring

DANMARK: Kritikk mot arbeidsforholdene for danske prester gjør at Presteforeningen i Danmark nå vil ha muligheten til å kaste menighetsmedlemmer som hindrer gode arbeidsforhold.

Nesten hver femte danske sogneprest har vært langtidssykemeldt i perioden 2019-2022, skriver Jyllandsposten.

Avisen har gjennomgått samtlige sykemeldinger blant danske sogneprester ansatt i Dansk folkekirke. Tallene stemmer overens med en rapport fra det danske arbeidstilsynet, som konkluderer med at det psykiske arbeidsmiljøet «utgjør en sunnhetsmessig risiko» for de ansatte, ifølge Jyllandsposten.

Arbeidstilsynets rapport viser også at mange ansatte opplever at deres erfaringer blir bagatellisert, fortiet eller ignorert, blant annet på menighetsrådsmøter.

– Alarmerende

Funnene har skapt reaksjoner. Til Jyllandsposten omtaler Presteforeningen i Danmark forholdene som alarmerende. De etterlyser nå en lovendring som åpner for å avsette menighetsrådsmedlemmer.

– Hvis en prest skaper problemer, kan vedkommende bli sparket, men hvis et medlem av menighetsrådet motarbeider et godt arbeidssmiljø, kan vedkommende bli sittende, fordi medlemmet er folkevalgt, sier Pernille Vigsø Bagg fra Presteforeningen til Jyllandsposten.

I tillegg ønsker foreningen mer tilsyn av arbeidsmiljøet, sier de til avisa.

Den danske kirkeministeren Louise Schack Elholm sier hun følger saken tett, men har foreløpig ingen konkrete forslag til endring.

– Vi har satt i gang en stor arbeidsmiljøundersøkelse for alle ansatte i folkekirken for første gang på 10 år. Det vil gi oss mer presis kunnskap, så vi kan sette inn målrettede tiltak, sier hun til Jyllandsposten.

Ikke overførbart til Norge

Som Vårt Land tidligere har omtalt steg antallet sykemeldinger blant norske prester i 2022. Særlig kvinnelige prester blir oftere sykemeldt sammenliknet med andre yrkesaktive kvinner.

Martin Enstad, leder i Presteforeningen

Men Presteforeningen i Norge tror ikke roten til problemet er det samme i Norge som i Danmark.

– Det er ingen åpenbar parallell mellom de høye sykefraværstallene i Danmark og situasjonen i Norge. Den danske kirkeordningen er annerledes enn vår, sier Martin Enstad, leder for Presteforeningen.

Hvorfor en ser høye sykemeldingstall blant norske prester, er uvisst, sier Enstad. De har satt i gang undersøkelser for å få klarhet i hva de høye sykefraværstallene blant norske prester skyldes.

Les mer om mer disse temaene:

Josefine Gjerde

Josefine Gjerde

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter