Nyheter

Politidirektoratet: Dette har skjedd med bekymringsmeldingene fra politiet til barnevernet

ÅPNET: Foreløpige undersøkelser politiet har gjort viser at de fleste meldingene politiet har sendt til kommuner og barnevern har blitt åpnet.

– Ingen meldinger er blitt borte, selv om ikke alle er åpnet. Politidistriktene er nå i gang med å skaffe seg oversikt over innholdet i meldingene som ikke er åpnet slik at de kan følges opp, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet (POD) i en pressemelding.

Politiet har stanset bruken av oversendelser via Altinn, og sender inntil videre bekymringsmeldinger per brev.

Tirsdag ble det kjent at flere bekymringsmeldinger som politiet har sendt via Altinn til barnevernet, ikke har nådd kommunene.

POD iverksatte umiddelbare tiltak for å få oversikt og gjenopprette meldingene, i tillegg til å sikre at fremtidige oversendelser blir håndtert i tråd med gjeldende rutiner.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter