Nyheter

Disse partiene er listeverstinger: – Nå er det skjerpings

LOKALVALG: Kun en tredjedel av listeledere til årets kommunevalg er kvinner, ifølge SSB. – Går på demokratiet løs, sier en av politikerne Vårt Land har snakket med.

– Det er nesten så det gjør fysisk vondt. Det er ikke sånn jeg kjenner KrF de siste årene, sier Eva Høili, listetopp i KrF Asker.

Av alle listetoppene til kommunevalget i år er kun 33 prosent kvinner.

Nederst på lista finner man Fremskrittspartiet (Frp) med 24 prosent kvinner, Kristelig Folkeparti (KrF) med 27 prosent og Høyre med 32 prosent. Ingen av partiene har over 50 prosent kvinnelige listetopper. I lokalvalg er det gjerne listetoppen som er partienes kandidat til å bli ordfører eller byrådsleder.

Bånn i bøtta

– Jeg vet det er veldig mange dyktige kvinner, både nasjonalt og i fylket. Så dette synes jeg er bånn i bøtta, sier Høili når Vårt Land møter henne hjemme i Asker.

Hun spekulerer i hvorfor det er så få kvinnelige listetopper. Politikeren mener man ikke bevisst holder kvinner nede. Problemet er heller at det er vanskelig å få dem til å takke ja.

– Det er travle tider. Det å finne kvinner i sin beste alder, er vanskelig. Mange sier de har veldig lyst til å være med, men at de ikke har tid. I tillegg er det tøffere tider i debattklimaet. Man er rett og slett ikke så snille med hverandre lenger. Så noen tenker kanskje at de ikke gidder å gå inn i det, sier hun.

Hun legger vekt på at kvinner og menn kan ha forskjellige innfallsvinkler i saker, og at det er det som skaper dynamikk og utvikling.

– Jeg tror ikke det er en ønsket utvikling fra partiets side. Men det går på demokratiet løs, så det er noe vi må jobbe med, sier Høili.

– Hvis det bare skal være menn, er det ikke bra. Det er ikke bra at det bare er kvinner heller. Vi er nødt til å ha kjønnsbalanse.

Eva Høili

Går ikke på taktikk

Generalsekretær Ingunn Ulfsten i KrF sier til Vårt Land at hun ikke var klar over at KrF er på bunnen av lista.

– Det har alltid vært en bevissthet om å få både menn og kvinner på listene, men det var ukjent for meg at vi ligger såpass langt ned. Det er et sted vi ikke ønsker å være, sier hun.

Også Ulfsten peker på at kvinner selv ikke ønsker å være toppkandidater.

– KrF har tradisjonelt hatt høy kvinneandel, og mange kvinner stiller på lister, men jeg ser at vi trenger flere kvinner til toppkandidater. Vi har ikke gjort noen undersøkelser på hvorfor få kvinner stiller på topp, men vi må snu trenden, sier hun.

På spørsmål om det finnes noen verdi i å ha kvinnelige listetopper, svarer hun at det er verdi med både likestilling og kjønnsbalanse.

– Det har vært en bevissthet innad i partiet på å rekruttere både menn og kvinner, så det går ikke på taktikk, men vi skal jobbe med dette, sier Ulfsten.

Hun lover at partiet skal jobbe med kjønnsbalansen.

– Vi skal jobbe knallhardt for å få dette på plass.

Ingunn Ulfstein

---

Andel kvinnelige listetopper – høgest til lavest

  • Sosialistisk Venstreparti: 47 prosent
  • Arbeiderpartiet: 44 prosent
  • Miljøpartiet De Grønne: 40 prosent
  • Rødt: 35 prosent
  • Senterpartiet: 34 prosent
  • Venstre: 33 prosent
  • Høyre: 32 prosent
  • Kristelig Folkeparti: 27 prosent
  • Fremskrittspartiet: 23 prosent
  • «Andre partier eller lister»: 24 prosent

Kilde: SSB

---

Det er ikke sånn jeg kjenner KrF de siste årene

—  Listeleder i KrF Asker

Mange kvier seg

Tredje dårligst i klassen på likestilling etter Frp og KrF, er Høyre med 32 prosent kvinnelige listetopper.

Generalsekretær i Høyre Tom Erlend Skaug forteller at selv om kun 32 prosent av listetoppene er kvinner, utgjør kvinner totalt 43 prosent av kandidatene.

– Dessverre opplever vi at mange kvinner kvier seg for å gå for topplassen. Det kan henge sammen med at det er vanskelig å få politiske toppverv til å gå sammen med familie, jobb og andre forpliktelser. Her kan mange kommuner bli flinkere til å legge til rette for at den kombinasjonen blir enklere å håndtere, sier han.

– Heldigvis ser vi på målingene vi har fått de siste månedene at det ikke er noe problem blant velgerne. Men vi skulle gjerne ønska oss at enda flere kvinner hadde gått for listetopp, sier Skaug.

Skaug tror ikke at kvinnemangelen handler om mangel på talenter på lokalt nivå, men heller at kvinner kvier seg for å gå for toppvervet. I tillegg til familieliv peker Skaug på at lokalpolitikere i økende grad blir utsatt for hets og trusler, noe som i større grad går utover kvinner.

Ingen kjønnskvotering

Fremskrittspartiet er mindre bekymret for at de har landet på jumboplassen.

– I motsetning til andre har vi ikke noen kvotering av kvinner eller menn på våre lister. I noen partier er det jo gjerne flere kvinner enn menn, som gjør det mer naturlig med flere kvinnelige listeledere, sier Silje Hjemdal.

Blant de 21 stortingsrepresentantene fra Frp, er kun to av dem kvinner. Hjemdal er en av de to.

Vårt land spør om det mannstunge toppen av partiet kan skremme vekk kvinner fra de lokale listene.

– Nei, jeg tror snarere tvert imot. Det er bare å gå til forrige periode, så hadde vi flere kvinner. Så det bør heller være en motivasjon til å få kvinner til å engasjere seg, svarer Hjemdal.

I likhet med Høili, Ulfstein og Skaug viser hun til tidsklemma som en mulig forklaring på hvorfor kvinner ikke vil være listetopper.

– Det er mye jobb å være lokalpolitiker, og for mange er det en livsstil. Så det er mange som ikke kunne tenke seg å stå på toppen, sier hun.

– Hvis det er sånn at kvinner har blitt spurt, men sagt nei, så må de ta en runde med seg selv

—  Eva Høili, listeleder i KrF Asker
Silje Hjemdal (Frp) meiner straumstøtteordninga er basert på feil føresetnader.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB / NPK

– Har med demokratiet å gjøre

Høili har tydelig beskjed til kvinner som takker nei til å være listeledere.

– Hvis det er sånn at kvinner har blitt spurt, men sagt nei, så må de ta en runde med seg selv. For det har med demokratiet vårt å gjøre.

Hun kommer med en tydelig oppfordring til andre kvinnelige politikere som velger å takke nei.

– Nå er det skjerpings folkens. Si ja, avslutter hun.

Eva Høili
Selma Elise Ekre

Selma Elise Leinebø Ekre

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter