Nyheter

Dyp skuffelse over Lågendeltaet-vedtak: – Som å bygge bilvei gjennom Slottsparken

LÅGENDELTAET: Regjeringen reduserer naturreservat med 27 dekar for å bygge motorvei.

– Det er ingen grunn til å legge skjul på at naturinngrepet isolert sett er en ulempe for naturen, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) da han presenterte nyheten.

Lågendeltaet naturreservat ligger ved Lillehammer og er en viktig del av et nettverk av vernede våtmarksområder. Regjeringens framferd i saken har møtt stor motstand, både fra politisk opposisjon og fra fagfolk.

Etter reduksjonen blir naturreservatet på 7080 dekar.

Kompenserende tiltak

Samtidig som regjeringen melder at de reduserer verneområdet, presenterer de kompenserende tiltak, deriblant å verne 793 dekar i området som blir hetende Rykkhustjønnin naturreservat.

– Det er 29 ganger mer enn arealet som tas ut i Lågendeltaet, sa Barth Eide, som mener at naturen kommer merkbart bedre ut.

Men det får Barth Eide kraftig motbør på.

Leder i Naturvernforbundet

Truls Gulowsen, leder for Naturvernforbundet, mener at det å verne Rykkhustjønnin og Gausadeltaet har vært arbeidet med og er helt separate prosesser.

– De viktigste avbøtende tiltakene som regjeringen legger fram, er fartsreduksjon og bompenger på eksisterende bro. Men det er utelukket, fordi det styrer Lillehammer kommune, sier Gulowsen til Vårt Land.

Han er svært skuffet.

– Det har vært en elendig prosess, og det topper seg i dag. Avbøtende tiltak som ikke engang har vært på høring, presenteres som en miljøseier.

Rødts Sofie Marhaug er bekymra for dei langsiktige konsekvensane havvind vil ha for naturen. 
Foto: Fredrik Varfjell / NTB / NPK

– Som å bygge bilvei gjennom Slottsparken

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (Rødt) reagerer også:

– Dette er som å bygge en bilvei gjennom Slottsparken, og påstå at den er like fin etterpå, fordi parken blir litt utvida i den ene enden. Det er helt hårreisende at klima- og miljøministeren presenterer dette som et godt tiltak for naturen, sier Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt til Vårt Land.

Hun mener regjeringen med dette pulveriserer vernet av et av Norges viktigste elvedeltaer.

– Å signere den internasjonale naturavtalen på tampen av fjoråret, og åpne for motorvei gjennom Lågendeltaet nå, er å tale med to tunger.

SV hevder det er grønnvasking

SV omtaler prosjektet som en miljøskandale og synes ikke at verningen av Rykkhustjønnin rettferdiggjør motorveien.

– Denne grønnvaskingen gir ikke noe mer natur, bare mindre. Det eneste som kan stoppe tapet er natur er å slutte å bygge den ned med miljøfiendtlige motorveier, sier SVs samferdselspolitiske talsperson Mona Fagerås.

Ifølge Une Bastholm i MDG er det en bekmørk dag for naturen og dyrelivet.

– Det er blitt regelen og ikke unntaket at regjeringen trosser miljøfaglige råd. Denne regjeringen har null respekt for artsmangfold og fremtidige generasjoners rett på et levelig miljø, sier hun.

Endret verneforskriften

I desember sa Miljødirektoratet nei til å bygge motorveien, fordi vilkårene for å gjøre unntak fra vernevedtaket ikke var oppfylt. Da endret regjeringen verneforskriften for å omgå det strenge vernet.

Barth Eide mener det samlet sett er den beste løsningen.

– Ny E6 forbi Lillehammer vil redusere antall ulykker på veien, øke framkommeligheten for både gods- og persontransport, samt øke regionenes samfunnssikkerhet og beredskap.

Er spent på lokalvalget

Gulowsen i Naturvernforbundet ser ikke saken som tapt, og viser til at inngrepet ikke er gjort og veien ikke bygd.

– Det vil kreve bevilgninger på statsbudsjettet. Dette veistykket er ikke høyest prioritert i porteføljen til Nye Veier. Hvis Nye Veiers budsjetter kuttes, kan en vei som dette som er økonomisk ulønnsom, komme langt ned på lista, sier Gulowsen til Vårt Land.

Han viser også til at det er funnet syredannende leirskifer i deler av traseen som skal bygges ut, som vil kreve en godkjenning av Miljødirektoratet for at bygging kan skje.

– Det blir også spennende å se hvordan støtten til dette veiprosjektet blir lokalt etter valget. Også kommunens omreguleringsmulighet er til stede. Jeg er overbevist om at hvis Lillehammer kommune hadde fått bruke fritt de milliardene denne veien skal koste, ville de ikke brukt pengene på en ny motorveibro, sier Gulowsen.

Varsler aksjoner

Natur og Ungdom har varslet at de er villige til å bruke sivilt ulydige aksjoner dersom anleggsarbeidet i Lågendeltaet begynner.

– I denne saken har miljøbevegelsen i årevis lagt kunnskap på bordet, jobbet opp mot lokale og nasjonale politikere, og brukt alle virkemidlene vi har tilgjengelig for å stanse dette hodeløse prosjektet. Vi vant også frem, da Miljødirektoratet tok sin endelige beslutning om å avvise utbyggingsplanene før jul. Men i stedet for å lytte til kunnskapen velger regjeringen å tvinge gjennom en unødvendig monsterutbygging, skriver leder Gina Gylver i Natur og Ungdom i en e-post tirsdag.

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter