Nyheter

Netanyahu: Bosetningene er ikke noe hinder for fred

De israelske bosetningene på den okkuperte Vestbredden er ikke noe hinder for fred med palestinerne, mener Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

– Det er ikke sant at bosetningene er et hinder for fred, sier Netanyahu i et intervju med Sky News.

– Ideen om at jøders tilstedeværelse i sine forfedres hjemland, som har vært vårt hjemland de siste 3000 årene, at jøder ikke skal bo der … Det er dette som er et hinder for fred, sier den israelske statsministeren.

Rundt 700.000 israelere lever nå i 279 bosetninger og såkalte utposter på den okkuperte Vestbredden, inkludert i Øst-Jerusalem, ifølge en rapport fra FNs menneskerettskomité. Antallet har økt med 35 prosent de siste ti årene.

Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, som i artikkel 49 slår fast at «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

FNs sikkerhetsråd vedtok i 2016 en resolusjon som slår fast at bosetningene og utpostene er ulovlige, og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse.

(©NTB)

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter