Nyheter

Demonstrerer igjen 600 dager etter dommen. Imens blåser millionene inn på Fosen

FOSEN: Høyesterett kjente ugyldig ikke bare konsesjonen, men også ekspropriasjonen. Da står vindturbinene og går på annen manns eiendom, og må derfor stoppes, mener jusekspert.

– Man kan ikke i halvannet år benytte en annens eiendom uten å ha tillatelse til det, sier Erik Keiserud.

Oslo  20150630.
Leder i Advokatforeningen Erik Keiserud holdt tale da Høyesterett feiret 200 års-jubileum.
Foto: Tore Meek / NTB POOL

Han er advokat og ekspert på ekspropriasjonsrett, og er forundret over at det i Fosen-saken har vært så mye snakk om konsesjonen, og heller lite om ekspropriasjonen. Da Høyesterett felte sin dom i oktober 2021, kjente domstolen både konsesjonen og ekspropriasjonen ugyldig.

Mens konsesjonen er en sak mellom utbyggerne og samfunnet, gjelder ekspropriasjonen forholdet mellom utbyggerne og privatpersoner med eiendoms- eller bruksrett til arealene.

– Den som uberettiget bruker annen manns eiendom, har plikt til å opphøre bruken omgående, sier Keiserud.

Den som uberettiget bruker annen manns eiendom, har plikt til å opphøre bruken omgående

—  Erik Keiserud, jurist

Han skrev i et innlegg i Dagens Næringsliv i mars at driften av turbinene på Fosen må stoppes.

Til Vårt Land sier Keiserud at så lenge turbinene kan fortsette å gå, har vindkraftselskapene heller ikke noen økonomiske grunner for å prøve å få fortgang i saken.

Tjener årlig 300–400 millioner kroner hver

Fosen Vind anslår at vindkraftverket Storheia, som de driver, tjener inn mellom 300 og 400 millioner årlig. Aneo, som drifter og er største eier i Roan Vind, anslår at vindkraftverket på Roan har inntekter på rundt 310 millioner kroner årlig.

Stig Tore Laugen, kommunikasjonssjef i Aneo, sier til Keiseruds poenger om ugyldig ekspropriasjon at Aneo forholder seg til konsesjonen og forsikringene fra Olje- og energidepartementet (OED) om at konsesjonen står fast, og at selskapet derfor kan fortsette produksjonen mens prosessen pågår.

Geir Fuglseth, kommunikasjonsansvarlig i Fosen Vind, viser til at departementet har bekreftet at driften kan opprettholdes under prosessen med å finne avbøtende tiltak.

– Vi gjør ikke noe ulovlig i å drifte inntil det er fattet et oppdatert konsesjonsvedtak. Vi har fortløpende dialog med reindriften, og vårt anliggende er å finne de avbøtende tiltakene som gjør at vi kan ha en konsesjon i tråd med folkeretten, sier Fuglseth.

---

Fosen-saken

  • 11. oktober 2021 falt dommen i Høyesterett om at konsesjonene som ble gitt i forbindelse med byggingen av to vindkraftverk på Fosen, Roan og Storheia, strider mot minoritetsvernet til reindriftssamene på Fosen. Konsesjonene er dermed ugyldige.
  • 23. februar i år, etter 500 dager uten en løsning, gikk aktivister fra Norske Samers Riksforbund og Natur og Ungdom til aksjon og okkuperte inngangspartiet til Olje- og energidepartementet og flere andre departementer.
  • De to vindkraftverkene sto ferdige i 2018 og 2019. Det har kostet anslagsvis 6 milliarder kroner å sette opp de i alt 151 vindturbinene.

---

Vi gjør ikke noe ulovlig i å drifte inntil det er fattet et oppdatert konsesjonsvedtak

—  Geir Fuglseth, Fosen Vind,

– Vi følger med

Lørdag 2. juni klokka 12 blir det demonstrasjonstog gjennom Oslo sentrum for å markere at det nå er 600 dager siden Fosen-dommen falt. Det har Natur og Ungdom og NSR nuorat varslet. NSR nuorat er ungdomsorganisasjonen til Norske Samers Riksforbund (NSR).

– Vi vil minne staten på at vi følger med. Det er ikke greit å bruke så lang tid, sier styremedlem i NRS nuorat, Elle Rávdná Näkkäläjärvi, til Adresseavisen.

I Stortingets muntlige spørretime onsdag spurte SVs Lars Haltbrekken statsråden om menneskerettighetsbruddet som Høyesterett har konstatert vil være opphevet før det er gått nye 500 dager etter demonstrasjonene i mars. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) viste til at det pågår en mekling mellom partene nå. Samtidig sa statsråden at det vil være nødvendig å bruke tiden fram til våren 2024 til utredninger.

Departementet har lagt fram et utkast til utredningsprogram som skal være ferdig 15. april 2024.

Reinbeitedistriktene har ifølge Adresseavisen skrevet i et brev til OED at det er uakseptabelt at utredningsprogrammet skal trekke så langt ut i tid. Reinbeitedistriktene godtar heller ikke utkastet til utredningsprogram.

Elle Rávdná Näkkäläjärvi og Ella Marie Hætta Isaksen i regjeringskvartalet. Foto: Alf Simensen / NTB

Må endre reglene for utbygging

Både Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har understreket at de leter etter avbøtende tiltak som kan gjøre at vindkraftverkene ikke lenger krenker menneskerettighetene.

Keiserud ser ikke tegn til at dette er mulig i praksis.

– Fosen-saken viser at den nåværende ordningen med samtykke til forhåndstiltredelse i ekspropriasjonssaker må endres, sier Keiserud.

Forhåndstiltredelse vil si at myndighetene gir tillatelse til å starte utbygging før det er endelig avklart at den ikke strider mot menneskerettslige forpliktelser, og før det er inngått enighet om erstatningsbeløp for ekspropriasjon.

Keiserud mener at hvis det er anført at et ekspropriasjon er i strid med folkerettslige forpliktelser, som i Fosen-saken, må reglene endres slik at det først må foreligge en rettskraftig avgjørelse som tillater inngrepet.

– Det hjelper lite å få krenkelsen fastsatt etter at det ulovlige inngrepet har skjedd, sier Keiserud.

Reinbeitedistriktet Sør-Fosen sijte ba domstolene ta stilling til om konsesjon og ekspropriasjon var gyldig før skjønnssaken kom opp, altså utmålingen av erstatning for tapt bruksrett. Men dette avviste Høyesterett i 2018, og viste til at skjønnssaken måtte fremmes først.

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter