Nyheter

KrF står helt alene i vern av liv-forslag

NEDSTEMT: Igjen vraket Stortinget et KrF-forslag om å grunnlovsfeste vern av liv fra «unnfangelse til naturlig død». Partiet fikk pepper fra røde for ikke å forklare konsekvenser av forslaget.

– Dette er et forslag fra KrF som i praksis betyr et totalforbud mot abort fra dag én. Det er nesten ikke til å tro, sa Ap-talskvinnen på feltet, Åse Kristin Ask Bakke.

Hun og et knippe partifeller gikk tydelig ut da Stortinget i mandag behandlet KrFs forslag om å få følgende bestemmelse inn i Grunnlovens paragraf 93: «Menneskeverdet skal være ukrenkelig, og enhver har rett til legemlig integritet fra unnfangelse til naturlig død».

Selv om KrF-leder Olaug Bollestads linje har vært å møte abortspørsmålet med «innestemme», anså partiene til venstre forslaget fra KrF som et angrep på dagens abortlov.

Heller ikke på blå side var det noe gehør å få: Frp-veteran Carl I. Hagen var «forundret», Høyre avviste fremstøtet og Venstre mente retten til liv alt er på plass i Grunnloven.

En debatt på 30 minutter. I den sto KrF helt alene

At KrF-forslaget ville bli vraket, var alt klart da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité avga innstilling i slutten av april. Det er «hverken er behov for eller ønskelig» med en endring av Grunnloven, fastslo komitéen.

I en debatt som varte knappe halvtimen demonstrerte talere fra ulike partier at KrF var helt alene. Mer enn partiet har vært tidligere når tilsvarende forslag har vært drøftet.

Høyres Peter Frølich fastslo at partiet ut fra sin «grunnlovskonservative tradisjon» ville stemme imot. Om ordlyden i KrFs forslag konstaterte han:

– Jeg har respekt og sympati for de argumentene som fremføres. Men det dette handler om er hva som hører hjemme i en grunnlov. De rettslige konsekvensene her er litt uklare, for å si det mildt.

Oslo 20220310. 
Dag-Inge Ulstein i stortingssalen i forbindelse med at justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl redegjør om flyktningssituasjonen.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Venstre: Rettigheter er der allerede

Saksordfører Grunde Almeland fra Venstre var nøkternt avvisende.

– Det er ingen tvil om at retten til liv er den grunnleggende menneskerettighet, men heller ikke tvil om at den alt kommer tydelig frem i dagens Grunnlov, sa han.

For et tiår siden var KrFs stortingsgruppe atskillig større enn dagens tre. Og det var opptil flere som forsvarte KrFs tradisjonsforslag fra talerstolen i en slik grunnlovsdebatt.

Nestleder Dag Inge Ulstein var denne gangen alene i ilden for KrF. Han anla en debattone som skulle vekke til ettertenksomhet.

---

KrF-tradisjon

  • KrF har i hver stortingsperiode fremmet forslag om å få grunnlovsfestet «vern av liv».
  • Partiet ville i år ha inn formuleringen «Menneskeverdet skal være ukrenkelig, og enhver har rett til legemlig integritet fra unnfangelse til naturlig død» i paragraf 93.
  • Da KrF startet tradisjonen med å fremme et vern av liv-forslag fikk partiet i sin tid støtte fra enkeltrepresentanter i Sp og Høyre.

---

KrF-Ulstein: Norge anerkjenner jo menneskeverd i konvensjoner

Ulstein poengterte at respekten for liv og menneskeverd er et grunnleggende prinsipp, nedfelt i menneskerettigheter og konvensjoner Norge har godkjent.

– Dette er altså ikke noe som KrF er alene om, påpekte Ulstein.

Teknologisk utvikling utfordrer ifølge KrF-nestlederen ved stadig flere korsveier – både ved livets begynnelse og livets slutt.

– Det er ingen hemmelighet at KrF ønsker et samfunn der ingen opplever at abort er eneste utvei. Vil legge til rette for tiltak der man kan få barn i alle livssituasjoner, sa han.

De rettslige konsekvensene her er litt uklare, for å si det mildt.

—  Peter Frølich, Høyre

Ap trakk frem abort-innstramminger i USA

Men for Ap, SV og Rødts talere var det helt andre sider enn dette som fikk dem til å refse forslaget. De gikk i gang med abort-debatt.

– Hva KrF ønsker å oppnå, kan man jo bare frykte. Man trenger ikke se lenger enn til USA der abortspørsmålet splitter folket. Abort blir nektet stadig flere steder og alternativer er utrygge aborter med fare for eget liv, sa Aps Ask Bakke.

– Den mistilliten som dette forslaget legger til grunn, hører ikke hjemme i et moderne samfunn, lød det fra Rødts Seher Aydar.

Audun Lysbakken (SV) hyller USAs avgjørelse om å jobbe for patentunntak for koronavaksinene, men er kritisk til rollen Norge har spilt.
Foto: Lise Åserud / NTB

SVs Audun Lysbakken forklarte at han først hadde tenkt å la være å si noe. Men han reagerte på at Ulstein snakket «rundt» omforslaget – uten å gå inn på hva et grunnlovsvern av ufødt liv ville bety i praksis:

– Dette et ytterliggående forslag. Og det bør vi ha en ærlig diskusjon rundt og partiet som fremmer forslaget bør avklare hva forslaget betyr, sa den tidligere SV-lederen.

KrF-talsmann om røde talere: – Vi blir misforstått med vilje

Den etterlysningen kom også fra tidligere Frp-leder Carl I. Hagen, som er partiets talsperson i konstitusjonelle spørsmål.

– Her er det jo ikke mulighet med noe unntak – om man blir gravid etter voldtekt eller incest. Det er forunderlig. Jeg er glad for at omtrent et samlet storting avviser forslaget, sa Hagen.

I stortingssalen unngikk Ulstein å utdype nærmere om hvordan en grunnlovsendring etterpå ville endret norsk lovpraksis.

– Slik er vi blitt møtt i Stortinget, alltid. Grunnen til å diskutere prinsippene her, er bare blitt større og større, sier han til Vårt Land etter debatten.

– Vi blir misforstått med vilje av noen. Og de prøver å dra opp igjen gamle talekort. Men vi er ikke der. Det store spørsmålet om hva et menneske er, blir bare viktigere, forklarer Ulstein.Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter