Nyheter

Plusser på til rus og psykisk helse. Kirkens SOS: – Kjempeviktig

PSYKISK HELSE: Fire tilskuddsordninger innen rus og psykisk helse får mer penger i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett: 53 millioner.

– For våre brukere er det kjempeviktig og kjempebra at regjeringen styrker innsatsen innen rus og psykisk helse. Det er mange mennesker i Norge som sliter, og at hjelpetilbud for disse gruppene styrkes, er godt, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS til Vårt Land.

Han har samtidig mange spørsmål til hvordan innretningen blir.

Det har også landsleder i Mental Helse, Ole-Marius Minde Johnsen.

– Regjeringen sender et positivt signal, men dette er fortsatt ikke forutsigbart. Vi vet ikke om de tjenestene vi drifter, som har et kjempestort behov, vil dra nytte av det, sier Johnsen.

Omlegging i fjor

Når regjeringen øker bevilgningen til fire tilskuddsordninger til lavterskeltilbud innen rus og psykisk helse med 53 millioner kroner, tror Heimdal i Kirkens SOS det kan være et resultat av at regjeringen i budsjettprosessen har blitt veldig klar over behovet.

Da statsbudsjettet ble lagt fram i oktober, fikk flere ideelle organisajoner på helse- og behandlingsfeltet vite at de ikke lenger har en «sikker» plass på budsjettet, men må søke via søkbare tilskuddsordninger, som Helsedirektoratet forvalter.

Mental Helse og Kirkens SOS var blant organisasjonene som tidligere i år var svært usikre på om og hva de ville få i statlig støtte. I slutten av mars ble tildelingen klar. Flere fikk mindre enn de hadde fått i statsstøtte for 2022.

Regjeringen vil nå øke med 25 millioner kroner tilskuddet til rådgivnings- støtte- og veiledningstjenester. Pengene skal gå til ideelle organisasjoner og kommuner som driver telefon- og chattetjenester innen psykisk helse, rus og vold. Også andre typer veiledningstenjenester kan søke.

---

Tilskuddsordningene som regjeringen vil øke bevilgningen til:

  • Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester: 25 millioner kroner.
  • Ideelle og frivillige organisasjonar som driver aktivitetstilbud på psykisk helse- og rusfeltet: 10 millioner kroner.
  • Fontenehusene - arbeidstrening og mestringsopplevelser: 10 millioner kroner.
  • Pårørendesenteret: 8 millioner kroner.

---

­– Vi har blitt hørt

Regjeringen vil også ta fire millioner kroner fra en felles opplæringsmodul for hjelpetelefoner innen psykisk helse og legge disse pengene til Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

I revidert nasjonalbudsjett skriver regjeringen at tanken er at Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) skal arbeide med å øke kompeansen blant ansatte og frivillige som betjener hjelpetelefoner, chat- og meldingstjenester innen psykisk helse.

Dette mener Heimdal i Kirkens SOS er en positiv nyhet.

– Det betyr at vi har blitt hørt. Vi har vært kritiske til ordningen slik den har vært, og bekymret for at opplæringstiltaket ikke ble godt nok faglig fundert. Når pengene flyttes til RVTS, er vi trygge på at det blir et godt kompetansemiljø, sier Heimdal.

Får besøk av Kjerkol

Regjeringen øker også bevilgningen med to millioner kroner på en post som blant annet går til Mental Helses telefon- og chattetjeneste Foreldresupport. Ifølge landsleder Johnsen er dette inndekning av kutt som kom i fjor.

Fredag kommer helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) på besøk til Mental Helse, noe Mental Helse lenge har ønsket. Målet er å gjøre det tydelig for statsråden hvor viktige disse tjenestene er for samfunnet.

– Der helsevesenet ikke strekker til, er det vi som er tilgjengelige. Vårt tilbud fungerer, det redder liv og gir håp. Det er folkehelse det vi gjør, sier Johnsen.

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter