Nyheter

Oslo vil innføre kjøpsforbud mot varer fra den okkuperte Vestbredden

OSLOMODELLEN: Oslo byråd utvider sine rammevilkår for kommunens anskaffelse av varer, tjenester, bygg og anlegg. – Ikke en generell boikott av anerkjente områder i Israel, sier Raymond Johansen.

– Vi kommer straks til å lansere en ny Oslomodell.

Det forteller finansbyråd i Oslo Einar Wilhelmsen til Vårt Land fredag.

Den såkalte «Oslomodellen» er en rekke kontraktsvilkår for Oslo kommunes anskaffelse av varer, tjenester, bygg og anlegg. Da den ble innført i 2017, var det i hovedsak vilkår knyttet til arbeidsforhold for leverandører Oslo kommune velger å benytte seg av. Vårt Land møter Wilhelmsen og byrådsleder Raymond Johansen på Rådhuset i Oslo for å høre om utvidelsen av Oslomodellen.

– Det vi kommer til å presisere i Oslomodellen er at vi ikke skal handle varer og tjenester produsert på områder som er ulovlig okkupert i strid med folkeretten, sier Wilhelmsen.

Ønsker ikke handel knyttet til okkupasjonsmakten på Vestbredden

Den nye Oslomodellen vil gjøre at Oslo kommune for eksempel ikke vil handle med selskaper knyttet til den israelske okkupasjonsmakten på Vestbredden.

– Dette dreier seg jo om en ulovlig, folkerettsstridig okkupasjon, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Wilhelmsen forklarer videre at dette også gjelder selskaper som «direkte eller indirekte bidrar til dette». Han legger til at de vil måtte se på hvert enkelt tilfelle om dette gjelder.

Israel okkuperte Vestbredden i 1967, og har siden nektet å etterleve krav fra FN om å trekke seg ut av områdene.

I fjor besluttet Regjeringen at varer produsert i Israels ulovlige bosettinger på Vestbredden og Golanhøydene skal merkes tydelig med opprinnelsessted.

– Dette er på ingen måte snakk om en boikott av Israel. Vi mener at boikott er feil politikk. Norge har et godt forhold til Israel. Det skal vi fortsatt ha, sa Anniken Huitfeldt i en e-post til NTB.

– Ikke en boikott

Raymond Johansen presiserer at det etter den nye Oslomodellen fortsatt vil være aktuelt å handle og samarbeide med israelske selskaper.

– Det er jo ikke en generell boikott av anerkjente områder i Israel, som er en vanlig del av et handelssamarbeid.

Det er å forfølge den internasjonale lov og orden

—  Einar Wilhelmsen, finansbyråd i Oslo

Heller ikke handel med palestinske virksomheter på Vestbredden vil rammes.

– Produkter produsert av palestinere på Vestbredden vil jo ikke vi ha i utgangspunktet noe problem med, sier Johansen.

Han legger til at det derfor er viktig med «tydelige undersøkelser» for å finne ut hvor og hvordan produktene er laget.

Wilhelmsen og Johansen vil ikke kalle de nye rammene for en boikott.

– Vi skal ikke handle med selskaper som bidrar til eller bygger opp under folkerettsbrudd. Det er ikke en boikott, det er å forfølge den internasjonale lov og orden, forklarer Wilhelmsen.

30 milliarder kroner

Oslo kommune har årlig et budsjett på over 30 milliarder kroner.

– Vil dette ha noe å si for det dere bruker penger på i dag?

– Nei, fordi vi gir ikke dette tilbakevirkende kraft, så avtaler som er inngått, er inngått. Så innfører vi dette for nye kjøp, sier Wilhelmsen.

– Vil det være store endringer i eventuelle nye kjøp?

– Det tror vi ikke, sier Johansen.

Han forklarer at kravene heller er ment å sende et signal, samt å innføre en standardisering for fremtidige avtaler.

– Så kan det nok hende at det dukker opp områder hvor vi oppdager at her vil vi avvise, men det får vi nesten se på. Som sagt så må det vurderes i hver enkelt sak, sier Johansen.

Det er jo ikke en generell boikott av anerkjente områder i Israel

—  Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo

Skal motvirke arbeidslivskriminalitet

Modellen, slik den står i dag, skal ifølge kommunens nettsider motvirke en utvikling av «utbredt arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i bygg- og anleggsmarkedet og på en del tjenesteområder».

Kommunen skriver at denne utviklingen fører til «utbredte brudd på arbeidsmiljølovgivning, skattelovgivning – og grov utnyttelse av sårbar arbeidskraft uten anstendige ansettelsesforhold».

Vilkårene går blant annet ut på krav om bruk av fast ansatte, krav om tarifflønn og krav om faglærte håndverkere.

---

Oslomodellen

 • Krav om bruk av fast ansatte.
 • Krav om tarifflønn mellom oppdrag.
 • Krav om faglærte håndverkere.
 • Begrensning i antall ledd underleverandører.
 • Norsk språkkrav til nøkkelpersoner i prosjekter.
 • Krav om HMS-kort.
 • Rett til innsyn i alle leverandørens forhold som har betydning for oppfyllelse av kontrakten.
 • Krav om lønns- og arbeidsforhold i tråd med allmenngjort eller landsdekkende tariffavtale.
 • Krav om utbetaling av lønn til ansattes konto i bank.
 • Forbud mot kontant betaling.

---

Boikott av russiske tjenester

Mars i fjor, etter Russlands okkupasjon i Ukraina, innførte Norge sanksjoner mot Russland i norsk rett, etter tiltak vedtatt av EU. Disse ble dermed inkludert i Oslomodellen.

---

Sanksjoner mot Russland tatt inn i Oslomodellen

 • Forbud mot transaksjoner med tolv russiske statlig-eide selskap.
 • Handelsrestriksjoner, blant annet knyttet til import og transport, av jern- og stålprodukter.
 • Forbud mot eksport av en rekke luksusvarer.
 • Forbud mot nye investeringer i den russiske energisektoren, samt eksportrestriksjoner på utstyr, teknologi og tjenester for energiindustrien.
 • Utvidelse av listen over individer/enheter knyttet til Russlands forsvars- og industribase som det ikke er lov å handle med.
 • Forbud mot å yte kredittvurderingstjenester til russiske personer og enheter.

---

Nå utvider byrådet Oslomodellen videre.

Modell for landet

Regjeringen begynte på starten av fjoråret arbeidet med det som skal bli Norgesmodellen. Denne har til hensikt, i likhet med Oslomodellen, å sikre et ansettelsesregelverk for alle offentlige anskaffelser.

– Generelt sett så er jo idéen med Norgesmodellen basert på blant annet Oslomodellen, sier Raymond Johansen.

I tillegg har blant annet Trondheim og Skien sine egne modeller.

– Så er det kanskje Oslo som har kommet lengst, fortsetter Johansen.

Han mener Norgesmodellen kan bruke flere av systemene Oslo allerede har innført, og at kommunen har presset Regjeringen i en mer miljøbevisst retning, for eksempel når det gjelder fossile byggeplasser.Sofie Flydal

Sofie Kristine Flydal

Sofie Kristine Flydal er journalist i Vårt Lands kulturavdeling.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Nyheter