Nyheter

Støre med advarsel før sosialpolitisk slag i Ap

ARBEIDERPARTIET: Ap-leder Jonas Gahr Støre forsvarer arbeidslinja og advarer partifeller mot å tro at de kan få i pose og sekk – både økt barnetrygd og tjenester som gratis SFO til flere.

– Hvis vi prioriterer barnetrygden, så er det andre ting vi må prioritere ned, sier Jonas Gahr Støre til Vårt Land.

En rekke Ap-fylker presser på for at Arbeiderpartiet skal vedta å øke barnetrygden og de laveste sosiale på landsmøtet. Samtidig vil flere fylkeslag gjøre velferdstjenester som barnehage og skolefritidsordning (SFO) billigere eller gratis for flere.

Nå går partileder og statsminister Jonas Gahr Støre langt i å si at delegatene som samles i Folkets Hus i Oslo i mai, ikke kan få i pose og sekk – både økte kontantytelser og utvidede velferdstjenester.

– Det vil alltid være et balansepunkt mellom kontantutbetalinger og gode tjenester. Det blir et spørsmål om hvor vi prioriterer ressursene, men også et politisk spørsmål om hva gode og tilgjengelige tjenester betyr, sier Støre.

Støre snakker om arbeidslinja, barnetrygd og sosiale ytelser

Vårt Land har to ganger i februar og i mars snakket med Støre om den sosialpolitiske debatten som har brutt ut i Ap – ikke minst i denne avisens spalter.

I dette intervjuet snakker Ap-lederen og statsministeren om:

Bakteppet er dyrtiden med økte priser på mat, strøm og boliglån. Det har ført til kritikk mot arbeidslinja og prinsippet om at det alltid skal lønne seg å jobbe – og, ikke minst, om at minstenivået på sosiale ytelser ikke er til å leve av.

Bildet viser Jonas Gahr Støre og stortingsrepresentant Hadia Tajik i Arbeiderpartiet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Brenna-nei til mer barnetrygd: – Har mange gode argumenter

– I tiden vi er i nå med knappere ressurser og mindre økonomisk handlingsrom, så blir det et prioriteringsspørsmål, sier Jonas Gahr Støre selv om barnetrygden.

Hvis Ap går inn for å øke den, vil det være et linjeskifte og bryte med partiprogrammets ord om å beholde dagens nivå.

I regjering har Ap i stedet prioritert billigere barnehage og SFO. Hurdalsplattformen lover gratis SFO for alle førsteklassinger, men ingenting om barnetrygd og lite om minsteytelser.

Å nå flere barn med slike tjenester er viktig for «sosial deltakelse og språkopplæring», mener Støre. Han viser til Drammen, der de har sett dramatisk økt bruk av SFO etter at tilbud ble gratis.

– Den satsingen vil jeg nødig være foruten. Den er viktig for integreringen i en mangfoldig by, sier han.

Kunnskapsminister og nestlederfavoritt Tonje Brenna har i Vårt Land advart mot å øke barnetrygden. Hun vil prioritere velferdstjenester – billig barnehage og SFO.

– Hun har mange gode argumenter, sier Jonas Gahr Støre.

Akershus, Vestland og Innlandet Ap er fylkeslag som ønsker grep for billigere eller gratis barnehage og SFO. Begge førstnevnte har vedtatt forslag om nivå på barnetrygd og sosiale ytelser også.

Tonje Brenna

Støre: – Helt åpen for å se på minsteytelsene

Samtidig understreker Ap-lederen at kontantytelser som uføretrygd «skal kunne ta vare på folk som ikke kan arbeide».

– De som helt klart ikke kan jobbe, skal være trygge, sier Støre.

Vedtak fra fylkes- og lokallag i Ap tyder imidlertid på uro om dette. Rekker de laveste satsene for uføretrygd, arbeidsavklaringspenger (AAP) og sosialhjelp i møte med dyrtiden?

Flere i Ap mener svaret er nei, særlig i storbyene. Flere Ap-fylker har vedtatt resolusjoner med forslag om grep, selv om det varierer hvor konkret og langt de går.

– Jeg er helt åpen for at vi må se på om minsteytelsene ivaretar de hensynene de skal for folk som ikke kan jobbe, eller som trenger å kombinere en ytelse med jobb, sier Ap-lederen.

Forsvarer arbeidslinja mot kritikk fra partifeller

Med det sagt, så kaller Støre seg for en «varm tilhenger av arbeidslinja» og dens prinsipp om at det skal lønne seg med arbeid fremfor ytelser.

– Det mener jeg det bør, sier han.

Til kritikere i egne rekker, som mener arbeidslinja er brutal og tvinger folk i jobb gjennom lave velferdsytelser, har Støre dette å si:

– Det ønsker jeg ikke. Hvis en ytelse er så svak at du nærmest må gå på jobb selv om du er syk, så er ikke det den sosialdemokratiske versjonen av arbeidslinja.

– Mener du at lønn påvirker vilje til å jobbe?

– Det er vel ikke uvanlig å tro at lønn påvirker, sier Støre.

– Oslo-byråd Rina Mariann Hansen sin kritikk var at det for mange ikke står på viljen til å jobbe, men at de likevel møtes med lave ytelser og argumentet om at det skal lønne seg å jobbe?

– Lave ytelser er ikke et poeng i seg selv, men vi må ha bærekraftige ytelser. De må legge til rette for at alle som vil og kan, får mulighet til å jobbe så vi har økonomi til å betale for ytelsene. I Norge lever vi ikke av andres arbeid, vi lever av hverandres arbeid, svarer Støre.

t

Dette mener Støre arbeidslinja handler om dypest sett

For ham handler arbeidslinja dypest sett om at folk skal ha mulighet til å leve av egen lønn, forsørge seg og sine.

– Det har med verdighet å gjøre. For noen er det et lett valg, for andre så krever det at fellesskapet legger til rette. De trenger kanskje mer kompetanse eller mulighet til å jobbe noe mindre enn 100 prosent, sier Støre.

Derfor trengs også «en oppegående og relevant velferdsstat», fastslår han. Både barnetrygd, billigere barnehage og gratis SFO er del av det byggverket, mener Støre.

– Poenget med begrepet arbeidslinja var at det skulle være mulig og attraktivt å jobbe for alle som kan, sier Ap-lederen.

---

Landsmøte i Ap, 4. til 7. mai

  • Mange forslag omtalt i denne saken ble vedtatt etter 1. desember-fristen for å sende resolusjoner til Aps landsmøte.
  • De vil likevel ha betydning for hva delegatene stemmer og bruker taletid på.
  • Det kan også dukke opp som endringsforslag til sosialpolitiske forslag som skal behandles på landsmøtet.
  • AUF er ikke nevnt i artikkelen, men ungdomspartiet har programfestet gratis barnehage for alle, gratis SFO for 1.-4. klassinger, og at barnetrygden skal øke i takt med prisveksten.

Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter