Nyheter

Reagerer på høring om Lågendeltaet: – På grensa til udemokratisk

LÅGENDELTAET: Regjeringen endrer verneforskrifter for Lågendeltaet. Endringen er nå på høring, men SV reagerer: Miljøtiltakene som skulle gjøre E6-inngrepet spiselig kommer etter at høringen er ferdig.

I februar ble det kjent at regjeringen ville endre verneforskriften for å tillate ny motorvei over verneområdet Lågendeltaet etter at Miljødirektoratet satte ned foten for prosjektet før jul. Nå er forslaget om endring av forskriften på høring.

Men SVs Lars Haltbrekken reagerer skarpt på hvordan regjeringen har lagt opp løpet: Da regjeringen bestemte seg for å gå inn for å tillate ny E6 over Lågendeltaet, la klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) vekt på såkalt «avbøtende tiltak». For å veie opp for naturinngrepet, skulle det gjøres andre tiltak for miljøet.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide under pressekonferansen der han presenterte det skjerpede norske klimamålet sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnerheim (Sp). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Men hvilke tiltak dette er, blir ikke kjent før etter at høringsfristen for verneforskriften går ut. Haltbrekken mener at regjeringens fremgangsmåte er på grensa til udemokratisk.

– Når man skal avgi høringsuttalelse, så bør man også vite hva som er de avbøtende tiltakene. I stedet oppfordres man til å sende brev til Nye Veier med innspill, sier han til Vårt Land.

Haltbrekken synes det gir lite mening å legge ut høringen på denne måten. I stedet ber han regjeringen om å utvide fristen for høringssvar slik at man får de avbøtende tiltakene på bordet først.

Lovte miljøtiltak

Elvedeltaet ved innløpet til Gudbrandsdalslågen, Lågendeltaet, ble vernet i 1990 og fredet mot «enhver form for skade og ødeleggelse». Naturen her er regnet som et særlig verdifullt våtmarksområde og sted for fugler.

Da Nye Veier planla en ny firefelts motorvei forbi Lillehammer, en vei som krysset deltaet. Statsforvalteren ga først dispensasjon fra verneforskriften, men i desember satte Miljødirektoratet ned foten.

Regjeringen signaliserte først at de ville respektere beslutningen, men i februar kom kontrabeskjeden. Nå ville regjeringen foreslå en endring i verneforskriften for å gi klarsignal til ny E6 over deltaet.

Barth Eide lovet at regjeringen skal verne erstatningsareal og finne tiltak for å redusere miljøulempene samlet sett.

Forslaget om å endre verneforskriften ble sendt på høring 1. mars, med frist for innspill 1. mai. Nye Veier fått frist til 12. mai for å legge frem forslag til miljøtiltak.

---

Ny E6 over Lågendeltaet

  • Lågendeltaet naturreservat ble opprettet 12. oktober 1990. Verneområdet dekker et areal på ca. 7,1 km² fra grensen til Øyer og sørover til Vingnesbrua.
  • Naturreservatet er et viktig og spesielt våtmarksområde som er levested for flere truede arter.
  • Miljødirektoratet vedtok i desember å stanse planene om utbygging av E6 ved Lågendeltaet.
  • Fredag 10. februar åpnet regjeringen i en pressemelding for likevel å bygge ny E6-trasé med en ny kryssing av Lågendeltaet.
  • For å får til planene, må verneforskriften for deltaet endres. Forslaget om dette er på høring med frist 1. mai.

---

Barth Eide: – Ingen grunn til å endre frist

Haltbrekken har stilt spørsmål i Stortinget om saken. I svaret viser Barth Eide til at prosessen har pågått i mange år, og at ytterligere forsinkelser vil være uheldig. «Jeg ser derfor ikke grunn til å utsette høringsfristen og endre fremdrift i saken», skriver han.

Barth Eide peker på at man kan sende innspill til Nye Veier. Når forslaget om miljøtiltak er klart, vil det behandles av departementet, og også her kan man komme med innspill, ifølge Barth Eide.

– De avbøtende tiltakene blir vel uansett ikke en del av forskriften har ikke Barth Eide et poeng i at de ikke hører hjemme i høringen?

– Jeg mener det i høyeste grad hører hjemme, fordi man er nødt til å se sammenhengen mellom forskriften og de avbøtende tiltakene. Da kan man for eksempel kreve sterkere avbøtende tiltak, sier Haltbrekken.

«Uheldig prosess»

Da Miljødirektoratet satte ned foten, pekte de også på at det var uheldig at planarbeidet var kommet så langt før det ble sendt en dispensasjonssøknad.

Barth Eide har innrømmet at det ikke var heldig at prosessen med å planlegge veien kom så langt uten at det ble tatt stilling til vernestatus. Men slik situasjonen ble, mente regjeringen at det å bygge veien var den beste løsningen.

– Hvordan ville dere ha løst dette, Haltbrekken?

– Vi ville ha nedskalert veien og droppet firefelts motorvei. Hvis man har firefelts motorvei som mål, så kommer man ikke utenom at man må rasere verna natur.

Les mer om mer disse temaene:

Tori Aarseth

Tori Aarseth

Tori Aarseth er tilknyttet Vårt Lands nyhetsavdeling som journalist.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter