Nyheter

Reagerer på ferskt lovforslag – frykter at kristne skoler blir lagt ned

PRIVATSKOLELOV: Skoleleder Asle Ystebø hevder at forslaget til ny privatskolelov bryter med menneskerettighetene. Fredag la kunnskapsministeren fram lovforslaget som kristne skoleledere reagerer på.

Private, kristne skoler reagerer på lovforslaget som kunnskapsminister Tonje Brenna la fram fredag.

Den nye privatskoleloven er en svekkelse av menneskerettighetene hevder Asle Ystebø, leder for Egil Danielsens stiftelse i Bergen

– Forslaget innebærer en klar svekkelse av en tydelig definert menneskerettighet, nemlig retten til å velge en alternativ skole til den offentlige, sier han til Vårt Land.

Det samme mener Olav Sollied, skoleutvikler i nettverket for kristne pedagoger – KP-nett:

– Menneskerettighetene er veldig klare på at man har rett både til å starte kristne skoler og til å undervise barna sine etter sin egen religiøse overbevisning, sier han til Vårt Land.

Sollied underviser på Nordhordland Kristelig grunnskole der han også har vært rektor tidligere. Det er 17 skoler i KP-nettverket, og i 2018 var det 1700 elever ved de kristne friskolene i nettverket.

Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få.

—  Artikkel 26, punkt 3 i FNs menneskerettserklæring

Lite kunnskap blant lokalpolitikere

Tonje Brenna begrunner det nye lovforslaget i et eget intervju med Vårt Land:

– Lovendringen handler ikke om å stanse etableringen av privatskoler, men lokalpolitikernes mulighet til å se helheten. Og sørge for at alle elever får et godt skoletilbud, sa hun fredag morgen.

Ystebøs erfaring er imidlertid at enkelte lokalpolitikere ikke kjenner til menneskerettighetene innenfor disse områdene.

– Vår erfaring er også at enkelte lokalpolitikere ikke evner å ta innover seg hvorfor noen elever og foreldre mener de trenger et annet tilbud enn det offentlige. Hvis Ap mener alvor, håper vi at Ap-politikere viser evne lokalt til å anerkjenne menneskerettighetene og årsakene til at elever og ønsker et annet tilbud enn det offentlige og at de da sier ja i sine kommuner, sier han.

Hvis Ap mener alvor, håper vi at Ap-politikere viser evne lokalt til å anerkjenne menneskerettighetene

—  Asle Ystebø, skoleleder

Frykter nedleggelse

I teksten som følger lovforslaget står det at departementet vil utrede om kommunene også skal kunne bestemme hvor store privatskolene skal være. Asle Ystebø ser på det som en trussel:

– Dersom de gjør alvor av de truslene, vet vi om skoler som trues med nedleggelse, sier han.

Videre frykter Ystebø at nyetablering av nye friskoler blir begrenset til vekstkommuner med borgerlig flertall:

– Mennesker som bor i kommuner med rødgrønt flertall vil stå svakere menneskerettslig på dette området enn innbyggere i kommunene med borgerlig flertall. Det vil være vanskeligere for foreldre som ser behov for et annet skoletilbud for sine barn enn det er i dag, avslutter han.

---

Setter ny skole-kurs

  • I Hurdalsplattformen lovet Ap/Sp-regjeringen å «styrkte lokale folkevelde si moglegheit til å seie nei til nye privatskoler og utvidinger». Nå er det nye lovgrepet klart.
  • Kort etter at regjeringen tiltrådte satte den ny skolekurs. Først endret den navnet på Friskoleloven til Privatskoleloven.
  • I fjor sommer vedtok Stortinget regjeringens forslag om å si stopp til nye private profilskoler. Denne våren endres loven også rundt mer klassiske livssyns- og alternative skoler.

---

Olav Sollied, skoleutvikler, KP-nett, lærer og tidligere rektor ved Nordhordland Kristne grunnskole

Kristen friskole inneholder mye usikkerhet

Sollied er redd for hvordan den nye loven vil påvirke nyetableringen av skoler.

– Det krever mye arbeid og idealisme, men det er mye usikkerhet, fortsetter han.

Han mener at kristne skoler gir mulighet for foreldre å velge hvilke verdier skolen barna går på har.

– Ingen skole er nøytral. Verdiene i skolen endrer seg i synet på kjønn og synet på ekteskap og samliv. Derfor er det viktig for mange foreldre at de kan velge en skole som er i samsvar med deres tro, sier han.


Dette har Vårt Land skrevet om den privatskoleloven:

Les mer om mer disse temaene:

Selma Elise Ekre

Selma Elise Leinebø Ekre

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter