Religion

Jehovas vitner i rettssak mot staten: – Et mysterium

RETTSSAK: Jehovas vitner mistet statusen som trossamfunn i 2022. Nå tar de staten til retten for å få den tilbake.

– Det er et mysterium for oss hvorfor Jehovas vitner skal være i en særstilling i denne saken.

Det sier advokat Anders Stray Ryssdal til Vårt Land.

Han representerer Jehovas vitner i rettssaken mellom Jehovas vitner og Barne- og familiedepartementet som startet onsdag i Oslo tingrett.

I rettssaken skal det avgjøres om Jehovas vitner fortsatt får være registrert som trossamfunn fram til deres status avgjøres endelig senere i år.

Ingen andre har fått boktilsyn med sin teologi slik som Jehovas vitner er utsatt for

—  Anders Stray Ryssdal, advokat

Mener eksklusjonen innebærer negativ sosial kontroll

Bakgrunnen for rettssaken er at Barne- og familiedepartementet mener at Jehovas vitners eksklusjonspraksis strider mot lovens krav om fri inn- og utmelding av medlemmer. Derfor ble Jehovas vitner fratatt statusen som trossamfunn og statsstøtte i fjor.

Menigheten fikk en midlertidig løsning innvilget av Oslo tingrett, hvor de blant annet får vie fram til det blir endelig klart om statens vedtak er gyldig. Det er denne staten nå har klaget inn.

– Jeg synes det er overraskende at motparten mener det ikke er grundig dokumentert at eksklusjonen innebærer negativ sosial kontroll. Det sier regjeringsadvokat Kristin Hallsjø Aarvik i sin innledning onsdag, skriver Dagen.

Aarvik mener også at ulempen ved at nye ektepar må inngå en borgerlig vielse i tillegg til en seremoni i menigheten, ikke er tilstrekkelig grunnlag til å utsette vedtaket om å avskilte Jehovas vitner som trossamfunn.

For å innvilge en midlertidig forføyning krever loven at vedtaket gir vesentlig skade eller ulempe.

– Terskelen for vesentlig skade må ligge høyere, sier Aarvik i retten.

Oslo  20190108.
Advokat Anders Christian Stray Ryssdal under den sivile ankesaken i Borgarting lagmannsrett vedrørende gyldigheten av Kulturdepartementets vedtak om statstilskudd etter trossamfunnsloven. I vedtakene ble Oslo katolske bispedømme blant annet pålagt å tilbakebetale cirka 40 millioner kroner for urettmessig statsstøtte. Oslo katolske bispedømme har anket dommen til lagmannsretten. 
 Hovedspørsmålet i saken er om Oslo katolske bispedømme har krevd urettmessig tilskudd for medlemmer som ikke inngår i grunnlaget for statstilskudd, og forståelsen av vilkårene for slik støtte. 
Foto: Lise Åserud / NTB

Vil få store konsekvenser

– Jehovas vitner er det eneste trossamfunnet som er fratatt sin status på grunn av statens vurdering av tro og praksis. Ingen andre har fått boktilsyn med sin teologi slik som Jehovas vitner er utsatt for, sa Ryssdal i rettssalen.

– Hvorfor tror du det er slik?

– Det er et stort mysterium for oss og for meg. Jeg skjønner ikke hvorfor, sier Ryssdal til Vårt Land.

Ryssdal mener det vil ha store, skadelige konsekvenser for Jehovas vitner dersom de mister statusen som trossamfunn.

– Da blir de det eneste trossamfunnet med denne særstillingen. I tillegg har det praktiske og religiøse betydninger, som at de ikke kan vie folk som andre menigheter kan.

Jeg synes det er overraskende at motparten mener det ikke er grundig dokumentert at eksklusjonen innebærer negativ sosial kontroll

—  Kristin Hallsjø Aarvik

– Følelsesmessig tungt

– Vi er en i en situasjon som kan minne om en forfølgelse. Ikke i aktiv forstand, men i den forstand at alle andre trossamfunn er godtatt, unntatt dem. Det er følelsesmessig tungt for dem som er rammet, som i dette tilfellet er samtlige av Jehovas vitners 12.000 medlemmer i Norge, sa Ryssdal i rettssalen, ifølge Dagen.

Han forsvarte eksklusjonspraksisen ved at den kun fungerer i religiøs forstand: Tidligere medlemmer mister ikke tilgang på samfunnet for øvrig.

En religiøs utestengelse bør vernes av religionsfriheten, mener advokaten.

Torsdag skal rettssaken avsluttes, og Oslo tingrett skal avgjøre hvorvidt løsningen fra januar kan videreføres.

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2022 virksomme i 239 land og hadde rundt 8,5 millioner medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 117.960 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.

Kilde: Store norske leksikon og jw.org

---

Les mer om mer disse temaene:

Idun Kjøl Wiig

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion