Nyheter

Denne salmen har fått sitt eget museum

SALME: I år er det 110 år siden sangen om «det gamle, ærverdige kors» ble skrevet. Men egentlig handlet sangen om en dyp troskrise.

Den regnes blant mest kjente salmetekstene i verden, og nevnes i samme åndedrag som «Amazing Grace» og «Å, store Gud».

I år er det 110 år siden sangen om «det gamle, ærverdige kors» ble skrevet.

I Reed City i den amerikanske delstaten Michigan har salmen fått sitt eget museum.

Det var under en dyp troskrise at den daværende frelsesoffiseren George Bennard skrev først teksten og senere melodien til «The Old Rugged Cross».

Sangen ble skrevet i 1913. Bennard var på dette tidspunktet 40 år og hadde vært frelsesoffiser siden han var 24.

I denne tjenesten opplevde han at mange mennesker ble omvendt. I lange perioder var han reisende evangelist og drev med nybrottsarbeid på steder der Frelsesarmeen vurderte å starte menigheter.

Korset var alltid et sentralt tema i hans forkynnelse.

Første vers

Høsten 1912 hadde han vært på besøk i byen der han hadde vokst opp, nemlig Albia i Iowa. Her skrev han det første verset til sangen om korset:

«On a hill far away stood an old, rugged cross».            

Beskrivelsen av korset, og resten av det første verset, viser at George ikke var noen «kors-romantiker».

Det var ikke det smekre, vellagde korset som preget hans visjon, men tvert om det grove, knudrete korset – ikke et smykke, men et torturredskap.

På denne tiden sto han i en personlig troskamp som handlet om nettopp det å bære korset, noe som han der og da følte han ikke maktet.

Det ble med det ene verset i første omgang. Han følte at han ikke klarte å komme videre med teksten.

Han fant den fram ved flere anledninger, men kom fremdeles ikke videre.

Troskamp

Våren 1913 var han i Michigan og skulle lede en møteserie.

Fremdeles slet han med sin troskamp, men nå fant sangen sin endelige form, og George Bennard selv kom ut av troskampen med en ny frimodighet og glede i tjenesten.

På denne tiden skrev han også melodien til sangen, og den ble brukt i møtene.

I sine memoarer skrev han om denne sangen:

«Det var som om jeg fikk en åpenbaring: Kristus og korset kan ikke ses adskilt fra hverandre».

Den kjente evangelisten Billy Sunday (1862 – 1935) fikk høre sangen, og begynte å bruke den i sine møter.

Dette gjorde at sangen om korset raskt ble kjent, sunget og elsket i mange kristne miljøer.

Norske versjoner

Det finnes to norske oversettelser av «The old rugged cross». Den mest kjente er gjort av den norskamerikanske teologen Carl Hanson i 1920.

Han var knyttet til Fjellhaug skoler i Oslo fra 1919 og i ti år framover.

Da kom han fra USA, og er trolig blitt kjent med sangen der.

Hans tekst er mer en gjendiktning enn en oversettelse, og det på mange måter brutale i Bennards tekst, er helt borte i Hansons tekst.

Der Bennard skrev om det grove, værslitte korset, skrev Hanson om «et underbart syn».

Da pinsebevegelsens sangbok «Maran Ata» kom ut, hadde T. B. Barratt laget en annen oversettelse av Bennards tekst, som er mer i pakt med den opprinnelige versjonen.

Men det er Hansons tekst som stort sett synges i norske menigheter og bedehus.

Metodistprest

Rundt 1915 trakk George Bennard seg fra tjenesten som frelsesoffiser, og ble i stedet ordinert som metodistprest.

Også som metodistprest reiste han mye som evangelist, og han skrev etter hvert mange sanger – mer enn 300, hevdes det.

Foruten sangen om korset, er hans tekst «Hør hvor høstens herre ømt deg kaller» oversatt til norsk, og står i Sangboken, som brukes av de lutherske lekmannsorganisasjonene.            

George Bennard skrev melodi til flere av sangene sine. Han var svært musikalsk, men lærte seg aldri å spille piano. Gitaren var og ble hans instrument, slik det har vært for mange med bakgrunn i Frelsesarmeen.  

Da han ble enkemann i 1944, giftet han seg med Hannah Dahlstrom, som var hans faste pianist i møtene. De slo seg ned i byen Ashton i Michigan. Senere flyttet de til Reed City i den samme staten, og her døde George Bennard under et astmaanfall i 1958.

Da var han 85 år gammel. I begravelsen ble tonene til «The old rugged cross» brukt som preludium.

Reed City finnes det også et historisk museum der salmen om korset og han som skrev den er tema, og det blir besøkt av tusenvis av mennesker hvert år.            

Salmen som kom ut av frelsesoffiserens troskrise er sunget inn av en lang rekke artister, ikke minst innen country-gospel-sjangeren. Jim Reeves, Patsy Cline, Johnny Cash og Willie Nelson er bare noen av disse.

KPK

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter