Nyheter

Møre bispedømme mener kirken må kunne spørre prester om samlivsform

DEN NORSKE KIRKE: Møre bispedømme mener kirken fremdeles skal kunne spørre prester om hvem de bor sammen med i forbindelse med ansettelser.

Det går fram av innstillingen fra administrasjonen i bispedømmet som er sendt ut før bispedømmerådsmøtet førstkommende mandag, skriver NRK.

Kirkerådet hadde nylig et forslag ute på høring der de gikk inn for at kirken ikke skal kunne forskjellsbehandle søkere på grunn av likekjønnet samlivsform. Høringsfristen gikk ut onsdag denne uken, og Kirkerådet vil på bakgrunn av høringen ta stilling til hva som skal fremmes for Kirkemøtet i Trondheim i august. Kirkemøtet er det øverste organet i kirken.

Møre bispedømme gikk selv bort fra praksisen om å spørre prester om samlivsform i fjor høst.

NTB Nyheter

NTB nyheter

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter