Nyheter

Folk med dårlig råd har minst naturtilgang

ULIKHET: De med dårligst råd og innvandrerbakgrunn har minst tilgang til blågrønne lunger og er mest utsatt for luftforurensning i hovedstaden.

– Hvis det er én by i verden hvor vi kanskje forventet å finne en sosialt rettferdig fordeling av naturområder, så er det Oslo – en grønn by i et velstående og sosialdemokratisk samfunn med stor grad av likestilling mellom ulike grupper, sier Zander Venter, forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en pressemelding.

Han er en av forskerne som har kartlagt blågrønne områder i 99 delbydeler i Oslo, og sammenholdt med inntekt og innvandringsbakgrunn. Studien er publisert i tidsskriftet Science of the Total Environment.

Ulik fordeling av blågrønne goder faller i stor grad sammen med de sosiale og økonomiske forskjellene mellom øst og vest.

Internasjonal og norsk forskning har påvist helsefordelene ved å bo nær områder med vegetasjon, hav og sjø. Det er renere luft, mer fysisk aktivitet og mindre stress blant beboere der. Tre firedeler av Oslos befolkning bor i områder med mindre vegetasjon enn det Verdens helseorganisasjon anbefaler.

Forskningen utfordrer også tradisjonell oppfatning om at Oslo, omkranset av skog, mark og fjord, sikrer selv de minst privilegerte tilgang til natur. Det viktigste er nemlig å ha tilgang rett utafor døra – jo nærmere, jo bedre.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter