Nyheter

Går mot Kina-oppgjør i Høyre – foreslår å vrake omstridt avtale

HØYRE: Unge Høyre foreslår å si opp normaliseringsavtalen med Kina som Erna Solbergs regjering forhandlet fram.

– Det er åpenbart at forholdet vårt til Kina burde ha blitt håndtert annerledes, sier Unge Høyre-leder Ola Svenneby til Vårt Land.

Nå tar ungdomspartiet til orde for et bredt anlagt Kina-oppgjør på Høyres landsmøte senere denne måneden – og for å vrake «normaliseringsavtalen» mellom Norge og Kina.

Det går fram av en resolusjon som Unge Høyre har sendt inn til behandling. Også partileder Erna Solbergs fylkeslag, Vestland Høyre, foreslår å «evaluere normaliseringsavtalen med Kina».

Det er vel høyresk for «Kina-opprør»?

– Vi driver ikke med opprør i Høyre. Vi er siviliserte og konservative. Men det virker som at flere og flere er enige med oss, svarer Svenneby.

I 2021 ble Unge Høyres forslag om å vrake normaliseringsavtalen med Kina nedstemt. Nå har Svenneby større tro på flertall.

Russlands invasjon av Ukraina i 2022 har nemlig «vist hvor truende det er for vår frihet dersom vi blir avhengige av autoritære regimer», skriver Unge Høyre i sitt forslag til resolusjon.

---

Kina-avtalen

  • Den norske nobelkomiteen tildelte den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo Nobels fredspris i 2010.
  • Kina reagerte kraftig på tildelingen og plasserte Norge i «fryseboksen» i seks år, uten politisk kontakt. Dette skjedde selv om prisen ikke deles ut av staten Norge.
  • I 2016 kunne statsminister Erna Solberg og hennes Høyre-ledede regjering presentere avtalen som normaliserte forholdet mellom Norge og Kina.

---

Mener avtalen Erna Solberg inngikk, kan se stygg ut i ettertid

Normaliseringsavtalen er omstridt, fordi den blant annet sier at Norge ikke skal «støtte handlinger for å underminere» kinesiske kjerneinteresser.

– Solberg-regjeringen forhandlet fram avtalen og har forsvart den. Ser det stygt ut i ettertid?

– Det kan gjøre det, det er fortsatt for tidlig å si. Men jeg mener politikken har vært feilslått, svarer Svenneby.

Han oppsummerer den politiske linjen slik: Dialog er bedre enn ingen dialog, handel med Kina har gjort Norge rikere og skulle gjøre Kina mer demokratisk.

– Hvis vi skal evaluere de siste tiårene, så er det åpenbart at forholdet til Kina burde blitt håndtert annerledes, sier Unge Høyre-lederen nå.

«Kinesisk hegemoni kan true vårt verdisett»

Unge Høyres resolusjonsforslag inneholder flere forslag (se faktaboks) for å begrense autoritære regimers innflytelse generelt og Kinas spesielt.

Det bryter med partiets tradisjonelle syn på handel og dialog – også med land vi ikke liker – som et gode.

«I enkelte tilfeller er det derimot i Norges interesse å begrense et lands innflytelse. Slik som med Kina. Det er fordi et kinesisk verdenshegemoni vil true vårt verdisett og vår økonomi», heter det i resolusjonen.

Hvordan er Kina en trussel?

– Norge har tjent på å ha en regelstyrt samfunnsorden som likestiller små og store land i hvordan vi forholder oss til hverandre. Det er mer og mer som tyder på at Kina vil motarbeide den verdensordenen, svarer Svenneby.

---

Noen av Unge Høyres tiltak

  • Si nei til frihandelsavtaler med Kina hvis de «truer vår egenproduksjon av varer og tjenester vi i en krisesituasjon er avhengige av å kunne produsere selv».
  • Jobbe med allierte for å begrense Kinas innflytelse, deriblant i Verdens handelsorganisasjon (WTO).
  • Gå inn for at Norge og EU bør inngå en «‘én for alle – alle for én’-avtale, hvor å sette ett land i fryseboksen betyr at alle land går i fryseboksen».
  • Jobbe for «strengere regler for hva kinesiske selskaper kan eie i Norge og i Europa».

---

– Tvinger seg fram nyorientering i Norge og Vesten

Til nå har det mest vært Venstre, Miljøpartiet De Grønne og SV som har slåss mot normaliseringsavtalen i Stortinget. Så sent som 15. februar 2022 forsvarte både Høyre og Støre-regjeringen avtalen.

Etter Russlands invasjon tok også Fremskrittspartiets avtroppende nestleder, Ketil Solvik-Olsen, til orde for kutte handelsbånd til «bandittstater» og sette avtalen på is i Vårt Land.

– Er det et større skifte på gang i Kina-synet til Norge og Vesten, Svenneby?

– Jeg håper det. Det er tvingende nødvendig.

Har lånt tittel fra Jens Stoltenberg sin tale

– Bare se på talen Jens Stoltenberg holdt på årskonferansen til NHO, fortsetter Ola Svenneby.

Unge Høyre har hentet tittelen på resolusjonen, «Butikk er også politikk», fra talen til Natos generalsekretær, ifølge Svenneby.

At den tidligere statsministeren fra Arbeiderpartiet skulle advare så klart mot avhengighet av Kina, var det nok få som trodde for noen år siden, mener han.

– Det tvinger seg fram en nyorientering. USA og Kina deler seg i to stormakter. Vi kommer til å måtte ta stilling til om vi er med USA eller ikke. sier Svenneby.

Europeiske forsøk på en tredje vei, for eksempel ved å binde Russland til masta gjennom handel med gass, har feilet, mener han.

– Demokrati mot diktatur altså?

– Ja. Du kan være så kritisk du vil mot USA, men USA er fortsatt det åpenbare valget der, sier han.

Solberg har vært på offisielt besøk til Kina der gjenopptakelse av politisk og økonomisk samarbeid med Kina er hovedformålet med besøket Foto: Heiko

Vestland Høyre og Unge Høyre vil bruke bistand i sikkerhetspolitikk

Også Vestland Høyre har fremmet en resolusjon med forslag om å minimere Norges avhengighet av autoritære regimer generelt og Kina spesielt.

Verdt å merke seg er at resolusjonene fra Erna Solbergs fylkeslag og Unge Høyre inneholder ett identisk forslag:

«Arbeide for bedre koordinering mellom europeiske land med mål om å øke bruken på bistand som sikkerhetspolitisk virkemiddel».

Unge Høyre skriver i sin resolusjon at «et av de viktigste virkemidlene for å oppnå egne stormaktsambisjoner er å skape økt avhengighet i utviklingsland». De viser særlig til Kina.

---

Dette står i Normaliseringsavtalen

  • «The Norwegian Government fully respects China’s development path and social system, and highly commends its historic and unparalleled development that has taken place.
  • The Norwegian Government reiterates its commitment to the one-China policy, fully respects China’s sovereignty and territorial integrity, attaches high importance to China’s core interests and major concerns, will not support actions that undermine them, and will do its best to avoid any future damage to the bilateral relations.»

---


Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter