Nyheter

Greta Thunberg i Fosen-protest i Oslo – Gir ros til Den norske kirke

MILJØ OG URFOLK: Greta Thunberg sluttet seg til den samiske protesten mot vindparken på Fosen. Den svenske miljøaktivisten roser Den norske kirke for støtten.

– Urfolks kamp og miljøkamp er sammenvevd. Vi kan ikke ha en av dem uten den andre. Vi må støtte disse kampene og stå i solidaritet med dem som har gått foran i lang tid, sier Greta Thunberg til Vårt Land.

Tidlig mandag morgen sluttet den berømte klima- og miljøaktivisten seg til de samiske demonstrantene, som sperrer inngangen til Olje- og energidepartementet.

Vårt Land traff Thunberg mandag formiddag. Da satt Thunberg ved siden av Natur og Ungdom-leder Gina Gylver, innerst i klyngen av mennesker utenfor bygget i Akersgata i Oslo.

Demonstrantene fra Norske Samers Riksforbund Nuorat, og støttespillerne i Natur og Ungdom, reagerer på at vindparken på Fosen i Trøndelag ikke er revet, selv om Høyesterett i oktober 2021 slo fast at de var i strid med urfolks rettigheter.

Mandag ettermiddag grep politiet inn og fjernet demonstranter som hadde lenket seg fast ved en av inngangene til departementet. Det skjer etter at demonstrantene har fått pålegg om å fjerne seg fra inngangspartiene i regjeringskvartalet, ifølge NTB.

Trefoldighetskirken har åpnet dørene sine for aksjonistene utenfor Olje og energidepartementet.

Trefoldighetskirken åpnet dørene: – Betyr mye

Mandag morgen åpnet Trefoldighetskirken dørene for kalde Fosen-demonstranter og deres støttespillere.

– Det er fantastisk at vi får laget mat, gå på do og sørget for at aktivistene får dekket grunnleggende behov her. Det er ufattelig bra gjort av kirka, sier Ole Dolmseth.

Han er sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, som har sluttet seg til den samiske protesten, og var én av de 13 aktivistene som politiet fjernet fra foajeen i Olje- og energidepartementet natt til mandag.

Mandag formiddag fikk miljøaktivister fra Natur og Ungdom låne kjøkkenet i kirken til å lage smørbrød til menneskene utenfor departementet. Deriblant til Greta Thunberg.

– Kirken borte i gata har åpnet sine dører med kaffe, mat og mulighet for toalettbesøk. Hvor viktig er det at kirken engasjerer seg i miljøsaken?

– Det er veldig viktig, det betyr mye, sier Greta Thunberg til Vårt Land.

Prest: – Naturlig å åpne kirken

Ledende prest i Trefoldighetskirken, Pål Kristian Balstad, forteller at aksjonistene selv ba om å få åpnet kirken med varme og toaletter.

– Vi er en freds- og forsoningskirke, som vil jobbe for samer, sannhet og forsoning. Da var det naturlig å åpne kirken, sier han til Vårt Land.

– Det har lenge gått en debatt om Den norske kirke og politikk. Hvordan begrunner du Trefoldighetskirkens rolle her?

– Vårt samfunnsengasjement henter inspirasjon fra diakonien. Diakonien er kamp for rettferdighet, nestekjærlighet, vern om skaperverket og inkluderende fellesskap. Det er det vi driver med.

Balstad viser til at både preses i Den norske kirke og lederen i Samisk kirkeråd har tatt stilling i Fosen-saken.

– Kirken deler bekymringen over det pågående menneskerettighetsbruddet, sier Balstad.

Også han viser til oppfølgingen av Høyesteretts dom fra oktober 2021.

Trefoldighetskirken har åpnet dørene sine for aksjonistene utenfor Olje og energidepartementet.

Dette mener Greta Thunberg det står om

– Handler dette konkret bare om Fosen, eller er det en større kamp, slik du ser det?

– Dette er en konkret kamp. Men under overflaten ligger en veldig mye større frustrasjon over fortsatt kolonialisme, krenking av og mangel på respekt for menneskerettigheter. Det gjelder ikke bare Fosen, men overalt. Dels på den norske siden av Sápmi, men også den svenske siden av Sápmi. Kampen for urfolks rettigheter er global, sier Thunberg.

– Pågår det noen lignende kamper i Sverige?

– Dessverre finnes det mange lignende tilfeller på den svenske siden av Sápmi også. Et veldig aktuelt spørsmål er Gállok-gruvesaken, der man vil bygge en gruve på urfolks marker, til tross for at samtlige berørte har sagt nei, svarer Thunberg.

Trefoldighetskirken har åpnet dørene sine for aksjonistene utenfor Olje og energidepartementet.

Disse står bak demonstrasjonen

Det er aktivister fra Norske Samers Riksforbund Nuorat som er initiativtaker til demonstrasjonen. Natur og Ungdom har også sluttet seg til og deltatt.

De protesterer under slagordet «Urfolksrett er ikke valgfritt – møllene må rives nå».

Natt til mandag ble 13 av demonstrantene fjernet av politiet med makt og innbrakt etter at de nektet å fjerne seg fra innsiden av departementet.

Ved 7-tiden om morgenen var flere av dem tilbake på utsiden av bygningen i Akersgata i Oslo sentrum.

Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter