Nyheter

Barnebruder gråter av ulykke

BARNEEKTESKAP: Nureja Khatun (19) gråter sine modige tårer. Faren til hennes seks måneder gamle baby er en av over 3.000 unge menn som i løpet de siste par ukene har blitt fengslet i India. Grunn? De har giftet seg med jenter under 18.

Hun har stått og ventet utenfor den lille politistasjonen i landsbyen Morigaon i den nordøstlige delstaten Assam i over en time for å få et glimt av mannen sin Akbar Ali.

– Hvis dere tar med mannen min til fengselet, vær så snill og ta meg og barnet vårt også, sier den gråtkvalte 19-åringen mens politimenn lukker døren til bilen som skal ta 21 år gamle Akbar til retten, ifølge nyhetsbyrået AP.

Blant dem som er pågrepet er over 50 religiøse ledere, både hinduprester og muslimske imamer, som har velsignet slike ekteskap

—  Gyanendra Pratap Singh, politisjef

Høyesterett

I 2017 bestemte Indias høyesterett at jenter under 18 år ikke fikk gifte seg. Dette har til dels vært en «sovende» rettsavgjørelse, men tidlig i februar tok politiet i den indiske delstaten Assam grep for å håndheve loven. Til nå er over 3.000 menn som har giftet seg med mindreårige jenter, eller bidratt til å arrangere slike ekteskap arrestert.

MINDREÅRIG: I følge Indias National Health Family Survey-data er nær ett av tre av ekteskapene som er registrert i delstaten Assam de siste årene ekteskap der minst én av ektefellene var mindreårig.

Indias seksuelle lavalder på 18 år gjelder også for ektefeller, fastslo høyesterett i 2017. Inntil for litt over fem år siden var sex med barnebruder over 14 år tillatt.

– Blant dem som er pågrepet er over 50 religiøse ledere, både hinduprester og muslimske imamer, som har velsignet slike ekteskap, sier politisjefen i delstaten, Gyanendra Pratap Singh, ifølge nyhetsbyrået NTB.

Indisk lov forbyr altså ekteskap med jenter under 18 år, men praksisen er svært utbredt, spesielt i fattige familier.

1,5 millioner flere hvert år

FNs barnefond (Unicef) anslår at det er rundt 223 millioner barnebruder i India, og antallet øker med rundt 1,5 millioner hvert år. De færreste blir registrert av myndighetene. I Assam, der det bor 35 millioner mennesker, ble det bare registrert 155 slike ekteskap i fjor, mens antallet året før var 138, skiver NTB.

– Barneekteskap er hovedårsak til at mindreårige jenter blir gravide, noe som igjen resulterer i høy dødelighet blant fødende og barn, sier delstaten Assams sjefminister Himanta Biswa Sarma, om hvorfor de nå aksjonerer.

Politiets nye fokus på å håndheve den fem år gamle høyesterettsdommen har ifølge AP ført til at Nureja Khatun (19), og flere hundre andre unge kvinner som giftet seg før de fylte 18 år lever i angst og usikkerhet.

Nureja Khatun, 19, right, brings food for her mother in law in their shanty home, in Morigaon district of Indian northeastern state of Assam, Saturday, Feb. 11, 2023. Khatun's husband Akbor Ali is one among more than 3,000 men, including Hindu and Muslim priests, who were arrested nearly two weeks ago in the northeastern state of Assam under a wide crackdown on illegal child marriages involving girls under the age of 18. (AP Photo/Anupam Nath)

Føler seg hjelpeløse

Mange av kvinnene som har fått mennene sine arrestert den siste måneden er nå over 18 år. De føler seg sinte, hjelpeløse og mener at politiet og myndighetenes grep har ført til at familier rives fra hverandre

Fattigdom, mangel på utdanning, og psykososiale faktorer, spesielt i landlige områder, anses av Unicef som noen av hovedårsakene til barneekteskap over hele landet.

Nureja Khatun stolte på at mannen Ali, som hun giftet seg med i 2021 da hun var 17, skulle ta seg av å ta seg av henne.

Ifølge nyhetsbyrået AP tjente han 400 rupier, 50 kroner dagen før han ble arrestert. Han var også eneforsørger for den lille familien som gikk fra to til tre for seks måneder siden da paret fikk en liten jente.

– Nå er det ingen som kan brødfø oss, og jeg vet ikke om familien min kan overleve, sier 19-åringen til AP.

1 av 3 ekteskap

Ifølge Indias National Health Family Survey-data er nær ett av tre av ekteskap som er registrert i delstaten Assam de siste årene ekteskap der minst én av ektefellene var mindreårig.

Til tross for at det har vært forbud mot å gifte bort kvinner under 18 år, og menn under 21, har den siste tidens politiaksjoner skapt bølger.

---

Barneekteskap

  • FNs Barnekonvensjon slår fast at barneekteskap er forbudt. Likevel er barneekteskap tillatt i over 100 land.
  • Ifølge Plan Norge blir 12 millioner jenter gift mens de ennå er barn.
  • Barneekteskap fører ofte til at de må slutte på skolen og blir gravide mot sin vilje.
  • Graviditet og fødsel er en stor belastning for en ung kropp, og mange får alvorlige skader eller dør.
  • Mange barnebruder opplever vold i hjemmet, og betraktes gjerne som mannens «eiendom».

Kilde: Plan Norge

---

Kritikere hevder at den muslimske minoriteten i delstaten Assam, som i hovedsak har immigrert fra nabolandet Bangladesh, ofte har blitt marginalisert av myndighetene,

– Vi har funnet ut at mennesker av alle religioner har vært involvert i barneekteskap, sier advokat og aktivist Hasina Ahmed.

Hun mener at muslimene i området dømmes for hardt av storsamfunnet

Det er veldig vanskelig. Jeg føler meg hjelpeløs

—  Radha Rani Mondal (50)

– Vi må ikke dømme samfunn som dette. Vi må ikke se på kaste og religion. Vi må fokusere på å løse problemene, sier hun ifølge AP.

Offentlige tjenestemenn har benektet anklagene om at politiet kun går etter muslimer, og sier at hundrevis av hinduistiske menn også er arrestert.

Hasina Ahmed mener at det burde være mulig å se fremover, og å ikke straffe familier som har giftet seg etter høyesterettsdommen fra 2017.

– Regjeringen kunne ha straffet folk for å delta i praksisen fra og med i dag. Å straffe folk nå for gamle barneekteskap er ikke passende, sier hun.

Radha Rani Mondal, 50, shows the photograph of her son, who was arrested by police in Morigaon district of Indian northeastern state of Assam, Friday, Feb. 10, 2023. Mondal's 20-year-old son was arrested on 4 February and her 17-year-old daughter-in-law is pregnant. She spent her last 500 rupees ($6 ) to hire a lawyer, whom she owes 20,000 rupees ($ 250 ) more. More than 3,000 men, including Hindu and Muslim priests, who were arrested nearly two weeks ago in the northeastern state of Assam under a wide crackdown on illegal child marriages involving girls under the age of 18. (AP Photo/Anupam Nath)

Sine siste 500 rupier

Radha Rani Mondal (50) er en av mødrene som har fått en sønn fengslet etter at han giftet seg med en jente som var under 18 år.

Hennes 20 år gamle sønn ble arrestert 4. februar, og moren er fast bestemt på å få sønnen frigitt. Selv om hun ifølge seg selv mangler både penger og kunnskap til å navigere i Indias rettssystem.

Mondals svigerdatter er 17 år, og gravid. 50-åringen forteller til AP at hun har brukt sine siste 60 kroner på å hyre en advokat for å få sønnen frigitt.

– Jeg har gått til politistasjonen og til advokaten hver dag på tom mage. På den ene siden må jeg ordne med penger til advokatutgifter, og på den andre skal jeg drive hjemmet mitt og ta meg av svigerdatteren min. Det er veldig vanskelig. Jeg føler meg hjelpeløs, sier hun.

A girl stands in her shanty home on the outskirts of in Guwahati, India, Friday, Feb. 10, 2023. In India, the legal marriageable age is 21 for men and 18 for women. Poverty, lack of education, and social norms and practices, particularly in rural areas, are considered reasons for child marriages across the country. UNICEF estimates that at least 1.5 million girls under 18 get married in India every year, making it home to the largest number of child brides in the world, accounting for a third of the global total. (AP Photo/Anupam Nath)


Jarle Sanden

Jarle er papirsjef i Vårt Lands publiseringsavdeling

NTB Nyheter

NTB nyheter

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter