Nyheter

MDG vil at regjeringen ikke skal kunne endre verneområder - må opp i Stortinget

NATUR: Regjeringen har sagt at den vil endre forskriften som verner Lågendeltaet for å bygge ny motorvei gjennom naturreservatet. Nå ber Miljøpartiet De Grønne (MDG) om at lignende saker skal behandles av Stortinget.

– Naturavtalen skulle være mer enn nok til å minne oss på at det skal være bortimot umulig å endre på et vern. Da kan man ikke skalte og valte med verneforskrifter og oppheve vern etter eget forgodtbefinnende, sier MDGs partileder Arild Hermstad.

I et skriftlig spørsmål 17. februar spør Kristoffer Robin Haug (MDG) klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) om han vil legge fram et forslag som gjør det vanskeligere for regjeringen å endre verneforskrifter.

Hermstad mener at Barth Eide i et intervju med nettstedet Altinget langt på vei erkjente at det å endre verneforskriften for Lågendeltaet nå kan gjøre at verneområder i framtida står svakere.

– Hvis klima- og miljøministeren skal gjøre jobben sin, må han finnet ut hvordan dette aldri mer kan skje, sier Hermstad.

Statsråden hadde tirsdag ettermiddag ikke svart på spørsmålet.

Man omgir seg med festtaler og avtaler som er ganske forpliktende om å kutte klimagassutslipp og ta vare på natur. Og så gjør man det motsatte rett etterpå

—  Arild Hermstad, partileder Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Måtte ha brukt mer tid

Hermstad mener regjeringen hadde en mulighet i denne saken til understreke at verneforskrifter ikke er noe man bare kan endre når det passer.

– Hvilken forskjell mener du det vil gjøre hvis et spørsmål om å endre en verneforskrift må til Stortinget, ikke bare regjeringen?

– Det gitt en mye høyere terskel. Man måtte bruke mer tid på spørsmålet. Jeg mener også at Barth Eide må gå inn i dette og se om han kan ha flere mekanismer som kan tas i bruk slik at han kan gjøre jobben sin, sier Hermstad.

Forbudt å padle i hekketida

– Regjeringen har argumentert med at det har følger for naturen å la trafikken gå over dagens bro, og hevder at det her er natur mot natur?

– Det er en avledningsmanøver for å forvirre. Området der den nye broen skal legges, er ekstremt verdifullt både for fugler og andre dyr og er et elvedelta, som er en sjelden naturtype. Gudbrandsdalslågen er allerede bygd ned på mange steder. At det finnes flere broer allerede, er ikke et argument for å bygge ned mer natur. Det er uansvarlig når politikere blir med på den type logikk og retorikk, sier Hermstad.

Han viser til at det i området rundt Våløya der Nye Veier har planlagt ny firefelts motorvei med bro gjennom naturreservatet, er det i hekketida forbud også å padle.

– Da kan du ikke peise på med en motorvei. Denne saken ser ut som en vits slik den nå ligger an til å ende. Man omgir seg med festtaler og internasjonale avtaler som er ganske forpliktende om å kutte klimagassutslipp og ta vare på natur. Og så gjør man det motsatte rett etterpå, sier Hermstad.

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter