Nyheter

Dunker ny handlingsplan i bordet. Trapper opp innsats for skeive i trossamfunn

HANDLINGSPLAN: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) gjør nå skeive i tros- og livssynssamfunn til eget «innsatsområde» i ny handlingsplan.

I planen med 49 ulike satsinger tildeles Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) en nøkkelrolle. Målet er å styrke livskvalitet for skeive i minoritetsmiljøer og trossamfunn, styrke aksepten for dem og øke kunnskap blant aktører og samfunnet for øvrig.

– Det trengs handling på strukturelt nivå for å komme videre. Det holder ikke for en regjering å gå i tog, å heie på frihetskamper eller vifte med flagg på viktige dager, sa Trettebergstuen da hun presenterte handlingsplanen fredag morgen.

Skal «trå til ekstra» på tros- og livssynsfeltet

I «Handlingsplanen for kjønns- og seksualitetsmangfold» skal altså innsats overfor tros- og livssynssamfunn styrkes. Det er et felt der regjeringen ifølge statsråden «vil trå til ekstra». To andre innsatsområder er tiltak for transpersoner og personer med kjønnsingruens – og tiltak for en mer inkluderende idrett.

– Å være skeiv i religiøse miljøer kan være utfordrende. Særlig der grupper i samfunnet ikke anerkjenner kjønns- og seksualitetsmangfoldet. Vi trenger flere tiltak på dette innsatsområdet, sa Trettebergstuen.

Hun forklarer at regjeringen «jobber kontinuerlig med dialog, kunnskapsinnhenting og kompetanseheving» i ulike tros- og livssynssamfunn.

Oslo 20230217. 
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) under en pressekonferanse der regjeringen lanserer ny handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold.
Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Her er tiltakspunktene – STL får tydelig rolle

På tros- og livssynsfeltet inngår dette i innsatspakken:

  • Tilskudd til prosjekter om LHBT+ i tros- og livssynssamfunn – i regi av STL. Prosjektet skal legge til rette for dialog om LHBT+ mellom tros- og livs- synssamfunn og LHBT+-organisasjoner.
  • Kompetanseheving: STL skal utarbeide samtale-/kursopplegg om LHBT+ til bruk i tros- og livssynssamfunnene.
  • Kunnskapsinnhenting: Som en del av STLs prosjekter skal organisasjonen «gjøre en kunnskapsinnhenting» om holdninger til skeive.
  • Lokale kurs: Regjeringen vil legge til rette for regionale kurs og fagdager om LHBT i tros- og livssynssamfunn for å bidra til kompetanseheving.

Utredning om tredje kjønn i 2023

Utrede et tredje juridisk kjønn inngår også i tiltaksplanen, uten at regjeringen lover innføring av dette. Det pågående arbeidet med forbud mot konverteringsterapi er ett av punktene. Trettebergstuen bekrefter igjen at lovforslaget vil komme i vår.

Det holder ikke for en regjering å gå i tog, å heie på frihetskamper eller vifte med flagg på viktige dager.

—  Anette Trettebergstuen, kultur- og likestillingsminister

Regjeringen lover dessuten å fortsette det pågående arbeidet med støtte til seksualitetsundervisningen i skolen. Grunntilskuddet til Rosa kompetanse skole og Rosa kompetanse barnehage er blant satsinger som videreføres.

---

Skal handle for skeive

  • Handlingsplanen for kjønns- og seksualitetsmangfold skal gjelde i perioden 2023 til 2026.
  • Planen omtales som «dynamisk»: Det er rom for at tiltak oppdateres og at det tas inn nye ved behov.
  • Alle satsinger skal gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer.

---

Trettebergstuens løfte: «Alle statsråder skal engasjere seg»

Regjeringen vil også fremme forslag om å inkludere «kjønnskarakteristika» som et eget diskrimineringsgrunnlag i likestillings- og diskrimineringsloven og eventuelt i annet lovverk.

– «Homo» brukes fortsatt som skjellsord. Mange skeive opplever utenforskap, fordommer og hets – i skolegården, på arbeidsplassen, i nabolaget og på nett. Vi har en jobb å gjøre for å øke aksepten og toleranse for mangfoldet blant oss, og nå tar regjeringa skikkelig tak, uttaler Trettebergstuen i pressemeldingen om planen.

Hele regjeringen står bak planen, poengterer hun. Signaturer fra 11 statsråder er på plass i dokumentet.

– Det holder ikke å gi penger på viktige dager. Nei, det trengs en overordnet, helhetlig politikk som favner alle nivåer i forvaltningen og politikkområder. Alle statsråder skal engasjere seg, sa statsråden under presentasjonen.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter